Copy
NIEUWSBRIEF 08 - oktober 2019

Traverse Waalre-dorp deels dicht komende maanden


Van 11 mei t/m 13 juli 2020 is de kruising Heikantstraat- Burgemeester Uijenstraat gesloten voor (doorgaand) verkeer. Er wordt een infiltratieriool aangelegd en de kruising wordt tegelijkertijd zo aangepast, dat verkeer niet linksaf kan slaan vanaf de Heikantstraat naar de Burgemeester Uijenstraat. Dit gebeurt om sluipverkeer uit de woonstraten van Waalre-Dorp te weren.

Door de werkzaamheden is alle verkeer op dit deel van de Traverse gestremd. Het doorgaand verkeer vanuit Valkenswaard en Veldhoven wordt omgeleid via de Eindhovenseweg. Ook inwoners van Waalre worden omgeleid (zie kaart). De bereikbaarheid voor de hulpdiensten is gegarandeerd. De bereikbaarheid van bewoners en bedrijven wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd; waar nodig worden afspraken op maat gemaakt. In 2021 wordt de Traverse (Onze Lieve Vrouwedijk, Bergstraat, Wollenbergstraat en Heikantstraat binnen de bebouwde kom) omgebouwd tot 30 km-weg, waardoor doorgaand sluipverkeer geweerd wordt uit de dorpskern en er zo’n 30% minder verkeer zal rijden.

Gezondere leefomgeving
‘De impact van deze werkzaamheden op het (doorgaand) verkeer is groot. Zodra we in 2021 starten met het ombouwen van de Traverse naar een 30-km weg wordt de overlast mogelijk nog groter. Maar deze aanpassingen zijn hard nodig. Door het weren van sluipverkeer uit ons dorp zorgen we op termijn voor een gezondere leefomgeving. In combinatie met de aanpassingen aan de Eindhovenseweg in Aalst, waar we onder andere het vrachtverkeer gaan weren en een snelle OV-verbinding maken, dragen we naast een gezondere leefomgeving ook bij aan de regionale bereikbaarheidsopgave’, aldus wethouder Uijlenhoet van de gemeente Waalre.

Planning gericht op eind 2021 Traverse Zuid gereed


De gemeenteraad heeft het schetsontwerp voor de Traverse al eerder goedgekeurd. De bewoners van de straten die samen de Traverse vormen, hebben meegedacht over het voorlopig ontwerp en in februari nogmaals over de plaatsing van bomen en parkeervakken. Zij ontvangen binnenkort het aangepaste voorlopig ontwerp opnieuw ter inzage, zodat het daarna voorgelegd kan worden aan het college van B&W. Wethouder Uijlenhoet: 'Ondanks de coronacrisis zijn we volop bezig om het project Duurzaam door Waalre binnen de afgesproken planning te realiseren. Zo starten we nu met het treffen van maatregelen tegen sluipverkeer. Dit betekent begin mei de uitvoering van de fysieke barrière tegen het afslaand verkeer van de Onze Lieve Vrouwedijk richting de Hoogstraat en maatregelen ter hoogte van de Heikantstraat richting de Burgemeester Uijenstraat.
Voor de herinrichting van het zuidelijke deel van de Traverse zijn we druk bezig met onderzoek. Het flora en fauna onderzoek is inmiddels afgerond. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de bodem- en grondwaterkwaliteit, archeologie, de kans op het aantreffen van niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en de locaties van kabels en leidingen. Dit is allemaal nodig om het ontwerp straks te realiseren. De planning gaat uit van een openstelling van de nieuwe verbinding N69 eind 2021. Onze planning is er op gericht om het zuidelijk deel van de Traverse op dat zelfde moment gereed te hebben, zodat zonder grote verkeersproblemen gestart kan worden met de herinrichting van de Eindhovenseweg.

Vitaal dorpshart Aalst krijgt infopunt

De gemeente heeft het pand Den Hof 108 aangekocht wat onderdeel is van het noordelijke poortgebouw. Een start van de herontwikkeling van dit gebouw tot een plein met een markant element. En een eerste stap op weg naar de omvorming van Den Hof naar een Vitaal Dorpshart voor Aalst oftewel 'een Dorpshart dat klopt'. Het pand gaat in de toekomst gebruikt worden als informatiepunt over de herinrichting van de Eindhovenseweg en het project Vitaal Dorpshart Aalst. De nieuwe belettering met visualisaties van de Eindhovenseweg en het Dorpshart Aalst is inmiddels aangebracht: Zo krijgen beide projecten een zichtbare plek in ons dorpshart.


Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp