Copy
View this email in your browser
SWOV Nieuwsbrief, December 2021
Met een nieuw programma en een nieuwe directeur 2022 in
Met het nieuwe jaar gaat ook het nieuwe onderzoeksprogramma van SWOV van start. Hierin zal aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen waar we nu of in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen, zoals mobiliteitsverschuivingen door de coronacrisis, de migratie tussen stad en platteland en de ontwikkelingen in de voertuigautomatisering. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag of en hoe nieuwe voertuigen (zoals LEVs, scooters en shuttles) veilig kunnen worden geïntegreerd in ons verkeerssysteem.

Het nieuwe jaar beginnen we ook met onze nieuwe directeur-bestuurder Martin Damen. We kijken ernaar uit om met Martin aan het roer, ons onderzoekswerk voort te blijven zetten voor een veiliger verkeer.

SWOV wenst u prettige feestdagen en een veilig en gezond 2022!

Wat las u het meest in 2021?
In het jaar dat nu zo goed als achter ons ligt, waren dit de meest gelezen nieuwsberichten, publicaties en factsheets:
 
Nieuwsberichten
 1. Minder slachtoffers in 2020, maar extra maatregelen blijven nodig
 2. Groot Verkeersveiligheidsdebat: nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid
 3. 610 verkeersdoden in 2020: beleidsdoelstelling niet gehaald
 4. Verenigde Naties: verlaag snelheidslimiet binnen de kom naar 30 km/uur
 5. Niveau verkeersveiligheidskennis gemeenteambtenaren verschilt sterk per kennissoort
Publicaties
 1. De Staat van de Verkeersveiligheid 2021
 2. Dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019
 3. Veilig innoveren: toelating van LEV’s en de toekomst van fietspaden
 4. Screening en diagnose van onveilige 50km/uur-wegen
 5. Risico-inventarisatie van de elektrische step
Factsheets
 1. Lichte elektrische voertuigen (LEV’s)
 2. Rijden onder invloed van alcohol
 3. Jonge automobilisten
 4. Riskant verkeersgedrag, verkeersagressie en veelplegers
 5. Rotondes en andere kruispunten


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SWOV · Bezuidenhoutseweg 62 · Den Haag, 2594 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp