Copy

Vážená paní, vážený pane,

srdečně Vás zveme na webinář Dopad koronakrize na dlouhodobou péči o seniory a pečující: zkušenosti z ČR a USA, který se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 15.00 do 17.00 hod. na platformě Zoom. Hosty webináře bude geriatr a imunolog profesor George (Jirka) Kuchel z USA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, socioložka Olga Starostová z projektu Pečuj doma Diakonie ČCE a Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe. Registrovaní účastníci (viz registrační formulář) obdrží nejpozději den před konáním odkaz na webinář. Během webináře bude možné klást otázky vystupujícím. Otázky na účastníky lze zasílat také na adresu: info@prostari.czinfo@socialnipolitika.eu. 

Vystupující:

George Kuchel
George A Kuchel, MD CM, FRCP je profesor a ředitel UConn Center on Aging, University of Connecticut, vedoucí geriatr UConn Health, redaktor Journal of the American Geriatrics Society (JAGS). Přednáší mimo jiné pro American Federation for Aging Research (AFAR) (Americká federace pro výzkum stárnutí). Narodil se v Československu. V roce 1968 emigroval přes Rakousko do Kanady. Kromě angličtiny mluví česky, slovensky, maďarsky nebo francouzsky.


Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA pracuje v sociálních službách od r. 1999 jako ředitel Farní charity Tábor, později od r. 2003 jako ředitel G-centra Tábor. Od r. 2007 do současné doby je prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a od r. 2013 prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V roce 2018 se stal současně prezidentem Evropské sítě pro stárnutí (European Ageing Network) a v r. 2017 viceprezidentem Sociálních zaměstnavatelů (Federation of Social Employers Europe). Je členem výkonné rady světové asociace Global Ageing network. Je členem: Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro duševní zdraví, Rady kvality ČR, Rady vlády pro hospodářskou a sociální dohodu.


Olga Starostová je socioložka, která pracuje v Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE a aktivitě Pečuj doma jako odborný garant. Věnuje se problematice podpory neformálních (rodinných) pečujících a mezinárodní spolupráci v této oblasti a dalších oblastech souvisejících se stárnutím populace, včetně tématu bydlení seniorů a integrovaných podpůrných služeb na místní úrovni. Je spoluautorkou a editorkou publikací zaměřených na podporu stárnutí v komunitě, dlouhodobou péči a podporované bydlení seniorů se sníženou soběstačností. Externě vyučuje na FHS UK a ETF UK.

Milan Šveřepa
Milan Šveřepa je ředitel Inclusion Europe. Inclusion Europe je evropské hnutí lidí s intelektovým postižením a jejich rodin. V letech 2017-2019 spolu-předsedal EEG, Evropské expertní skupině pro deinstitucionalizaci. Předtím pracoval na deinstitucionalizaci v Česku a dalších zemích, věnoval se plánování sociálních služeb. Za práci v Národním centru podpory transformace sociálních služeb byl oceněn jako Projektový manažer roku 2013. Více o jeho práci v Inclusion Europe. Články a odborné publikace v češtině. Profily na Twitteru nebo LinkedIn.

Webinář se zaměří na otázky:

 • Co víme o nemoci COVID-19 a jeho prevenci? Kdo čelí největšímu riziku a jakou roli při tom hraje věk?
 • Jaké slabiny nebo naopak příležitosti odkryla koronavirová pandemie?
 • Jak minimalizovat riziko přenosu infekce doma a v sociálních službách bez negativních dopadů na subjektivní kvalitu života?
 • Jak preventivní opatření dopadají na pečující a jejich blízké?
 • Co ukazují zkušenosti ve Spojených státech a České republice? Jakou máte zkušenost s těmito tématy a jak je řešíte?
 • Jaká nová témata se ve vaší praxi kvůli pandemii objevila a v čem vidíte jejich pozitiva?

Východiska a témata k diskusi:

 • Česká zkušenost z “druhé vlny” ukázala, že pobytové služby pro seniory se kvůli nezvládnuté prevenci staly vysoce rizikové pro jejich obyvatele.
 • Reakce státu a institucí vedla k uzavření zařízení dlouhodobé péče pro veřejnost (směrem ven i dovnitř), čímž často způsobily trauma jak starým lidem, tak i jejich příbuzným.
 • Lidé, kteří chodí do práce a současně ještě doma pečují o své blízké ve vysokém věku se dostali ještě pod větší psychický tlak, protože nemohou navštívit nebo se vidět se svými blízkými.
 • Z (ne)rovnováhy mezi ochranou a subjektivními preferencemi se stalo současně etické, právní i zdravotní téma.
 • Covid ukázal na slabiny a rizika nastavení služeb, které dlouhodobě dává přednost ústavní péči před péčí doma.
Viz pozvánka.

Výběr článků na webu socialnipolitika.eu:

 1. Koronakrize ukázala na nedostupnost potřebné podpory a diskriminaci těch nejohroženějších, upozorňují zástupci nestátních organizací
 2. Návštěvy v domovech seniorů výskyt nemoci neovlivnily. Pro klienty a příbuzné jsou zákazy přitom devastující
 3. Výzva: Podpořme vznik bezpečných setkávacích prostor pro starší lidi a jejich blízké
 4. Experti: Očkování je nezbytné pro zvládnutí epidemie a návrat k normálnímu životu
 5. Limity za platby sociálních služeb neumožňují zajistit klientům kvalitní stravu
 6. Azylových domů pro oběti domácího násilí bude více
 7. Na osoby se zdravotním postižením v sociálním systému nejvíce vydává Norsko, Island a Dánsko
 8. Průměrný věk zemřelých na COVID-19 je 79-80 let
 9. Výroční zpráva o drogové situaci v ČR v roce 2019
 10. Za pět let přibylo HIV pozitivních více než o čtvrtinu, mužů dvakrát rychleji
 11. V roce 2019 bylo nově diagnostikováno 222 případů infekce HIV
 12. Charita ČR: O střechu nad hlavou ve stáří se bojí třetina lidí
 13. Nejvíce dětí do mateřské školky chodí v Belgii, Francii, Irsku nebo Dánsku
 14. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 11.12.2020
 15. Vězni darovali senátorům betlém


Nové nabídky práce v sociální a zdravotní oblasti na www.pracevesluzbach.eu

Copyright © Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. · Marie Cibulkové 12 · Praha 4 140 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp