Copy
Podívejte se na záznam z mezinárodního workshopu o podpoře age-friendly bydlení
Podívejte se na záznam a prezentace z mezinárodního workshopu “Age-friendly bydlení: Dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení”, který se uskutečnil 11. listopadu 2020 od 10 do 14 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ekvita ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků
Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá analytická studie Eurydice Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance.
 
Podíl předčasných důchodců stále roste. Mají přitom o dva tisíce menší důchod než “řádní důchodci”
V roce 2019 pobíralo v České republice 643 tis. obyvatel předčasný starobní důchod, což je téměř 27 % ze všech starobních důchodců. Mezi nově přiznanými důchody tvořily loni ty předčasné dokonce 29 %. 
 
Jaké zdravotnické prostředky pro špatně pohyblivého člověka proplácí pojišťovna?
Pojišťovna hradí berle (ne např. dřevěné hole), chodítka či nástavce na WC. Naopak nehradí sedačky na vanu či do sprchy, sprchové židle, klozetová křesla a různé typy madel pro koupelnu a WC.
 
Poslanci schválili náhradní výživné. Má ulehčit samoživitelkám
Poslanci schválili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na náhradní výživné. Tento zákon by měl ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě.
 
Příspěvek na bydlení a přídavek na děti mohou v listopadu přijít v jiném termínu. V případě potíží se lze obrátit na úřad práce
Příjemcům příspěvku na bydlení a přídavku na děti se ve 4. čtvrtletí tohoto roku automaticky přizná stejná výše těchto dávek jako ve 3. čtvrtletí, aniž by museli dokládat příjmy či náklady na bydlení. V některých případech však může dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůta výplaty v zákonném termínu bude dodržena.
 
Od 5. listopadu je opět možné dočasně vyzvedávat důchody na základě plné moci
Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou měly mohou během nouzového stavu mimořádně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží tento formulář, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem.

MPSV podpoří výcvik asistenčních psů. O dotaci lze požádat do 3. prosince 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační titul pro organizace cvičící asistenční psy. Cílem dotačního programu je podpořit tyto organizace a vytvořit tak lepší podmínky pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením.

Léčba závislosti na alkoholu a drogách loni stála více než miliardu. Přibývá závislých dětí
VZP loni za léčbu závislostí na návykových látkách zaplatila nejvíce za posledních 5 let. Alarmující je zejména postupný nárůst dětských uživatelů alkoholu a drog.

O speciální jednorázovou dávku hmotné nouze ke kompenzaci dopadů COVID-19 lze požádat e-mailem bez el. podpisu
Pokud se lidé v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie dostávají do finančních potíží a nemají na úhradu nutných nákladů, mohou požádat o dávku “mimořádné okamžité pomoci COVID-19” (MOP COVID-19), viz vzor žádosti.
 
Praha vyzývá vládu k povolení návštěv v domovech seniorů. Připravuje speciální návštěvní místnosti
Pražská radní Milena Johnová upozorňuje, že frustrace a deprivace seniorů je při náročné situaci a bez umožnění osobního kontaktu s blízkými velmi vysoká a s přibývajícím časem před vánočními svátky bude situace neudržitelná.
 
Praha chce nakoupit ubytování až pro 500 lidí z podporovaných profesí a v sociální tísni
Praha plánuje nakoupit objekty k ubytování lidí z řad podporovaných profesí a osob v sociální tísni. Konkrétně by mělo jít o bytové domy nebo ubytovací zařízení jako jsou hotely, hostely či ubytovny.
 
Přispějte na obnovu požárem zničeného kostela v zahradě Kinských
Podívejte se na fotografie historického kostela svatého Michaela v zahradě Kinských, který 28. října zničil požár. Chrám sv. archanděla Michaela, nebo také karpatský kostelík sv. Michala, byl celodřevěný pravoslavný chrám z druhé poloviny 17. století, přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem. Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Věž sahala do výšky asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Jednalo se o dar Rusínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, Praze. Přispívat na obnovu této památky můžete do 4. listopadu 2021 na transparentní účet s číslem 500089822/0800.

Čas na změnu? Podívejte se na nové nabídky práce v sociální a zdravotní oblasti na www.pracevesluzbach.eu

Další články na webu socialnipolitika.eu.
 
Copyright © Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. · Marie Cibulkové 12 · Praha 4 140 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp