Copy
 1. Vyšlo letošní první číslo časopisu Fórum sociální politiky
 2. Studujte demografii! Třeba v kombinaci se sociální politikou
 3. Naprostá většina Čechů preferuje péči doma
 4. Konference na počet prof. Jana Pfeiffera a Olgy Švestkové
 5. Životní minimum pro jednotlivce se od dubna zvýší na 3 860 Kč, existenční na 2 490 Kč
 6. Zvýšení příspěvku na živobytí u dietního stravování
 7. MPSV přijalo opatření ke zrychlení vydávání lékařských posudků
 8. O dávky lze žádat i poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo přes e-identitu
 9. Nová studie o rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče
 10. První dvě ordinace pro osoby bez přístřeší by měly začít od dubna fungovat v Ostravě a Olomouci
 11. Video: Jak by mohla vypadat důchodová reforma
 12. Median: Většina lidí chce místo stravenek dostávat peníze
 13. Česko dává na sociální ochranu menší podíl HDP než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko
 14. Počet Evropanů s demencí je zřejmě o milión nižší, než tvrdily předchozí odhady
 15. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 (leden 2020)
 16. Publikace: From disability rights towards a rights-based approach to long-term care in Europe
 17. V roce 2018 pobírali učitelé dvě třetiny průměrného platu vysokoškoláků
 18. V péči pracuje 7,8 milionu lidí. Do roku 2030 přibude 4,6 milionu nových míst
 19. Statisíce Čechů trpí psoriázou, někdy i depresemi
 20. Život bez vlasů, obočí a řas – denní rutina pro tisíce Čechů
 21. Stát by měl začít pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi již od narození
 22. Senioři jsou více ohroženi požáry a úniky oxidu uhelnatého
 23. Ošetřovatelská metodika k dekubitům, úrazům nebo bolesti
 24. Tulipánový měsíc vyzývá k akci ve prospěch onkologicky nemocných

Nové nabídky práce v sociální a zdravotní oblasti na www.pracevesluzbach.eu
 
Copyright © Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.

Sledujte nás na Twitteru: @ispvinst * @pracevesluzbach * @prostari_cz
Sledujte nás na Facebooku: fb.me/socialnipolitika.eu * fb.me/prostari.cz * fb.me/pracevesluzbach

Aktualizovat nastavení / Odhlásit se z odběru zpráv

 






This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. · Marie Cibulkové 12 · Praha 4 140 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp