Copy
Välkomna till näringslivet i Mark och Nyhetsbrev december 2016!

Näringslivskontorets nyhetsbrev december


Året 2016 börjar att lida mot sitt slut och därmed kommer också Näringslivskontorets tredje och sista nyhetsbrev för 2016. Arbetet under hösten har till stor del inneburit många besök ute hos er företagare i kommunen. Väldigt lärorikt och intressant att höra om alla spännande resor som också gett bilden av en kommun fylld av starka entreprenörer. Alla står vi inför utmaningar av olika slag, men gemensamt är att vi tillsammans genom kommunikation och samarbete kan bidra till att Marks kommun växer och blir en plats att utvecklas på, både som företagare, kommuninvånare eller för den delen besökare.

Vi vill fortsättningsvis arbeta för att Marks kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag är att förbättra den kommunala servicen gentemot dig som företagare. Det ska vara lätt att nå oss och att få svar på frågor. Du ska på ett överskådligt sätt hitta information om de saker som du behöver veta.

Näringslivskontoret är en länk mellan dig som företagare och Marks kommun. Här kan du få råd och vägledning om till exempel näringslivsfrågor som tillstånd, upphandling eller allmänna frågor om barnomsorg och boende. 

Vi från Marks kommun önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år och på återséende 2017!

Made in Mark

Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun. Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på. Företag ska vilja flytta hit tack vare de goda förutsättningarna och det positiva näringsklimatet. Det ska vara lätt att rekrytera kompetent personal och arbetsmarknaden ska vara attraktiv. 

Näringar
Näringslivet i kommunen kännetecknas av mångfald gällande såväl företagens storlek som inriktning. Här finns allt från stora företag/koncerner till ett stort antal en- och fåmansföretag. Kommunen präglas av en väl utvecklad entreprenörsanda. Många av de textila företagen härstammar från knalletraditionen och arbetar idag på en global marknad med högteknologiska textiler och design. 

Mer om detta kan du läsa i Marks kommuns attraktivitetsplan nedan.

Ladda ner Marks attraktivitetsplan

Skolorna i Mark får allt bättre betyg

Det visar senaste undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Mark hamnar på 88 plats bland landets 290 kommuner i rankingen av kommunala skolor – en ökning jämfört med föregående år. SKL:s undersökning bygger på statistik från Skolverket. De nyckeltal som ingår är bland annat andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i 17 ämnen för årskurs 9 samt andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.

På rätt väg
- Glädjande och ett kvitto på att vi är på rätt väg i vår ambition att skapa en lärmiljö för alla våra barn och elever, säger Dennis Reinhold, barn- och utbildningschef i Mark.
Markshow 2016
Årets Markshow gick av stapeln i Arenahallen i Skene den 12 november. Det blev en fantastisk kväll med god mat, härlig underhållning och många fina priser. Kvällen kröntes med utmärkelsen Årets företagare som ifjol tilldelades Tommy Franzén på Franzéns textil. I år skickar vi från Marks kommun varma gratulationer till Jonas Bjelkenfors på Bjelkenfors bygg som fick utmärkelsen – en värdig vinnare!
Marks kommuns näringslivsråd
18 november hade Marks kommuns näringslivsråd sitt första möte och det var positiva tongångar till initiativet. Mötet präglades av bra diskussioner om vilka mål och prioriteringar som krävs för att Marks kommun ska utvecklas och växa.

Några av punkterna som togs upp var:
  • Infrastruktur
  • Mätbara mål
  • Bra skolor
  • Kommunal service
  • Bemötande och attityder
  • Tillgången på arbetskraft
  • Föreningslivet
Rådet sammanträder nästa gång den 3 mars 2017
Business Region Borås
Här träffas regelbundet alla näringslivsrepresentanter i Sjuhärads-kommunerna. Marks kommun är aktivt med och driver frågor i BRB som främst fokuserar på marknadsföring av regionen och etableringsfrågor.
Detta är också ett bra forum för oss som arbetar med näringslivsfrågor i sjuhäradskommunerna att utbyta erfarenheter, driva gemensamma projekt och samverka på olika sätt. Det har även tillsatts en regionutvecklare som kommer ha övergripande ansvar för marknadsföring och etableringsfrågor för regionen.
Läs mer på: http://www.businessregionboras.se/
Företagsbesöken fortlöper även 2017
Att uppsöka, stödja och informera näringslivet i Marks kommun kommer vara en viktig uppgift för oss, dels för att få en bild av er företagare men också för att ni ska känna delaktighet och kunna ge synpunkter på det arbete som görs. Vi vill också sprida goda exempel både på hemsida, nyhetsbrev eller i andra forum där vi marknadsför kommunen. Så om du står inför en häftig utmaning eller om det är något speciellt som händer på just ditt företag, ta kontakt med oss så försöker vi uppmärksamma det.
Under hösten så har ungefär 35 företag fått besök av oss på kommunen. De har präglats av bra diskussioner och många värdefulla synpunkter i vårt fortsatta arbete. Företagsbesöken kommer att fortsätta under 2017, vill du att vi besöker ditt företag så hör av dig till oss.
Inkubatorn – coachar framtidens tillväxtföretag
”Vi erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.”
Inkubatorn i Borås erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Vi bistår med en aktiv och anpassad affärsutveckling. Vi hjälper även till med finansiering, tekniska och kommersiella nätverk, samt med en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice i Textile Fashion Center. Har du viljan att kommersialisera din idé och modet att bygga ett företag är vi beredda att ge allt för att du ska kunna växa. Vi engagerar oss helhjärtat i alla idéer, projekt och företag med vilka vi startar samarbeten. Vi peppar och ger perspektiv under resans gång.

Läs mer på www.ink-boras.se
Befolkningen ökar
Marks kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling, i nuläget är vi cirka 34 200 invånare i kommunen. Detta är avgörande för framtida skatteintäkter och säkrad välfärd. Ökningen beror på en positiv nettoinflyttning. Ett ökat mottagande av flyktingar finns inte med i dessa siffror.
 
Connect Region Väst- på turné i Mark
Näringslivskontoret arbetar aktivt tillsammans med Connect väst för att underlätta för företag i tillväxt. Under hösten har vi gemensamt med Connect gjort flera besök hos företag som är i behov av hjälp i sin tillväxtresa. Connect hjälper till med affärsplan och mentorskap genom sitt program ”företagsacceleratorn”. Flera företag har valt att delta i Connects program. Är ditt företag i eller står inför en tillväxtresa, hör av dig till Christine Bjärkby, cb@connectvast.se eller läs mer på http://connectsverige.se/vast/.
Mark får beröm för bostadsförsörjningsprogram
Varje kommun ska enligt lag ha ett bostadsförsörjningsprogram. Marks kommun står inför att besluta om sitt program och har fått beröm för att det finns tydliga strategier för att nå målen. Länsstyrelsen har gett god respons och menar på att Marks kommun uppfyller kraven väl och att det är ett ambitiöst program.
Centrumutveckling Kinna centrum
Under ett möte med fastighetsägarna, handel i mark och representanter från kommunen i november inspirerade Anna Liljenby, näringspolitisk ansvarig på Fastighetsägarna, med sina erfarenheter av stadsutveckling i Borås centrum. Där har man gått från att ha ett mindre attraktivt centrum 2011 till att nyligen fått utmärkelsen årets stadskärna. Torbjörn Herfors har nu bildat en arbetsgrupp för att Kinna förhoppningsvis ska gå samma positiva resa tillmötes.
- Vi har fantastiska möjligheter som vi måste ta tillvara, menar Torbjörn.
Framtidens torg Skene
Bygg- och miljökontoret i Marks kommun har varit ute och pratat med boende i Skene för att få in synpunkter om hur Skene torg kan förändras. Mareld landskapsarkitekter har tagit fram ett förslag utifrån synpunkterna som har kommit in. Nu har du chansen att tycka till om det som konsulten tagit fram tillsammans med oss!
Maila pbn@mark.se för mer info.

Läs mer (PDF)

Dags för något nytt?


När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du i de allra flesta fall lämna in en bygglovsansökan. Det gäller både näringsidkare och privatpersoner. Nedan finner du relevant information om hur du enklast går tillväga och vilka regler som gäller för bygglov.


Behöver du bygglov

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver ett bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov. Läs mer om Marks kommuns regler kring bygglov.

Bygglovsguiden

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra.

Om du skapar ett konto kan du också fylla i din ansökningsblankett i Bygglovsguiden med stöd av interaktiva hjälpfunktioner. När du är klar skriver du ut blanketten och skickar den till oss tillsammans med övriga handlingar.  Bygglovsguiden hittar du här

 
 Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till Näringslivskontoret,
naringslivskontoret@mark.se


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Marks kommun · Boråsvägen 40 · Kinna 511 54 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp