Copy

5 prstov
2. časť

Minulý týždeň ste sa naučili prvé dva kroky štruktúry 5P. Ako identifikovať problém a následne správne vysvetliť príčinu? Pripomeňte si v archíve. 

3. Plán

A keď si ja odfaklím pol prsta,

sotva mi to mládenci odpustia,

keď si v krčme dám iba pol deci

skúmať budú, že čo je vo veci.

Odfaklím si ja radšej celý prst

aj tak by bol maličký ako chrúst.

Podľa toho malého prstíka

by mi ani nehrala muzika.

Odfaklím si ja všetkých päť prstov,

aj tak boli priveľmi nahusto.

Jedna ruka bez prstov, nič to veď

na druhej mi zostane ešte päť.

Ako vidno, mládenec presne vie, čo treba robiť. Pozná úskalia polovičatej, nedokončenej práce a tak neostáva len pri amputácii jedného či dvoch prstových kostičiek, pre istotu utne všetko mimo dlane. Výsledkom je súmerný, úhľadný kýptik. 

Tak to vyšlo, že v tejto kapitole sú prvé dve P odbité jedným štvorverším piesne a tu ich zrazu máme hneď tri. Prax podobné rozdelenie množstva prezentovaných informácií často potvrdzuje. Plán je totiž často najobjemnejšou časťou prezentácie akéhokoľvek návrhu zmeny. Po tom, čo sme publikum znervóznili definovaním JEHO problému a ukázali svoju kvalifikáciu pomenovaním príčiny, teraz ukazujeme cestu von, ponúkame mu riešenie. Musíme to urobiť tak, aby tomu väčšina prítomných rozumela a dokázala sa s týmto postupom stotožniť. Po prezentácii plánu by mali mať pocit, že môže byť lepšie.

4. Prostriedky

Podobne, ako svoju kvalifikáciu pri prezentovaní problému potvrdíme jasným pomenovaním príčiny, pri prezentácii plánu ju ukážeme prehľadom potrebných prostriedkov. Koľko to bude stáť? Koľko a akých potrebujeme ľudí? Koľko budeme potrebovať času? Aké materiály, technológie a know-how sú potrebné k realizácii? Aké kontakty, vzťahy, prepojenia s inými ľuďmi či organizáciami budeme potrebovať? Aké procesy musíme zaviesť, akú metodológiu, ako budeme kontrolovať výsledky? Toto všetko náš plán urobí uchopiteľnejším a konkrétnejším. Kým pri treťom P hovoríme o tom, čo chceme urobiť, to štvrté nám odpovedá na otázku, čím a s čím to chceme urobiť. 

Toto je časť, kde náš zberač dreva zlyhal. Pieseň mlčí o tom, čím bude tie prsty vlastne utínať a ako. Ako zastaví krvácanie, to nikde nie je. Človek až nadobudne podozrenie, že tento plán nie je tak jednoducho realizovateľný. A to pri svojich prezentáciách rozhodne nechcete.
 

5. Prínosy

Prezentácia návrhu akejkoľvek zmeny by nemala skončiť bez odpovede na jednu z najbežnejších otázok - “Čo z toho budeme mať?” Ak chceme vo svete niečo zmeniť, musíme ukázať, ako ho tým pre ľudí, ktorým zmenu navrhujeme, urobíme lepším. Ak sme ich prezentáciou problému trochu rozrušili a plánom dali nádej, vymenovaním pozitív, ktoré z neho vyplývajú, si ich definitívne môžeme pre návrh získať. 

Náš junák síce v piesni hovorí akoby len sám so sebou, no na túto podstatnú časť prezentácie zmeny nezabudol. Nutným minimom pri prezentácii pozitív by malo byť konštatovanie, že sa nám podarí odstrániť problém. On by teda mal skonštatovať, že vďaka vykonanej amputácii piatich prstov sa mu úspešne podarilo odstrániť triesku pod nechtom. On však ide ešte ďalej. Často navrhnuté zmeny prinesú aj iné pozitíva. Ak ich vieme vymenovať a zdôrazniť, celej prezentácii to dodá na presvedčivosti.

A keď pôjde kosiť sa na lúky,

ja nepôjdem veď budem bezruký

Len si koste, ale ja ako pán

jednou rukou vínečko popíjam.

Takže nielen odstránenie nebezpečného kusu dreva, ale aj čas na kontempláciu a degustáciu vína. No kto by to nebral!?

5P je funkčný vzorec myslenia, ktorý v každodennej praxi uľahčuje a sprehľadňuje prezentácie návrhov zmien. Môže to byť stručný, päťminútový nástrel, ale aj párhodinová obsiahla prezentácia. V praxi sa problémy a príčiny často popisujú spolu a vo vzájomnej previazanosti a aj plán sa často prezentuje rovno s prostriedkami a nie každá časť samostatne. Dôležité je pri príprave takejto prezentácie nič nevynechať a odškrtávať si jednotlivé Péčka rovnako, ako si náš pomýlený mladík v piesni prsty ťal.

Problém → Príčina → Plán → Prostriedky → Pozitíva

Keď som išiel do lesa na drevo,

drevo sa mi do prsta zadrelo,

kto by sa bol odvážil vtedy povedať

že to bude taký dobrý koniec mať.


Chcete sa vrátiť k niektorému z e-mailov?
Pozrite si celý archív Newslettera Kritické myslenie na každý deň

Neprajete si viac dostávať tento newsletter?
Jednoducho sa z neho odhláste.


This email was sent to <<Emailová adresa*>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Akadémia kritického myslenia · Polianky 7A · Bratislava 841 01 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp