Copy
Nieuwsbrief Stichting Amuria.  November 2016
Open deze mail in uw browser
Het is alweer even geleden dat wij een nieuwsbrief stuurden... Graag willen we jullie allemaal even bijpraten over wat er is gebeurd in de afgelopen periode.
Allereerst het project van de bouw van een basisschool in Olungura.
Even terughalen: in 2012 kwamen we daar voor het eerst en ontdekten we dat in dit dorp al 30 jaar geen onderwijs was omdat de dichtstbijzijnde school te ver was om te lopen voor de kinderen. De ouders hadden verschillende pogingen ondernomen om een school te bouwen (van houten palen en een grasdak),
...maar die waren telkens gestrand op de omstandigheden van hongersnood, overstromingen, rebellenleger. We besloten een aantal klassen voor de jongste kinderen te bouwen om hen een basis te geven, maar kwamen er al gauw achter dat de 2  lokalen die voor 100 kinderen bedoeld waren, werden bezocht door zo’n 450 kinderen.
We besloten er nog 3 lokalen bij te bouwen en ook dat is inmiddels afgerond.
 Meer dan 500 kinderen bezoeken inmiddels de school. We hebben de school gebouwd in samenwerking met ons lokale bestuur, de Amuria Foundation (NGO) , de ouders van Olungura en de lokale overheid. Maar dit alles is alleen maar mogelijk geworden omdat veel mensen en organisaties ons daarin financieel tegemoet gekomen zijn! Waarvoor onze grote dank.
Nu staan we op het punt om verder te bouwen en de school compleet te maken door nog 2 lokalen erbij te bouwen en een watervoorziening te realiseren. Er is nog een kleine €18.000,- nodig. Daarvoor vragen we uw en jouw hulp! Daarover later meer.

Om een u een goed beeld te geven van de school hebben wij een aantal foto's van de voor en na situatie.

We hebben goed nieuws! We zijn een samenwerking aangegaan met
Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl 
Wij geloven in Wilde Ganzen en de liefde is wederzijds gebleken.
In de start werken we samen aan het realiseren van de bouw van bovenstaande school. Als wij daarvoor €12.000,- weten bijeen te krijgen, vult WG het bedrag aan tot €18.000,-. Dat betekent concreet dat elke euro die u stort voor dit doel, onmiddellijk €1.50 waard is. Ons aandeel van dit bedrag zal dus van u komen, samen met een aantal grotere fondsen die we aanschrijven. We weten dat er een actie op een middelbare school komt, waarbij de opbrengst voor Stichting Amuria en voor de bouw van deze school zal zijn! Echt een top idee. Denkt u hierin met ons mee? Wanneer u een school weet, die hiervoor mogelijk ook zal willen actie voeren, overleg dan even met ons. We hebben er veel goede ideeën voor klaarliggen. info@amuria.nl

De reizen gaan inmiddels onverminderd verder. Alle waren indrukwekkend en succesvol.

Zoals je misschien weet is elke reis een combinatie van het zien van het prachtige Oeganda met haar mooie natuur, dieren, kleurrijke vogels, geweldige wildparken en daarnaast het beleven van het dagelijkse leven van het platteland van Amuria, het eten in een hut, het zien, bezoeken, meewerken in de projecten van stichting Amuria.

De reis van januari 2017 is de eerste reis waarvoor u zich nog kunt inschrijven. Deze start op 23 januari en u vind alle informatie hier! Meld u aan voor deelname of interesse.

 
Het afgelopen kalenderjaar is er in Nederland hard gewerkt door het bestuur van stichting Amuria in samenwerking met verschillende vrijwilligers. We hebben in november vorig jaar een kantoor in gebruik genomen op de Stevinweg 2 (2e verdieping, laatste deur links) waar bijna elke dag hard is gewerkt aan het omschrijven van de projecten, het zoeken naar fondsen, het vullen van de website en het organiseren van de administratie. We kunnen zeggen dat we daarin grote stappen hebben kunnen maken.Kom ons gerust een keer bezoeken op kantoor, zodat we wat meer  kunnen laten zien en vertellen.
Daarnaast zijn we in zee gegaan met een professionele fondsenwerver, die ons belangeloos helpt met het ontwikkelen van jaarplannen, prognoses, projectplanning en professionaliseren. Zeer welkom en interessant en ook dit levert ons veel op.


Wilt u ons helpen door een maandelijkse bijdrage, een bijdrage voor de bouw van de school, het opzetten van een (sponsor)actie of het ondersteunen op welke wijze dan ook? Uw hulp en bijdrage is meer dan nodig en welkom en we zijn er heel dankbaar voor.
 
Wij willen u weer bedanken voor de interesse die u toont in onze stichting door het lezen van deze nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet,


Dick van der Linden
Voorzitter

 
       
voor meer INFO klik en kijk op de website!
Copyright © Stichting Amuria

Ons postadres is:
Stichting Amuria
Stevinweg 2-26
Zeewolde, Fl 3891 EA
Netherlands

Add us to your address book

Wilt u uw gegevens wijzigen of wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.
U kunt hier uw voorkeur wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp