Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Nieuwsbrief februari 2019

Neem een kijkje in de Simon Stevinkazerne!

Woonstede, aannemer Reinbouw en architect A&R10 nodigen u uit voor de open dag van de Simon Stevinkazerne op zaterdag 9 februari a.s. De transformatie van de kazernegebouwen zijn bijna klaar. In het eerste kwartaal van dit jaar worden de 40 sociale huurappartementen opgeleverd aan de bewoners. Een mooi moment om voor die tijd het eindresultaat te bewonderen.

Wat is er te doen?
Gebouw 69, inclusief een aantal woningen, zijn opengesteld voor publiek. Er wordt een presentatie gegeven door architect A&R10 en medewerkers van Woonstede en Reinbouw zijn aanwezig om u rond te leiden in dit unieke gebouw. Buiten staat er kraampjes waar u een lekker kopje koffie/thee of soep kan krijgen.

U bent meer dan welkom! Komt u een kijkje nemen?

Bestemmingsplan Kolkakkerbuurt vastgesteld

Een belangrijk moment voor de bewoners van de Kolkakkerbuurt! Donderdagavond 31 januari werd het bestemmingsplan Kolkakkerbuurt vastgesteld in de gemeenteraad. Daarmee is de weg open voor de nieuwbouw van de komende fases in de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt.

Samen tekenen aan je eigen wijk
De gemeenteraad stond ook stil bij de participatie vanuit de wijk die heeft plaatsgevonden. In 2016 schoof een groep van meer dan 40 wijkbewoners en omwonenden aan tafel om de eigen wijk mede vorm te geven. Er werden uiteindelijk 6 avonden gehouden dat resulteerde in een Stedenbouwkundig Plan voor de wijk (de moeite waard om te lezen). Daarna werd in de zomer van 2017 gestemd over het plan tot wijkvernieuwing waarna 74% van de wijk instemde. De voorzitter van de Bewonerscommissie verwoordde het gevoel van de bewoners op een presentatie aan de gemeenteraad op 8 juni 2017 als volgt:

Al met al hebben we als bewoners niet stil gezeten. Dat moet u als gemeentebestuur toch als muziek in de oren klinken, nu het in de samenleving voornamelijk gaat over participatie. Als bewoners hebben we een compromis bereikt met Woonstede; niet alles wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Als bewoners hebben we laten weten wat we belangrijk vinden met betrekking tot de plek waar we wonen. 

Als bewoners hebben we onze stem laten horen in een nieuw plan, waar werkelijk geluisterd is naar onze wensen. En dan rest ons om te pleiten voor een zelfde voortgang van het proces, waarbij bewoners iets in te brengen hebben, en de betrokkenheid bij de wijk blijft groeien. 

Als bewonerscommissie denken we dat er een grote diversiteit aan woningen terugkomt. Gelijkvloers, gelaagd, kleine tuinen, grote tuinen, oude gerenoveerde woningen, nieuwgebouwde woningen, er is voldoende keus. We hopen hierdoor ook een wijk te krijgen die divers is, geen bewoners uitsluit en genoeg ruimte biedt. Die diversiteit zorgt voor steun onderling, voor aandacht voor elkaar. Zo kan er een inclusieve buurt groeien waarin bewoners het naar hun zin hebben en participeren in het maatschappelijke leven.

Hoe staat het ervoor?
Op dit moment worden de 50 oudste woningen (aan de Kolkakkerweg) gerenoveerd. Deze renovatie wordt de komende maanden (afhankelijk van het weer) afgerond. De overige woningen worden de komende jaren in een aantal fasen gesloopt en opnieuw gebouwd in een stijl die aansluit bij deze bestaande woningen. 

Dit proces is te volgen op de pagina over de Kolkakkerbuurt.

Wijziging persoonlijke situatie

Er zijn veel bijzondere gebeurtenissen in het leven. Dan kunt u denken aan trouwen, het sluiten van een geregistreerd partnerschap of het krijgen van kinderen. Maar ook afscheid nemen van dierbaren en uit elkaar gaan zijn ingrijpende gebeurtenissen. En hier komt een hoop bij kijken. Wist u dat er ook een aantal van deze wijzigingen doorgegeven moeten worden aan Woonstede? We zetten de situaties op een rijtje:

  • Geboorte van kinderen of verlaten ouderlijk huis. Het is niet nodig om dit door te geven aan Woonstede.
  • Huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gefeliciteerd! Geef dit aan ons door zodat wij onze administratie kunnen aanpassen. Uw partner is van rechtswege medehuurder, u hoeft verder dus niet meer te doen. Wilt u medehuurderschap aanvragen, die niet uw echtgenoot of (geregistreerde) partner is? Dat kan onder een aantal voorwaarden, die zijn te vinden op onze website.
  • Overlijden huurder. Wij wensen u veel sterkte bij dit verlies. Het doorgeven van een overlijden aan Woonstede is belangrijk. Als er twee contractanten zijn kunnen wij het huurcontract aanpassen op naam van de achterblijvende contractant. Let op: een inwoner is geen contractant. Blijft er geen huurder in de woning achter? Dan kunnen de erfgenamen of gemachtigden de huur opzeggen met een formulier. Lees meer informatie over deze situatie op onze website
  • Scheiding of verbroken relatie van contractanten. In veel gevallen blijft er één huurder achter en vertrekt de andere huurder. In dat geval levert de vertrekkende huurder een gedeeltelijke huuropzegging bij ons in. Lees meer informatie op onze website.

Wijzigingen doorgeven
Er verandert iets in uw persoonlijke situatie en wil dit aan ons doorgeven. Een wijziging doorgeven kan door een e-mail te sturen naar woonservice@woonstede.nl of het online regelen via MijnWoonstede. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur bellen naar 0318-695 695 (optie 3) of tussen deze tijden langskomen in onze woonwinkel.
 

Alleen een oen, let niet op zijn poen

"Alleen een oen, let niet op zijn poen!" Dat is het motto van de Huurdersbond Ede e.o. In samenwerking met de Huurdersbond Ede e.o. nemen wij elke maand een item op in onze nieuwsbrief: de financiële tip. Deze tip wordt verstrekt door de Huurdersbond Ede e.o. Simpele tips waarvan u misschien denkt: dat wist ik al! Maar het kan geen kwaad om ze weer eens onder de aandacht te brengen.


Tip van de maand: bent u (over)verzekerd?

Mensen willen zo min mogelijk risico lopen, dus we sluiten verschillende verzekeringen af. Eenmaal afgesloten kijken we er niet meer naar. Eigenlijk kijken we alleen naar onze verzekering(en) bij het afsluiten en in geval van schade. Maar als we de moeite nemen om elk jaar onze zorgverzekering te vergelijken, waarom dan niet naar onze andere lopende verzekeringen?! Dit eens goed onder de loep nemen en vergelijken kan u dus mogelijk geld besparen!

Verschillende verzekeringen
Sommige verzekeringen zijn verplicht. Denk dan aan een zorgverzekering en een WA verzekering als u in het bezit bent van een (motor)voertuig. Verzekeringen zijn grofweg te verdelen in drie groepen:

  • Noodzakelijke verzekering: auto-, woon-, zorg- en aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Vrijwillige verzekering: (doorlopende) reisverzekering, annuleringsverzekering, rechtsbijstand
  • (Vaak) overbodige verzekering: aparte telefoonverzekering, garantieverlenging

Vooral bij de laatste groep bestaat de kans dat u dubbel verzekerd bent. Vaak worden mobiele telefoons en laptops al gedekt via een inboedelverzekering en is het niet nodig hiervoor een aparte verzekering af te sluiten.

Zijn de voorwaarden nog gunstig?
Ga weer eens na of uw verzekeringen nog nodig zijn. Zijn bepaalde zaken dubbel verzekerd? Zijn de voorwaarden nog gunstig? Of is de verzekering niet ergens anders tegen gunstige voorwaarden, maar goedkoper te vekrijgen? Zoek het uit met de hulp van een vergelijksite zoals bijvoorbeeld Independer of HoyHoy.

Copyright © 2019 Woonstede, Alle rechten voorbehouden.

Telefoonweg 36 • 6712 GD Ede • Uitschrijven voor deze nieuwsbrief.