Copy
Nova modrina *

Današnje družbene in okoljske krize nakazujejo obseg negativnih učinkov, ki jih na globalni ravni doživljamo ob hkratni kompleksnosti. Kako je to povezano z delovanjem podjetij in organizacij nasploh? Svetovalna družba McKinsey ocenjuje, da se današnje spremembe dogajajo s 3.000-kratnim učinkom v primerjavi z industrijsko revolucijo, torej, 10-krat hitreje in v 300-kratnem obsegu. Človek pri tem zgolj sledi tehnologiji, ki ima neverjetno večji potencial za spremembe kot (trenutni) načini človeške organizacije, učenja in posledično delovanja. Boljše razumevanje in skupno oblikovanje novih načinov delovanja v teh radikalno drugačnih realnostih je bil glavni namen, s katerim smo organizirali BB šolo voditeljstva za nove poslovne realnosti.

Trendi vodenja in upravljanja ljudi danes nakazujejo dve možni izbiri nadaljnjega razvoja – način vodenja organizacij, ki v ospredje postavlja individualizem ali način vodenja, ki v ospredje postavlja soodvisnost in odnose. Ni pa danes več izbire v smislu, da se odločamo o tem, ali bomo v načinu delovanja fleksibilni ali ne. Hitrost sprememb in globalna soodvisnost sta preveliki, da bi lahko razmišljali v okvirih stabilnosti in stalnosti.

In ravno ta ločnica je tista, ki bo pomembno vplivala na to, kako bomo upravljanje, sisteme in procese prilagodili temu, da bodo lahko odgovarjali in koristili priložnosti hitrega in medsebojno povezanega sveta, ki se danes sooča z na videz nepremostljivimi krizami in grožnjami. Globalni pionirji, ki prepoznavajo v novih, vključujočih načinih vodenja priložnosti, že danes žanjejo uspehe – med njimi Patagonia, Buurtzorg, Ben&Jerry's in mnogi drugi. Nekaj smo jih spoznali ob udeležbi na evropskemu vrhu B Corp 'Lead the Beat'

Z udeleženci  BB jesenske šole voditeljstva za nove poslovne realnosti smo imeli priložnost učenja ter deljenja izkušenj z uvajanjem novih procesov in načinov vodenja, kot so sodelovanja zaposlenih pri pripravi strategije, fleksibilno nagrajevanje, ekspertna prodaja, osebnostni voditeljski razvoj, participativne oblike učenja in načrtovanja z namenom razvijanja niš, ki odgovarjajo na potrebe okolja in družbe. Ključno pri uvajanju sprememb v ustaljene načine delovanja in razmišljanja o organizaciji, procesih, upravljanju pa je, da imamo pri tem podporo ter pomoč skupine s podobnimi vrednotami in cilji – delati oziroma graditi nekaj dobrega skupaj (MOTIRÕ). Ker so spremembe nujne, niso pa lahke, vsem hvala za soustvarjanje.

*Mag. Marika Ronthy, predavateljica, avtorica in svetovalka, svoj model voditeljske inteligence opredeli v ravnotežju treh tipov inteligence: i) racionalna inteligenca = modra; ii) emocionalna inteligenca = zelena; iii) duhovna inteligenca = rdeča in pri tem izpostavlja nujnost uravnoteženosti vseh treh elementov. Spremembe, s katerimi se soočamo, že bistveno vplivajo na naš vrednostni sistem in odnose. Čas je, da temu sledijo tudi konkretni načini, na katere organiziramo in vodimo ustvarjanje skupne vrednosti.

 
Javna agencija SPIRIT Slovenija 13. novembra v Four Points by Sheraton organizira 1. konferenco trajnostne transformacije. Udeležba na konferenci je brezplačna, več o govorcih  in prijavnica tukaj. Pot osebnostne transformacije pa v BB hiši nadaljuje skupina udeleženk programa Popotovanje zase, ki v vodenem procesu združuje posameznice_ke z željo po osebnostnem razvoju in napredku. 
Vabimo vas, da spremljate in aktivno podprete nadaljnji razvoj naših mentorirancev, podjetij Bolje in Evegreen, ki med drugim razvijata novo generacijo nagrobnih sveč. S podporo podjetij s trajnostnim poslanstvom prispevate k temu, da bodo na voljo boljše rešitve za naše vsakodnevne izbire. Več o podjetju Evegreen v oddaji Prava ideja, več o projektu Edina ter kako lahko prispevate k njegovi realizaciji pa na regionalni platformi za množino financiranje Adrifund.
Objavite vsebine na FB Objavite vsebine na FB
Delite s poslovno mrežo Delite s poslovno mrežo
Posredujte prijateljem Posredujte prijateljem
Mariana Mazzucato
»
 Popravljanje trgov ni dovolj. Odgovornost imamo, da jih aktivno sooblikujemo in soustvarjamo z namenom, da prevesimo igralno polje v smeri, ki nam bo omogočala razvoj, ki si ga želimo.

V podjetju BB Consulting pomagamo podjetjem, njihovim zaposlenim in ambicioznim posameznikom stopiti na ustrezno pot do sprememb, ki pozitivno vplivajo na poslovanje in spreminjajo življenja ljudi na bolje.

POVABITE ŠE PRIJATELJE K PREBIRANJU BB NOVIČK

Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh BB Consulting, na osnovi telefonske prijave ali na podlagi izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih, kjer je sodelovalo BB Consulting.

Reklamni material vam je bil poslan v imenu BB Consulting z namenom neposrednega trženja. V skladu s 73. členom ZVOP-1 lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevate, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vsa dodatna vprašanja in pripombe lahko naslovite na info@bbconsulting.si. Povezava do politike varstva osebnih podatkov BB Consulting tukaj.

Copyright © 2017 | BB CONSULTING d.o.o.|Vse pravice pridržane.
Odjavi se s seznama novic
Email Marketing Powered by Mailchimp