Copy
ZA USPEH MENTORSTVA JE KLJUČNA DOBRA OSVEŠČENOST MENTORJEV IN MENTORIRANCEV O CILJIH IN STRATEGIJI ORGANIZACIJE
O vlogi mentorstva in medgeneracijskega dialoga kot strateške aktivnosti smo se v tokratnem intervjuju pogovarjali z mag. Mojco Kunšek, direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Nadgradnja in razvoj vodstvenih kompetenc članov širšega kolegija in ozaveščanje potrebe po prenosu znanja in vzpostavitvi sistema nasledstva so nas vodile, ko smo pred skoraj enim letom začeli sodelovanje. Danes, ko je za nami ena večjih preizkušenj, je jasno, da so organizacije, ki imajo vzpostavljen robusten sistem mentorstva, bolj odporne na zunanje in notranje krize. Tako danes, tudi zaradi 'svežega' sistema mentorstva lahko govorimo o poglavitnem učinku tega sodelovanja – zagotavljanje neprekinjenega in kakovostnega poslovanja organizacije.

V lanskem letu ste se bolj sistematično lotili razvoja vodstvenih kompetenc v povezavi z vzpostavitvijo oziroma nadgradnjo mentorskega sistema. Kakšne učinke ste želeli doseči oziroma katero potrebo v organizaciji ste nagovarjali?

Z organiziranjem mentorske mreže in s formalno vzpostavitvijo internega sistema mentorstva je AJPES želel doseči več ciljev: razvoj, ohranjanje in grajenje organizacijske kulture, odnosov, vrednot in znanja organizacije, predvsem pa ustrezno voden prenos znanja, tako na novo zaposlene, kot prenos znanja med zaposlenimi, potrebnega za ustrezno nadomeščanje. S tem so tudi ustvarjeni pogoji za neprekinjeno in kakovostno poslovanje organizacije.


Kakšne učinke že danes opažate?  

V obdobju enega leta je AJPES vzpostavil mentorsko mrežo, izobrazil vodje in ključne sodelavce o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in komunikacije na več področjih in več ravneh. Konkretno je opaziti več sodelovanja med enotami, izboljšano in časovno pravočasno organizacijo dela pri razporejanju nalog v primeru nadomeščanja uslužbencev glede na nujnost in urgentnost posameznih delovnih procesov, ne glede na medgeneracijsko razliko med sodelavci. V času poskusne dobe novih sodelavcev je AJPES organiziral predstavitvene interne delavnice ter njihovo izmenjavo med enotami. 
...
ZAHVALA BB EKIPE 

Mojci se zahvaljujemo za intervju in se veselimo nadaljnjega so-ustvarjanja smernic individualnega in organizacijskega voditeljstva, ki bo tudi v svetu 'po' temeljil na vrednotah medgeneracijskega dialgoa ter za doseganje tega cilja uporabljal holističen pristop k mentorstvu. Tudi zaradi takih vodij BB ekipa bolj optimistično zre v prihodnost. 

SERIJO BB DIALOGOV O PRIHODNOSTI V ČASU VELIKEGA ODPIRANJA OTVORILI Z DEVIDOM PALČIČEM, ROBOTINA

Prejšnjo sredo smo v virtualno-realnem svetu gostili direktorja in so-lastnika podjetja Robotina, Devida Palčiča, ki nas je v dialogu z gosti popeljal v U3. 

Pogovor z Devidom je bil osredotočen na nujnost razumevanja prihodnosti-danes, če želimo bolje predvidevati trende razvoja, ki nas čakajo jutri ter svoje organizacije pripraviti na nepričakovano. 

Več o dogodku, povezava do prezentacije in več o novi seriji BB dialogov na naši domači strani.

tema meseca junija je
SPOSOBNOST PREOBLIKOVANJA


Sposobnost preoblikovanja je eno od 12 načel inteligentnosti smisla (SQ - spiritual intelligence), kot jo razlaga prof. Danah Zohar. Za podjetja in organizacije to pomeni, da imajo sposobnost pogledati na svoje delovanja iz različnih zornih kotov ter v skladu z novimi informacijami prilagoditi svoje delovanje. To pomeni, da morajo organizacije biti pripravljene na sprejemanje različnih pogledov ter na podlagi teh procesov tudi radikalno spremeniti svoje delovanje. Praksa, ki nam pri tem lahko pomaga je scenarijsko načrtovanje.

Ob tem smo radovedni s kakšnimi praksami vi ohranjate in trenirate sposobnost preoblikovanja. Vabimo vas, da svoje kratke odgovore delite z nami, mi pa jih bomo zbrane v besednem oblaku z vami delili nazaj-naprej.
 
BB PODPORA V ČASU VELIKEGA ODPIRANJA
Imate vprašanje povezano z vodenjem, organizacijsko kulturo, odnosi in/ali preoblikovanjem poslovne strategije v kriznem času?
V BB ekipi verjamemo v moč dobrih odnosov pri zagotavljanju odličnih rezultatov. Zato vas lepo vabimo, da se z morebitnimi vprašanji obrnete na nas in skupaj ocenimo kje in kako vas lahko v tej situaciji podpremo.
V podjetju BB Consulting pomagamo podjetjem, njihovim zaposlenim in ambicioznim posameznikom stopiti na ustrezno pot do sprememb, ki pozitivno vplivajo na poslovanje in spreminjajo življenja ljudi na bolje.
Facebook
LinkedIn
Website
Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh BB Consulting, na osnovi telefonske prijave ali na podlagi izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih, kjer je sodelovalo BB Consulting.

Reklamni material vam je bil poslan v imenu BB Consulting z namenom neposrednega trženja. V skladu s 73. členom ZVOP-1 lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevate, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vsa dodatna vprašanja in pripombe lahko naslovite na info@bbconsulting.si. Povezava do politike varstva osebnih podatkov BB Consulting tukaj.

Copyright BB Consulting © Vse pravice pridržane

Naš elektronski naslov:
info@bbconsulting.si

novic ne želim prejemati več


This email was sent to <<Elektronski naslov / Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BB Consulting d.o.o. · Vodnikova cesta 126 · Ljubljana 1000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp