o.a. Handreiking bij Kwaliteitskader Jeugd en kalender 2017
In deze nieuwsbrief
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  Handreiking bij Kwaliteitskader Jeugd
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  In gesprek over professionele autonomie
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  Ontwikkelplaatsen: nieuwe manieren van professionalisering verder brengen
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  Toekomstgericht competentieprofiel voor hbo-professionals
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  Ervaringsdeskundigen aan het woord in Jeugd & Co
87d6197c-1296-4111-9525-0cbc49e7c2f8.png  Kalender 2017
Handreiking bij Kwaliteitskader Jeugd
Tijdens Oefenplatforms Kwaliteitskader Jeugd is geoefend met het werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Deelnemers willen graag over het kwaliteitskader in gesprek binnen hun eigen organisatie, maar zoeken naar hoe ze dat kunnen doen. In PJ&J is een handreiking gemaakt die hierbij helpt.
Lees verder
In gesprek over professionele autonomie
Professionele autonomie is een voorwaarde om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden. In januari verschijnt het model Professioneel Statuut voor organisaties en professionals om in gesprek te gaan over professionele autonomie.
Lees verder
Ontwikkelplaatsen: nieuwe manieren van professionalisering verder brengen
De Ontwikkelagenda ondersteunt de komende periode gemeenten en organisaties bij het verder brengen van nieuwe manieren van professionaliseren. In de eerste helft van 2017 wordt hiermee gestart in ongeveer tien ontwikkelplaatsen.
Lees verder
Toekomstgericht competentieprofiel voor hbo-professionals
Bij het competentieprofiel voor hbo-professionals dat nu ontwikkeld wordt, ligt de focus op de jeugdige en/of het gezin en op interdisciplinair samenwerken. Het profiel is toekomstgericht en geldt voor het brede jeugddomein. Door de nadruk te leggen op de gemeenschappelijke professionele vraagstukken en het vakvolwassen gedrag dat daarbij hoort, draagt het competentieprofiel bij aan de transformatie.
Lees verder
Ervaringsdeskundigen aan het woord in Jeugd & Co
Hoe kunnen jeugdhulpverleners nóg professioneler werken? Hoe beleven jongeren en gezinnen de hulp? Wat gaat goed en wat nog niet? Drie ervaringsdeskundigen, Chantal, Anne en Sylvia, jeugdhulpverlener Timo Schopmeijer en vertrouwenspersoon Annemieke Spijker vertellen erover in Jeugd en Co.
Lees verder
Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk
Blijf op de hoogte
Kalender 2017
Voor 2017 worden weer diverse informatieve en interactieve bijeenkomsten voorbereid. Aanmelden kan vanaf half januari.
Meer informatie en aanmelden