Copy
Beroepsziektes te lijf met de RI&E
Beste relatie,

Vitale medewerkers zijn meer betrokken, meer productief en minder ziek. En omdat u dat belang onderkent, doet u er allen aan om ze gezond te houden. Door bijvoorbeeld een werkplekonderzoek aan te bieden, te werken met een gecertificeerde arbodienst en ze te motiveren.

Wat ons als PDC opvalt is dat, ondanks dit belang, 55% van de bedrijven geen Risico Inventarisatie & Evaluatie + bijbehorend plan van aanpak hebben. Dit hebben niet alleen wij geconstateerd, maar ook de Inspectie SZW. Zij krijgen jaarlijks 50 miljoen extra budget om te controleren of bedrijven over een actuele RI&E beschikken.

Daarom kondigt PDC hierbij 'De Week van de RI&E'. Dit initiatief wordt door PDC gesponsord met een activiteit en loopt van 17 tot en met 21 juni aanstaande. In de aankomende weken informeren we onze relaties hier nader over.

Plus benutten we graag van de gelegenheid gebruik om:
  • ons webinar over de 'Vijf vuistregels rondom re-integratie' op 21 mei onder de aandacht te brengen. Schrijf u vandaag nog in!
  • u te informeren over toegang digitale overheidsdiensten alleen nog met eHerkenning mogelijk. Lees er hier meer over en vraag deze op tijd aan.
  • inloggen PDC Verzuimportaal middels sms definitief per 1 juli uitgezet.

Voor vragen of vrijblijvend advies kunt u ons bereiken via 085 - 4444 330 of per mail via post@pdcveghel.nl.

Met vitale & veilige groet,

Anja, Natasja, Gwen, Marieke, Petra, Karin en Ellen
Het PDC team
PDC Webinar | Vijf vuistregels bij re-integratie

Wordt een van uw werknemers ziek en is het onduidelijk hoe lang dit kan duren? Dan moet u er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat degene snel en verantwoord weer aan het werk kan gaan. In zijn eigen functie, in een andere passende functie in uw bedrijf of bij een andere werkgever. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om binnen een bepaalde termijn een aantal acties te ondernemen. Hierbij ligt de papieren tijger op de loer en kunt u verzuipen in de diverse te nemen acties. Schrijf u daarom hier in voor het webinar op 21 mei aanstaande.
Toegang digitale overheidsdiensten alleen nog met eHerkenning mogelijk
Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties. eHerkenning wordt gebruikt in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het grote gemak voor de gebruiker is dat hij met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van risk en compliance zijn geregeld door eHerkenning. Vervang daarom tijdig uw bestaande account met eHerkenning.
Per 1 juli aanstaande is SMS als TweeFactorAuthenticatie niet meer actief. Stap over naar beschikbare alternatieven.
Copyright © 2019 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Wil u de wijze waarop u deze mails ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen via deze link

Email Marketing Powered by Mailchimp