Copy

BPA Nieuwsbrief Juni 2017

Het is inmiddels alweer eind juni 2017 en daarmee staat de gemeenteraad van Amersfoort vlak voor het zomerreces. Na deze eerste helft van het jaar zijn er weer veel ontwikkelingen geweest waar de BPA-fractie, nog altijd in de samenstelling van Hans van Wegen en Ralph Langendam, u graag over bijpraat.

Renovatie Stadhuis

De Renovatie van Het Stadhuis is een omvangrijk en duur project met grote financiële risico’s en onzekerheden. Wij voorzien dat de raad zich, ook in de aankomende termijnen, onaangenaam gaat laten verrassen door verborgen kosten, onder meer veroorzaakt door de aanwezigheid van (veel) Asbest en dure milieuvriendelijke voorzieningen.

De BPA staat een integrale visie voor de stad voor, in plaats van losse postzegelplannetjes. Zo zou de ambtelijke organisatie prima onder gebracht kunnen worden in een van de vele leegstaande kantoren die Amersfoort nog altijd rijk is en kan er een andere nieuwbouw bestemming voor de huidige locatie gezocht worden.
Lees ons standpunt
Lees onze open brief
Sociaal Domein

Door de asociale bezuinigingen op onder andere de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg zijn veel mensen de afgelopen tijd in de problemen gekomen. Keukentafelgesprekken worden over het algemeen over de telefoon gevoerd, voor zover deze überhaupt al plaatvinden. De politie wordt nog altijd regelmatig opgeroepen om prangende situaties met verwarde personen het hoofd te bieden. 


Gelet op de hoeveelheid aan beschikbare gemeentelijke reserves voor het sociaal domein zien wij veel toegevoegde waarde in de realisatie van een (regionale) GGZ-piketdienst die louter voor de noodopvang van GGZ-patiënten in acute situaties kan worden ingezet.
Lees onze vragen

Drugsbeleid

Naar aanleiding van de verlening van de vergunning door het College tot exploitatie van een nieuwe coffeeshop aan de Snouckertlaan is de BPA-fractie aanwezig geweest bij de betreffende inspraakavond voor betrokkenen. Naar aanleiding van deze avond zijn wij van mening dat veel mensen slecht of helemaal niet zijn geïnformeerd en er sprake lijkt van een verdeel en heers beleid door de gemeente. Uiteraard wenst niemand een coffeeshop naast de deur, maar de locatie is, onzes inziens een uitermate ongeschikte locatie.

Lees meer in De Stad Amersfoort
Lees meer in het AD

Kadernota 2018 - 2021

Recent heeft de gemeenteraad de Kadernota voor de periode 2018 – 2021 behandeld en vastgesteld. De lijvigheid van dit document heeft voor ons niet kunnen verhullen dat mooie en grote populistische kreten een façade vormen voor diverse draconische maatregelen die de Amersfoorter zowel in de portemonnee als in het sociale voorzieningenniveau zal gaan merken.

Lees ons statement
Rechtzaak Hans van Wegen

De rechtszaak tussen Hans van Wegen en Desiree Steenbeek respectievelijk Ruud Schulten is inmiddels ten einde. De rechter heeft beslist dat er te weinig juridische grond bestaat voor de veroordeling van Ruud Schulten of Desiree Steenbeek tot Laster en/of Smaad.

Met de kwalificatie “hoge bomen vangen veel wind” beschouwt de rechter de zaak als afgedaan. Hans van Wegen is blij dat hij tijdens de Rechtszaak van ruim 2,5 uur duidelijk zijn standpunt heeft kunnen maken. Sommige van U waren daarbij in de Rechtszaal in Utrecht aanwezig.
Lees het AD artikel

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen, suggesties of opmerkingen voor ons hebben dan horen wij dit uiteraard graag. 

Wij wensen u alvast een goede vakantieperiode toe en hopen u te zien op een van onze toekomstige ledenvergaderingen.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie,

Hans van Wegen en Ralph Langendam

en namens het partijbestuur,

Ruud van der Kleijn

Ons postadres is:
Burger Partij Amersfoort
3800 BA
Amersfoort, Postbus 1001
Netherlands

Add us to your address book


Ons telefoonnummer is:
033 469 49 09

Wilt u uw emailvoorkeuren wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp