Copy

Nieuwsbrief Maart 2018

Nog 9 nachtjes slapen en dan is het zo ver: burgers mogen op 21 maart 2018 hun stem uitbrengen op hun kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Namens de Burger Partij Amersfoort presenteren we 15 kandidaten waar u uit kunt kiezen. De eerste 8 stellen zich hier uitgebreid aan u voor.

Kandidaten BPA
Zorg er dus voor dat u iemand uitkiest waarvan uw meent dat hij of zij u goed zal vertegenwoordigen voor de komende vier jaar. Wij roepen u op om ook aan iedereen uit uw directe omgeving te vragen in ieder geval te gaan stemmen; ook al is dit niet voor de BPA.
 
Sleepwet
Zelfs wanneer burgers minder geïnteresseerd zijn in de gemeenteraadsverkiezingen is het goed om hen te herinneren aan hun democratisch recht en de laatste mogelijkheid om hun stem uit te brengen op een raadgevend referendum. Over het gelijktijdig georganiseerde referendum over de sleepwet wordt nauwelijks gecommuniceerd door de media. Waarom zou dit zo zijn, denkt u?

De geheime diensten mogen met deze wet vrijwel onbeperkt uw privacy schenden door uw telefoon af te tappen en uw internetverkeer in de gaten houden, omdat zich mogelijk ergens in uw wijk een verdacht persoon ophoudt. U heeft niets te verbergen? Dat heeft u wel, want met partijen als Denk in de Tweede Kamer is het niet vanzelfsprekend dat uw afgetapte gegevens privé worden behandeld.
Meer Informatie over de Sleepwet
Doe Normaal, Stem Lokaal
Het is positief dat veel mensen het politieke verschil tussen landelijke en lokale verkiezingen inzien. Helaas zijn er ook nog veel burgers die hun voorkeur voor een landelijke politieke partij bepalend laten zijn voor hun lokale stem. Het initiatief: "Doe Normaal, Stem Lokaal" probeert hier verandering in te brengen door u te informeren over hoe lokale afdelingen van landelijke partijen denken over lokale onderwerpen.

Een echt lokale politieke partij, zoals de Burger Partij Amersfoort, is onafhankelijk van de Haagse politiek en bepaalt dan ook haar eigen agenda; gericht op alleen lokale thema's. Wij zien vaak dat de stukken van landelijke partijen gelijktijdig in gemeenteraden door heel het land worden ingediend. Dit heeft vaak niets met lokale politiek te maken en is alleen bedoeld om u, de kiezer, in de kaart te spelen. In vaktermen zeggen we dan dat het "voor de bühne" is.

De BPA is constructief kritisch op de plannen uit het stadhuis en wij proberen dan ook het geluid van de gewone burger van de straat in de gemeenteraad te laten horen. Doet u weer met ons mee?
Constructief Kritisch op Plannen uit Stadhuis
BPA is tegen de Westelijke Ontsluiting en Renovatie van het Stadhuis
Westelijke Ontsluiting
In tegenstelling tot wat de coalitiepartijen VVD en D66 u willen doen geloven is het tegenhouden van de Westelijke Ontsluiting nog geen gelopen race. Het nieuws dat de eerste bomen voor deze draconische weg al zijn gekapt zal u waarschijnlijk al hebben bereikt. De voorstanders van deze weg gebruiken dit als argument om ons te ontmoedigen in de strijd. Dit is de arrogantie van de macht.

Wanneer de BPA voldoende stemmen krijgt zullen wij de verkregen macht als eerste aanwenden om deze weg (een oplossing voor een niet bestaand probleem) tegen te houden. De aanbesteding voor het West Tangent kan eenvoudigweg worden ingetrokken met inachtneming van de eventuele rekenkosten voor de aannemer. Dit is altijd vele malen goedkoper dan het blindelings doordraven met dit heilloze plan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Zo gaan wij zuinig en zorgvuldig om met het belastinggeld van de burger en blijft er geld over om de OZB verder te verlagen. Deze belastingverlaging vinden wij belangrijker dan asfalt. Liever maken wij aanspraak op de provinciale budgetten uit het project Verder voor het verbeteren van de doorstroming rond Vathorst. Het staat namelijk tweemaal per werkdag muurvast op de ring zonder uitzicht op verbetering, zeker met de aanstaande realisatie van Vathorst-West (Vathorst Bovenduist).
 
Renovatie Stadhuis
De Burger Partij Amersfoort is faliekant tegen de renovatie van het stadhuis. Nog voordat de eerste schep in de grond is gestoken, zijn de begrootte kosten al driemaal naar boven bijgesteld. En dat voor een 50 jaar oud huurpand dat vol zit met asbest. Dit is toch te gek voor woorden? Wij verwachten dat dit de gemeente meer dan €50 miljoen gaat kosten en dat komt neer op zo'n €400,- per gezinslid zonder kinderkorting.

Wanneer de BPA het voor het zeggen krijgt in deze kwestie dan volgen we het voorbeeld van de gemeente Leusden. Daar is voor 'slechts' €9 miljoen een nieuw milieuvriendelijk stadhuis gebouwd, gericht op de toekomst.

In Amersfoort verwachten we voor een vergelijkbaar bedrag een sober en milieuvriendelijk stadhuis nabij het centraal station te kunnen bouwen. Op de huidige locatie kan daarna bijvoorbeeld een nieuw Flint theater verrijzen met de reeds aanwezige ruime parkeergarage eronder. Op de huidige locatie van de Flint zouden te zijner tijd woningen in de geest van Armen de Poth kunnen worden gerealiseerd. Daar waar andere partijen zich richten op postzegelplannetjes, richt de BPA zich liever op een integrale ontwikkelingsvisie voor de stad als geheel.
Hans van Wegen over Renovatie Stadhuis Amersfoort
Interview Hans van Wegen over Renovatie Stadhuis Amersfoort
Ruud & Martin
Ruud van der Kleijn is onze derde BPA kandidaat. Hij is uitgebreid door het 50Plus magazine geïnterviewd als aanstormend gemeenteraadslid. Lees hier zijn verhaal.
Martin Bos is als nummer 4 op onze kandidatenlijst een ware verkeersexpert. Iedere dag fietst hij met weer en wind door Amersfoort om pakketjes te bezorgen. Als zodanig weet hij zich als geen ander te verplaatsen in de Amersfoortse fietser en weet hij precies wat de verkeers-knelpunten en -problemen in onze gemeente zijn.
Martin Bos van de BPA stelt zich voor
Martin Bos stelt zich voor
In het Nieuws
De afgelopen tijd is de BPA weer regelmatig in het lokale nieuws geweest. Vaak vanwege de verkiezingen, maar gelukkig ook vanwege de politieke inhoud. Bekijk hier de meest opvallende publicaties.
Martin Bos - Verkeersdeskundige
Martin Bos als verkeersdeskundige
BPA voor een Socialer, Veiliger en Financieel Gezonder Amersfoort - Kort
BPA voor een Veilig, Sociaal en Financieel Gezond Amersfoort
€1 Miljoen Extra voor Vosheuvel
€1 Miljoen extra voor de Vosheuvel
Stadshart: Praatjes Vullen Geen Gaatjes
Visie Stadshart: Praatjes Vullen Geen Gaatjes

Wij waarderen het zeer dat u de tijd heeft genomen deze nieuwsbrief te lezen. Het zijn de trouwe lezers en kiezers zoals u op wie onze partij steunt en die ons ruchtbaarheid geeft. Dagelijks krijgen wij nog altijd tientallen e-mails van burgers voor wie zelfs de overheid onbereikbaar blijft. Dit onderstreept onzes inziens nog altijd het belang van een lokale ombudsfunctie waar u terecht kunt met uw problemen met de gemeente. Tot die tijd vullen wij tegen wil en dank deze leemte op.

Deze laatste dagen voor de verkiezingen zijn voor ons heel belangrijk, omdat veel zwevende en ontevreden kiezers zich pas in deze tijd oriënteren op hun voorkeurspartij. Het is daarom dat wij ook u oproepen om zo veel mogelijk mensen in uw omgeving te stimuleren op de BPA te stemmen en onze digitale uitlatingen te delen met uw achterban. U geeft legitimiteit aan ons bestaan en omgekeerd luisteren wij altijd naar u, zoals ook de afgelopen termijn weer is gebleken. Wij vragen dan ook opnieuw om uw vertrouwen voor de komende vier jaar, zodat we van Amersfoort een nog Veiligere, Sociale en Financieel Gezondere gemeente mogen maken.

Download het Volledige BPA Verkiezingsprogramma
Kijk op onze Verkiezingspagina

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen, suggesties of opmerkingen voor ons hebben dan horen wij dit uiteraard graag.

Wij rekenen op uw stem en hopen u te mogen verwelkomen op een van onze ledenvergaderingen.

Met vriendelijke groet,

De fractie en het partijbestuur van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Delen
Tweet
Stuur door
Ons postadres is:
Burger Partij Amersfoort
3800 BA
Amersfoort, Postbus 1001
Netherlands

Add us to your address book


Ons telefoonnummer is:
033 469 49 09

Wilt u uw emailvoorkeuren wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp