Copy
Nieuwsbrief 22 - Winter 2022

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #22

Voorwoord van de voorzitter

Omdat we weer veel te melden hebben, sturen we u hierbij de zesde nieuwsbrief van 2022 en dat is echt de afsluiting van het jaar. Een bijzonder jaar waarin we kennis konden maken met een vernieuwde gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders, nieuwe partners die toetraden tot ons platform, een groot aantal activiteiten en een Vuelta die – voor het eerst – voor mensen met een beperking goed toegankelijk was. En heldere financiële afspraken waardoor we weer verder kunnen in de komende jaren.

In de kerngroep traden belangrijke veranderingen op waarbij zeker vermeld moet worden het vertrek van Jeannet Notten die vanaf het begin namens Breda Gelijk een actieve inbreng heeft gehad en de komst van René van der Velden als nieuwe eindredacteur van de Nieuwsbrief.

In de vertegenwoordiging namens de gemeente worden wijzigingen verwacht door het vertrek van Gerard van Gestel en later ook Karel Dollekens die een belangrijke rol speelden als intermediair tussen het Platform en de gemeente. Bedankt daarvoor.

In het verslag van Wouter Schelvis over ons bezoek aan Wroclaw leest u al dat we daar gesprekken hadden over de intensivering van de contacten tussen Breda en Lviv waar de oorlog nog steeds aan de orde van de dag is. Indringende beelden over mensen die daar getroffen worden door verlies van dierbaren en over de onvoorstelbare problemen om de zorg voor kinderen, ouderen, oorlogsslachtoffers en zieken op een aanvaardbaar peil te houden. We willen daar als Platform met zoveel mogelijk partners uit Breda en Wroclaw ons steentje aan bijdragen.

Ik wens u allen een goede jaarwisseling toe en reken op een prettige voortzetting van onze samenwerking om Breda een stad voor iedereen, gastvrij en toegankelijk te maken.

 
Wilbert Willems
Voorzitter Platform
Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Platform presenteert nieuwe ‘regels’ Toegankelijkheidsfonds

‘Wij maken élk bedrijf
gratis toegankelijk’

Bredase ondernemers kunnen vanaf volgende maand gratis hun toegankelijkheid verbeteren. Het bestaande Toegankelijkheidsfonds wordt opgepoetst waardoor het nóg aantrekkelijker wordt om de entree van een zaak ‘drempelvrij’ te maken. Zonder papieren rompslomp worden drempelhulpen en andere voorzieningen - zoals stangen in toiletten - gratis geplaatst.

Het Toegankelijkheidsfonds wordt toegankelijker. Van links naar rechts vrijwilliger Marcel van den Muysenberg, Philip van den Berg van MediPlus en Wouter Schelvis van Breda Gelijk en het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk. 

Het Toegankelijkheidsfonds werd drie jaar geleden gestart als onderdeel van de Bredase Agenda Toegankelijkheid. Hoewel enkele tientallen ondernemers het fonds tot volle tevredenheid hebben weten te vinden, blijft er jaarlijks geld in de pot zitten. Op dit moment nog zo’n 30.000 euro. Daarom heeft het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk besloten om de subsidie voor aanpassingen drastisch te verhogen en om de actie uit te breiden tot wijken en dorpen van de gemeente Breda.

Ondernemers kunnen voortaan een bijdrage van 1000 euro krijgen voor aanpassingen. Als er eigen investeringen worden gedaan, wordt 50 procent vergoed uit het fonds, tot een maximum van 3000 euro.

Met deze nieuwe spelregels hoopt het Platform op een run op het Toegankelijkheidsfonds. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns heeft toegezegd dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor  aanvragen.

Wouter Schelvis van Breda Gelijk: “Ik begrijp donders goed dat ondernemers in deze tijd veel aan hun hoofd hebben. Maar het is doodzonde als ze deze geste laten liggen. Maar liefst tien procent van alle Nederlanders heeft een fysieke beperking. Van hen komt driekwart zelden tot nooit de deur uit omdat ze niet overal binnen kunnen. Reken maar uit hoeveel klandizie hiermee verloren gaat. Terwijl die toegang zo eenvoudig en gratis te regelen is.”

Met dat laatste doelt Schelvis op de doodeenvoudige procedure. Het enige dat hoeft te gebeuren is het invullen van een inschrijfformulier op de site www.breda-gelijk.nl of www.bredavooriedereen.nl. Daarna komen mensen van het Bredase Zorghulpmiddelenbedrijf MediPlus een en ander opmeten en binnen tien werkdagen ligt er een drempelhulp of andere voorziening.
Wouter Schelvis.
Eigenaar Philip van den Berg van het deze maand tien jaar bestaande bedrijf Mediplus is er als vaste leverancier helemaal klaar voor. “Wij leveren platen van hout, rubber of aluminium die elke rolstoel van 80 kilo plus de berijder kunnen hebben.” 
Philip van den Berg.
Volgens rolstoeler Marcel van den Muysenberg, als vrijwilliger van Breda Gelijk actief bij het opmeten, kan de toegankelijkheid in Breda veel beter. “Qua winkelen is het best redelijk maar horeca is wat lastiger. Vaak zijn er meerdere drempels”, aldus Van den Muysenberg.
Marcel van den Muysenberg.
Meer informatie over het Toegankelijkheidsfonds is te vinden op www.breda-gelijk.nl en www.bredavooriedereen.nl

Platformvoorzitter Willems overhandigt Manifest aan nieuwe gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad in Breda beschikt nu ook over het Manifest van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk. Voorzitter Wilbert Willems bood het Manifest aan tijdens een bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis.

Als oud-wethouder was onze voorzitter even terug in zijn natuurlijke habitat. Hij verklaarde met verve onze ambitie om in 2030 als Breda een inclusieve stad te zijn, met onder andere toegankelijke, openbare toiletten en parkeervoorzieningen. “We hebben de afgelopen vier jaar grote stappen gezet. In 2019 hebben we zelfs een Europese prijs ontvangen. Ons verkiezingsmanifest is voor een groot deel terug te vinden in het coalitie-akkoord”, sprak Willems trots.

Platformvoorzitter Wilbert Willems spreekt de Bredase gemeenteraad toe.

Hij deed een beroep op de Politieke Ambtsdragers Toegankelijke Stad. “Dat zijn onze contactpersonen in de gemeenteraad. Zij zorgen voor middelen, menskracht en voorzieningen”, aldus Willems.

“Wat kunnen wij doen?”, stelde raadslid Sabine van Nispen van GroenLinks de cruciale vraag. Een inkoppertje voor de Platformvoorzitter: “Vraag je bij alles wat je doet af of de toegankelijkheid genoeg geborgd is. Die toegankelijkheid moet meegenomen worden bij het maken van plannen. Sta voortdurend stil bij mogelijke verbeteringen. Let op drempels, paaltjes, terrassen enzovoorts. Het zit niet automatisch tussen de oren bij ambtenaren als ze er geen opdracht voor krijgen of als er geen geld is”, aldus Willems die de huidige reconstructie van de Molenstraat als goed voorbeeld noemde. “Hier hebben we jaren voor moeten vechten”, aldus Willems.

Tot slot overhandigde hij het pamflet aan voorzitter Arnoud van Vliet.

Willems overhandigt het Manifest aan voorzitter Arnoud van Vliet.

Geslaagde themalunch bij Bosch Power Tools in Breda

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor arbeidsmarkt

Het bekende bedrijf Bosch aan de Konijnenberg in Breda was op 17 november de ideale gastheer voor onze Themalunch over Arbeid. ‘Kansen voor werkgevers en voor werknemers met een beperking’. Dat was het actuele item dat deze middag van alle kanten werd belicht voor zo’n zeventig vertegenwoordigers uit de Bredase samenleving. De tijd moet leren in hoeverre het gelukt is om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. Maar dat er weer een stap werd gezet, daar was iedereen het over eens.

Bosch Power Tools opereert wereldwijd. Omzet: 80 miljard euro. In het Bredase bedrijfspand aan de Konijnenberg worden gereedschappen uit Bosch-fabrieken in Azië en Mexico handmatig ingepakt. Door 180 mensen met een beperking. Bosch is daarmee de grootste werkgever in Breda voor deze groep.

Ze worden begeleid door drie mensen van de gemeentelijke dienst Afdeling Werk, beter bekend onder de oude namen Atea en BSW. “We werken al 35 jaar samen. We zijn geen liefdadigheidsinstelling maar we proberen wel duurzame groei te realiseren”, vertelde Bosch-directeur Jean-Paul Meeuwissen.

Bosch-directeur Jean-Paul Meeuwissen.
Aandachtig publiek uit alle sectoren van de samenleving. Op de voorgrond de doventolk.

Aart van der Woel, een van de drie leerwerkbegeleiders van de gemeente Breda omschreef zijn werk als ‘smeerolie tussen onze mensen en Bosch’. “Wat wij doen is het proces aanpassen zodat onze mensen hier passen. Mensen krijgen het vertrouwen van ons. We maken het samen. In een goede sfeer, met een grote diversiteit aan huidskleuren en beperkingen”, aldus van der Woel.

Leerwerkbegeleider Aart van der Woel:
‘Mensen krijgen het vertrouwen van ons.’
Wethouder Marike de Nobel verklaarde ‘trots te zijn op de vele ondernemers die inclusiviteit omarmd hebben’. Ceciel Grasmeyer belichtte het onderwerp als teamleider van het recent geopende Meet & Matchcentrum in Breda. “Er is heel veel talent dat uitgevallen is, zonde. Mensen kunnen veel meer dan ze eigenlijk dachten. Onze kandidaten hebben één ding gemeen: ze zijn ontzettend gemotiveerd om bij jou aan de slag te gaan”, richtte Ceciel zich rechtstreeks tot de aanwezige ondernemers.

Wethouder Marike de Nobel: ‘Trots op vele ondernemers die inclusiviteit omarmd hebben.’

Teamleider Ceciel Grasmeyer: ‘Mensen kunnen veel meer dan ze eigenlijk dachten.’

Hetzelfde enthousiasme bij Jan-Willem Keulemans, jobcoach en trajectbegeleider bij Amarant. “We gaan niet de regie voeren, dat doen mensen zelf, we zijn geen uitzendbureau. We creëren het samen.”

Jacques Verzijl zit in de gemeenteraad van Breda voor 50+ maar was werkzaam als apotheker in een ziekenhuis. “Daar werkten mensen met een verstandelijke beperking. Het waren de mooiste mensen van de apotheek. Gedreven, gezellig, plichtsgetrouw, consciëntieus en geïntegreerd”, aldus Verzijl.

Ton Laenen, regionaal arbeidskundige bij het UWV, pleitte voor meer samenwerking op het gebied van arbeidsbeperking. “We moeten ons werk meer op elkaar afstemmen. Het zijn vaak niet de beperkingen maar de regelgeving die het moeilijk maakt om mensen aan te nemen”, aldus Laenen.

Ed Oskam van stichting De Harde Leerschool ergerde zich aan de term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. “Het gaat gewoon om mensen die ooit ergens een afslag gemist hebben. Als wij met iemand beginnen, gaan eerst alle stickers eraf”.

Dagvoorzitter Margriet van Kampenhout vatte de middag bondig samen. “Het gaat erom dat mensen tot hun recht komen. Hun talent is de basis. Vanuit de persoon zelf moet gekeken worden wat er mogelijk is. Werkgevers moeten ervan overtuigd worden dat ze er beter van worden als ze mensen met een beperking in dienst nemen”.

Wilbert Willems, voorzitter van het organiserende Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, sloot af met een plan. “Het woord arbeidsmarkt was bij ons Platform nog niet gevallen. Nu willen we het met ondernemers voortvarend oppakken”, aldus de oud-wethouder. Hij zoekt drie tot vijf mensen die het komende jaar het onderwerp arbeidsmarkt op agenda’s willen gaan zetten. Ze kunnen zich melden bij het Platform of rechtstreeks bij Willems.

Breda voegt iets toe aan congres toegankelijkheid in Poolse zusterstad

Het verhaal van Lviv
kwam keihard binnen’

Tussen 30 november en 2 december waren Wilbert Willems (Breda voor iedereen) en Wouter Schelvis (Breda Gelijk) te gast in Wroclaw. In deze Poolse zusterstad van Breda namen ze deel aan de conferentie ‘Wroclaw bez barier’ wat zoveel betekent als ‘Wroclaw zonder drempels’. In Wroclaw (spreek uit Vrotslaf) waren ook andere zustersteden van de 680.000 inwoners tellende stad.

Sommige bijdragen werden ter plekke aangereikt in het ‘Olympisch stadion’, andere steden spraken de goed gevulde congresruimte via een zoomverbinding toe.

De Bredase delegatie had gekozen voor een duopresentatie. Vlak na de start van dit congres had ex-wethouder Wilbert Willems de zaal al kort toegesproken. Hij dankte de burgemeester van Wroclaw voor de mogelijkheid om de stedenband ook op het thema toegankelijkheid te versterken. Ook sprak hij zijn dank uit aan Polen in het algemeen. “Jullie leger onder leiding van generaal Maczek heeft ons eind 1944 bevrijd van de Duitsers. Dat niet alleen, jullie lieten ook onze mooie historische stad in tact. Waar andere steden ernstig beschadigd raakten, waren jullie in staat om al het moois ongeschonden in handen te krijgen.”

In het eerste deel van deze eerste congresdag werden diverse organisaties en mensen in het zonnetje gezet. Speciaal vervaardigde kunstwerken en certificaten werden uitgereikt aan mensen die betrokken zijn bij ‘Wroclaw bez barier’. Een opzet die volgend jaar begin december best navolging zou kunnen krijgen in Breda!


Fonds en app
Na een interessante bijdrage van Dresden (ook een zusterstad van Wroclaw) was het de beurt aan Breda. In de Duitse bijdrage zat een mooi bruggetje voor het toegankelijkheidsverhaal van Nederland. In de regio rondom Dresden wordt ook gewerkt met een app die alle toegankelijkheid goed in beeld brengt.

Het verhaal van Breda was in twee delen opgeknipt. Wilbert Willems introduceerde beide platforms en ging in op onze relatie met de 4 O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties). Hij benoemde ook het Toegankelijkheidsfonds.

Wilbert Willems belicht de 4 O’s.

In het tweede deel van de presentatie zoomde Wouter Schelvis in op de prijzen die in 2019 en 2020 gewonnen zijn. Tevens vertelde hij over de inzet voor evenementen zoals de Vuelta afgelopen zomer. In deze opsomming werd ook de BBA (Bereikbaar Breda App) getoond. Ook hier bleek dat ‘Breda’ er niet alleen was om te halen, maar ook om zaken te brengen.

Wouter Schelvis spreekt het congres toe.

Zusterstad Lviv
Een rechtstreekste beeldverbinding met Lviv in Oekraïne nuanceerde de werkzaamheden om toegankelijker te worden. In deze in oorlogsgebied liggende miljoenenstad zijn andere problemen. Die werden getoond via een powerpoint waarop afgrijselijke beelden en statistieken te zien waren. Een oproep voor hulp (revalidatiecentra, prothesen en dergelijke) kwam keihard binnen. Wroclaw had hier al op geanticipeerd. Symbolisch werden drie sleutels overhandigd. Sleutels die horen bij drie ambulances die daags na het congres 500 kilometer naar het oosten werden gereden. De burgemeester van Lviv was blij met de plannen van Breda om ‘te linken’ via een stedenband. Hij toonde een poster met daarop diverse spelers die werk maken van steun aan zijn gemeente. Daarop onder meer de burgemeester van Wroclaw, maar ook U2-zanger Bono. “We zouden graag hier ook de Bredase burgemeester Depla aan toevoegen, wellicht kan ook jullie geweldige artiest DJ Tiësto een bijdrage leveren”, aldus de burgemeester. Met een ‘Slawa Ukraine’ werd zijn bijdrage afgesloten.

Arbeid, sport en cultuur
In het middagdeel waren er paneldiscussies rondom ‘arbeid’ en ‘sport & cultuur’. Na afloop werd deze dag samengevat door de dagvoorzitter. Hij dankte Breda nogmaals voor de bijdrage.

Na de organisatie bedankt te hebben voor deze kans om ons verhaal te vertellen spraken we nog even met Jan Wais. Jan is een Pool, maar spreekt vrijwel perfect Nederlands. Hij is de man die de band tussen Wroclaw en Breda mede vorm geeft. Hij laat iedereen in Breda groeten en hoopt op termijn weer eens in onze gemeente langs te komen.

Jan Wais doet zijn relaties in Breda de groeten.

Stemmen moet toegankelijker

De zogeheten stem-mal.

“Voor ruim 2 miljoen mensen is het helemaal niet zo gemakkelijk om te stemmen.”

Met deze openingszin vatte Bertine Müller de problematiek kernachtig samen. Van de bijna 14 miljoen kiesgerechtigden in Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen moeite om aan het stemproces deel te nemen.  Dat is ruim 15 procent!

Bertine was op 29 november de dagvoorzitter van de regionale bijeenkomst Toegankelijke Verkiezingen. In het Stadskantoor in Breda bogen tientallen ambtenaren, experts en ervaringsdeskundigen zich over het toegankelijker maken van verkiezingen.

Het initiatief voor deze bijeenkomst lag bij Binnenlandse Zaken, in samenwerking met onder meer gemeenten, Ieder(in) en de Oogvereniging. Breda was een van de zes gekozen gemeenten waar zo’n bijeenkomst gehouden werd.

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk en Breda Gelijk waren goed vertegenwoordigd. Een belangrijke rol was weggelegd voor hun ervaringsdeskundigen, onder wie Bredanaar Marcel van den Muysenberg (in rolstoel) en Etten-Leurenaar Arnold de Vooght (blind).

“We willen zorgen dat het beter kan. Er is een stimuleringsbijdrage voor gemeenten om de verkiezingen toegankelijker te maken voor elkaar.

Dagvoorzitter Bertine Müller geeft
het woord aan Arnold de Vooght.

We willen graag praktische handvatten”, aldus de woordvoerster van Binnenlandse Zaken.

Een informatief filmpje toonde hoe het niet moet. Een blinde stemmer werd bij haar arm gepakt om te horen dat haar schoondochter niet mee mocht in het stemhokje. Marcel had meegemaakt dat de tafel in het stemhokje veel te hoog was voor een rolstoeler. Voor blinden en slechtzienden is een zogenaamde stem-mal een doeltreffend hulpmiddel. Maar die bleek maar door één producent gemaakt te worden, voor een (te) hoge prijs en bovendien nu al niet meer te bestellen voor de verkiezingen in maart 2023. Kortom: schoonheidsprijzen waren ver te zoeken.

Overleg tijdens de Thematafel voor mensen met een visuele beperking.

In vier Thematafels werden oplossingen besproken in het bijzijn van  laaggeletterden, verstandelijk en fysiek beperkten en mensen met een visuele beperking. Allen waren het erover eens dat verbetering begint met een eenvoudige bewegwijzering. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Voor meer informatie, zie Actieplan toegankelijk stemmen.

Vier Thematafels belichten de verkiezingen van alle kanten.

Breda maakt indruk in Gent
met acties Vuelta

Op dinsdag 15 november was het platform te gast in Gent. Een meeting van twaalf Europese steden was de aanleiding. Wilbert Willems en Wouter Schelvis luisterden eerst naar vertegenwoordigers van Milaan en Parijs. Zij spraken over de toegankelijkheid van de komende Olympische Spelen. Milaan is verantwoordelijk voor de Winterspelen van 2026. Daarna was het de beurt aan Breda. Na een algemene inleiding door de voorzitter werd ingezoomd op onze acties rond de Vuelta afgelopen zomer. Hier was veel aandacht voor, met name de prikkelarme zone en de BBA (app) leverden gespreksstof op.

Platformvoorzitter Wilbert Willems belicht onze acties rond de Vuelta.

Na de voordrachten gingen de deelnemers op excursie naar het Museum van Schone Kunsten (MSK). Hier werd toegankelijkheid in alle facetten getoond en beleefd. Een 3D print van een beroemd schilderij maakte dit kunstwerk toegankelijk voor blinden.

Een 3D-print van een schilderij maakt het kunstwerk toegankelijk voor blinden.

Naast het brengen van onze Bredase expertise werd veel opgehaald door in gesprek te gaan met de mensen uit Berlijn, Dresden, Ljubljana, Toulouse, Parijs, Milaan, Barcelona, Antwerpen en Gent.

Vanaf 2024 meer geld
voor organisaties

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen vanaf 1 januari 2024 meer geld vanuit het Ministerie van VWS. Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen, wordt opgehoogd van 21 naar 46 miljoen euro per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die wordt gesteld aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging. Op dit moment is niet bekend hoe de extra 25 miljoen verdeeld worden binnen het subsidiekader. Dat moet nog ingevuld worden. Vast staat wel dat er ook financiering beschikbaar komt voor samenwerkingsverbanden, de regio en nieuwsoortige organisaties.

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, is blij dat er meer financiële ruimte komt voor bestaande en nieuwe patiënten- en gehandicaptenorganisaties. “Hard nodig, we kennen veel organisaties die het moeilijk hebben en die niet of nauwelijks meer kunnen voldoen aan de wensen en vragen van hun achterban. Laat staan aan de vele vragen voor de inzet van hoogwaardige ervaringsdeskundigheid die zij krijgen. Afgelopen jaren hebben we daar vanuit de hele sector aandacht voor gevraagd bij het Ministerie en bij de Tweede Kamer. Goed om te zien dat de ergste problemen nu aangepakt kunnen gaan worden.”

Voor 2023 blijft het huidige subsidiekader nog van kracht. Vanaf 1-1-2024 gaat het nieuwe, ruimere, kader in.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp