Copy
Nieuwsbrief Editie 16 - Najaar 2021

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #16

Voorwoord voorzitter

Het gewone leven begint weer een beetje op gang te komen nu de vakanties voorbij zijn en de Corona-maatregelen flink zijn afgezwakt. Ook voor het Platform breekt weer een druk seizoen aan. Waarover meer in deze nieuwsbrief. Met de week van de toegankelijkheid begin oktober, een nieuwe themalunch in november - nu niet meer online maar fysiek - en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Want we willen ervoor zorgen dat de strijd voor een inclusief beleid ook in de volgende coalitie-periode met volle kracht wordt voortgezet. Ons tien-punten-programma voor 2022-2026 vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Een bijzonder woord van dank richt ik hiermee aan de vertrekkende wethouder Mirjam Haagh. Zij gaat bij een zorginstelling aan de slag maar heeft in haar twee bestuursperiodes de belangen van mensen met een beperking hoog op de agenda gekregen en gehouden. Ik herinner me nog goed hoe we samen in Brussel de Access City Award 2019 in ontvangst mochten nemen. En we ons meteen realiseerden dat dit vooral een aansporing was om door te gaan en dat lukte ook. En daar heeft ze ook de steun van de gemeenteraad en andere wethouders en van veel ambtenaren bij gehad. Dat proces mag niet stoppen.

Er staat al een kennismaking in de agenda met haar opvolger, Arjen van Drunen. Mogelijk kunnen we in de komende nieuwsbrief iets meer vertellen over zijn aanpak en ambities.

Tenslotte herinner ik nog eens aan de vacature voor een kerngroeplid die mee wil helpen aan onze externe communicatie waaronder het samenstellen van de nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich nog steeds melden.


Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor Iedereen,
gastvrij en toegankelijk

Week van de toegankelijkheid
1 tot 9 oktober 2021

Sinds het jaar 2000 wordt in de eerste week van oktober de landelijke Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. Het is een positieve themaweek waar met goede voorbeelden inspiratie gegeven wordt aan gemeenten om beter toegankelijk te worden. Het thema van dit jaar is ‘Uit en Thuis’, een motto waar we in Breda goed mee uit de voeten kunnen. Net als in voorgaande jaren is een vol programma ontwikkeld om deze week niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Ondanks het wegvallen van de inclusieve Singelloop op zondag 3 oktober blijft er voldoende over. De organisatoren (Breda Gelijk, Breda voor iedereen en de gemeente Breda) hebben de ‘week’ zelfs moeten oprekken om alle activiteiten er in te kunnen passen. Hoofdschotel van dit alles wordt de ‘Bredase dag van de toegankelijkheid’ op zaterdag 9 oktober. Het hele programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 1 oktober
Tijdens de voetbalwedstrijd NAC-Excelsior zal aandacht besteed worden aan toegankelijkheid. Kinderen met een beperking komen met de spelers het veld op en nemen penalty’s in de rust. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van een systeem waardoor mensen met een visuele beperking in alle delen van het stadion de wedstrijd kunnen volgen via de zogenaamde ‘blindentribune’ (via een headset met commentaar de wedstrijd volgen).

Dinsdag 5 oktober
Aandacht voor toegankelijkheid tijdens ervaringslessen bij Curio

Donderdag 7 oktober
Aandacht voor toegankelijkheid tijdens ervaringslessen op de Zandberg.
Ook zal in het stadhuis het manifest worden aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Vrijdag 8 oktober
Special KIDS-Dag op de atletiekbaan van Sprint. Ruim 250 kinderen met en zonder beperking sporten en spelen samen tussen 9.30 en 13.00 uur. Tijdens dit evenement worden de Bredase Olympiërs gehuldigd door burgemeester Paul Depla. Er komen elf topsporters van zowel de Olympische- als de Paralympische Spelen rond 11 uur naar deze locatie. Aan het einde van het evenement wordt door de gemeenten Breda en Tilburg het ‘bid’ aangeboden aan Special Olympics Nederland om in 2024 de Nationale Special Olympics te kunnen organiseren in beide gemeenten.

Zaterdag 9 oktober
De Bredase dag van de toegankelijkheid zal op de Grote Markt en bij de Haven plaatsvinden tussen 12.00 en 15.00 uur. Op de Grote Markt treden diverse bekende artiesten op waaronder REDO. Deze breakdancer maakte veel indruk met zijn show tijdens het Eurovisiesongfesival dit jaar. Naast enkele optredens geeft hij ook workshops waaraan iedereen deel kan nemen. Wie kennis wil maken met geavanceerde rolstoelen kan dit ook op de Grote Markt. De firma Hendriks Care toont enkele moderne rolstoelen die ook getest kunnen worden. K-J projects zal via Kees-Jan van de Klooster aandacht geven aan rolstoelvaardigheid en zelfs wat stuntwerk met reguliere rolstoelen. Dit alles wordt omlijst met muzikale optredens. Aan de Haven wordt de toegankelijke rondvaartboot ingezet om korte tochtjes te maken. Daarnaast kan eenieder die dit wil mee op de waterbikes, al dan niet geblindeerd.

Manifest voor een inclusief Breda

Omdat er in maart volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden waar niet alleen een nieuwe gemeenteraad maar ook een nieuw College van Burgemeester en Wethouders zal worden geïnstalleerd, hebben we onze wensen voor de nieuwe coalitie maar eens op papier gezet. En we hebben alle aan de verkiezingen deelnemende partijen gevraagd om bij de samenstelling van de lijsten en het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s hiermee rekening te houden.
Klik op het manifest om de pdf te downloaden

Tijdens de week van de toegankelijkheid zal op donderdag 7 oktober in het stadhuis het manifest worden aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. En natuurlijk wordt het daarna breed verspreid onder alle aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Daarbij worden we geholpen door de Patsers: Politieke Ambtsdragers Toegankelijke Stad want de meeste partijen hebben onze oproep om een Patser aan te wijzen uit hun midden positief beantwoord. Ook met hen gaan we in gesprek om ons voor te bereiden op een inclusief Breda in de volgende bestuursperiode. Er is best al veel bereikt maar om in 2030 een inclusief Breda te zijn moet nog veel werk worden verzet.

Themalunch donderdag 18 november
Hotel Mastbosch van 12.00-14.00 uur

Hoe digitalisering kan helpen bij mensen
met fysieke beperkingen?

Twee maal per jaar organiseert het Platform een bijeenkomst over een thema dat te maken heeft met een meer inclusief Breda. Na meerdere online bijeenkomsten - die goed werden bezocht - kunnen we nu weer fysiek bij elkaar komen. De eerstvolgende wordt gehouden op donderdag 18 november a.s. in Hotel Mastbosch. Deze zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties, voor vrijwilligers en mensen uit de doelgroep en voor mensen uit politiek en bedrijfsleven.

Dit jaar staan de bijeenkomsten in het teken van mensen met fysieke beperkingen, volgend jaar besteden we weer vooral aandacht aan thema’s die van belang zijn voor mensen met niet zichtbare beperkingen. Op 18 november gaan we na wat de digitalisering voor extra mogelijkheden geeft aan mensen met een fysieke beperking. Waarvoor kunnen we ze gebruiken en hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken. En wat kunnen app’s hierbij betekenen?

Diverse inleiders zullen onder andere de onderstaande onderwerpen belichten.
“Samen spelen”; “Tips en tricks”. Wat en hoe kan ik ondanks mijn beperking? “De digitale stad”. Implicaties voor mensen met een beperking.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Lunch is inbegrepen.
Aanmelding graag via info@bredavooriedereen.nl

Kerngroep lid Communicatie gezocht

Een belangrijk deel van het werk van het Platform is de communicatie met onze partners en met de buitenwereld. Dat doen we onder andere door het uitgeven van deze Nieuwsbrieven, het verzorgen van een eigen website en facebookpagina, het verzorgen van informatie aan politiek of andere belangstellenden. Bij speciale gelegenheden zorgen we ook voor posters of folders en uiteraard voor persberichten voor media. In de kerngroep zitten naast een voorzitter, secretaris en penningmeester ook enkele vertegenwoordigers van onze partners zoals Gemeente Breda, Breda Gelijk en Citymarketing Breda. Maar we hebben dringend behoefte aan een versterking met iemand die de coördinatie en organisatie van de externe communicatie bewaakt. We hebben goede technische ondersteuning daarbij maar voor de inhoud moeten we zelf zorgen.

Hebt u belangstelling voor deze uitdagende vrijwilligersfunctie en hebt u enige affiniteit met de inclusieve samenleving, meldt u dan bij de voorzitter Wilbert Willems (06 51381780). Een beetje ervaring is meegenomen maar leeftijd, geslacht, huidskleur of beperking is altijd een pre, welke het ook is. Het kost u ongeveer 2 dagen per maand, leert de ervaring, waarvan een keer per maand een bijeenkomst van de kerngroep.

Laat uw bedrijf gratis schouwen op toegankelijkheid

Bedrijven die geschouwd willen worden op toegankelijkheid
Als u graag uw bedrijf wilt laten schouwen op toegankelijkheid, kunt u zich aanmelden voor de komende ronde die in maart begint. Samen met ervaringsdeskundigen zal stichting ZET een uitvoerige schouw bij u uitvoeren waarna u advies krijgt over mogelijke verbeteringen. 
Een bijdrage uit het toegankelijkheidsfonds kan u vervolgens helpen met de financiering van bijvoorbeeld een drempel of aangepaste balie/kassa.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp