Copy
De Nieuwsbrief Breda voor iedereen verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van  het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.
View this email in your browser
Nieuwsbrief Editie 1 winter 2016/2017

INTRODUCTIE


Hierbij ontvangt u de wintereditie van de nieuwsbrief Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. We willen onze relaties (partners, ambassadeurs, belanghebbenden en geinteresseerden) via deze nieuwsbrief periodiek informeren over de voortgang van onze activiteiten.
Kijk ook op onze website: http://www.bredavooriedereen.nl of facebookpagina:http://www.facebook.com/Bredavooriedereen.

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. We vertellen u er graag meer over. 

Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk
en eindredacteur Nieuwsbrief Breda voor iedereen

 

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

WELKOM IN TOEGANKELIJK BREDA IN 2017

De afgelopen periode stond een viertal gebeurtenissen centraal. Als eerste was dat onze nominatie, samen met de gemeente Breda, voor de Access City Award van de Europese Commissie. Verder de start van het gemeentelijk beleid ter uitvoering van het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. En tenslotte de afspraken die het platform maakte met de gemeente en met Landstad de Baronie om de toegankelijkheid van accommodates te verbeteren. Hieronder de stand van zaken. 
 
PROJECTEN VAN HET PLATFORM
ACCESS CITY AWARD 2017

Op 29 november werd door Eurocommissaris Marianne Tijssen in Brussel deze prijs uitgereikt aan Chester (UK). Als tweede kwam Rotterdam uit de bus, de eerste nederlandse stad die in de prijzen viel. Verder werden nog een aantal bijzondere vermeldingen uitgereikt op deze internationale dag van mensen met beperkingen die ieder jaar ook in Brussel wordt gevierd, nu tevens als de 10e verjaardag van het VN verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking. Breda was ook doorgedrongen tot de eindronde maar viel net buiten de prijzen. In het juryrapport werden wel de inspanningen van de gemeente met name op het gebied van sport en van toerisme geprezen. Binnenkort gaat een delegatie van het Platform op bezoek in Rotterdam; wellicht nemen we daar ook inspiratie mee voor een eventuele volgende aanvrage.
UITVOERING AGENDA 22

De belangrijkste activiteiten van het Platform Breda voor iedereen zijn nu gericht op de uitvoering van Agenda 22: samen met de gemeente inhoud geven aan een integraal beleid voor mensen met een beperking, zoals vastgelegd in het VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap. Nu dit verdrag door Nederland is geratificeerd en de wetgever uitvoeringsrichtlijnen heeft opgesteld moet iedere gemeente op alle beleidsterreinen (onderwijs, zorg, openbare ruimte, sport, verkeer etc) vastleggen hoe dat wordt gerealiseerd. Samenwerking met de direct betrokkenen, de mensen met een beperking en hun organisaties, is daarbij een voorwaarde. Bij de behandeling van de begroting 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen op initiatief van het Platform om daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen.
INVENTARISATIE TOEGANKELIJKHEID

Samen met het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid zal het Platform de komende jaren vooral inzetten op het inventariseren van de stand van zaken op het gebied van toegankelijkheid bij horeca, winkels, natuurgebieden, verblijfsrecreatie en openbare gebouwen. Het Platform steltI samen met de gemeente een actieplan op. Ondersteuningsorganisatie ZET zal worden gevraagd deze schouwen uit te voeren en met aanbevelingen te komen voor verbeteringen. Ook de gemeente gaat dat doen voor haar eigen gebouwen.
Een ander actiepunt: het geven van trainingen aan personeel in horeca en (openbaar) vervoer inzake de bejegening van mensen met beperkingen wordt ook verder uitgewerkt.
BETERE TOEGANKELIJKHEID NATUURGEBIEDEN ROND BREDA

Samen met Landstad de Baronie is opdracht gegeven aan ZET, de provinciale ondersteuningsorganisatie op het gebied van toegankelijkheid, om een inventarisatie te maken van de mate waarin de Natuurpoorten en de aansluiting van deze horecavoorzieningen op het aangrenzende natuurgebied voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het gaat om negen natuurpoorten waaronder Hotel Mastbos en boerderij Wolfslaar in Breda. Op basis van deze rapportage zal een bijeenkomst worden georganiseerd met zoveel mogelijk recreatie-ondernemers in Landstad de Baronie om ervaringen te delen en afspraken over verbeteringen te maken. Het project wordt met subsidie van de provincie Brabant gefinancierd en wordt ondersteund door het project Uitnodigend groen in Brabant, Toegankelijk voor iedereen, een initiatief van de provincie.
PROJECTEN VAN AANGESLOTEN ORGANISATIES
We laten u graag kennismaken met drie spraakmakende projecten binnen de regio Breda. Klikt u op de foto voor meer informatie
 
December 2016 / Januari 2017 worden alle Baroniepoorten onderzocht op Toegankelijkheid. Doel: rondom en bij de Baroniepoorten is het goed vertoeven voor iedereen. De schouwen worden uitgevoerd door ZET in opdracht van Landstad de Baronie en gefinancierd door de provincie.
Niet alleen de binnenstad van Breda moet toegankelijk zijn: ook de natuur in en rond Breda moet een feest zijn voor iedereen. Samen met Betrokken Ondernemers werkt het Platform hier in het voorjaar van 2017 aan. Ook de Rabobank heeft haar medewerking toegezegd evenals Staatsbosbeheer en de provincie.


Steeds meer winkels en horecabedrijven in de binnenstad krijgen drempelhulpen. Mede dankzij de ING bank en MediPlus maakt het Bredaas Centrum voor gehandicaptenbeleid (BCG) de binnenstad steeds toegankelijker. De actie "Help Breda over de drempel" loopt door in het voorjaar van 2017.
WAAR KUNT U AAN MEEDOEN?
Toegankelijkheid bedrijven, horeca en culturele instellingen
Het ondernemersfonds geeft via de app Stappen en Shoppen informatie over de toegankelijkheid van alle bij het fonds aangesloten bedrijven. Help de informatie voorziening van de stad te verbeteren en neem vandaag nog contact op met www.stappenshoppen.nl
Drempelhulp winkels en cafe's
Wilt u meedoen aan de actie van het Bredaas centrum Gehandicaptenbeleid "Help Breda over de drempel"? Neem dan contact op met het BCG via www.handicapbreda.nl of jeanethandicapbreda@gmail.com.
Ambassadeurs gezocht
Het Platform zoekt nog ambassadeurs die de doelstellingen van het Platform onderschrijven en mee willen helpen realiseren. De teller staat nu op ruim 100 maar we willen er tenminste 1000 hebben. Als u belangstelling hebt, klik dan op onderstaande button:

 
Wordt Ambassadeur
Donateurs en sponsors zijn welkom
Voor personen en bedrijven die een financiele bijdrage willen leveren aan de realisatie van onze doelen is er een bankrekening geopend bij de Rabo-bank. Dat kunnen giften zijn, de opbrengst van een receptie, een jubilieumgift etcetera. Er kunnen ook concrete bestedingen worden afgesproken. Het nummer is NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor iedereen te Breda.
Secretariaat Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk
Voor vragen: secretaris Joop van Bel: info@bredavooriedereen.nl of de voorzitter Wilbert Willems: wilbert@bredavooriedereen.nl, telefoonnummer 06 51381780:
 
AGENDA
Wat mag u de komende periode nog verwachten van Breda voor Iedereen?

Workshop Toegankelijkheid evenementen 9 maart

Op 9 maart organiseert het Platform samen met het Bureau EevenmentenOndersteuning BEO een workshop voor organisatoren en bestuurders van evenementen in Breda. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Prins  Nieuwe Prinsenkade 22, van 19 tot 22 uur. Aanmelden kan bij Maarten Mendelaar van Beo via de website www.bredaevenementenstad.nl of info@bredaevenementenstad.nl

Wings for Life worldrun op 7 mei

Worldrun Wings for Life. Op 7 mei organiseert Wings for Life weer een world run op tientallen plaatsen in de wereld, waaronder Breda. De opbrengst gaat in zijn geheel naar onderzoek naar dwarslaesiie. Meer informatie: www.wingsforlifeworldrun.com/nl/nl/breda/
Paragames van 22 tot 25 juni

Van 22 tot 25 juni vinden in Breda de internationale Paragames plaats, op meerdere locaties. Het is een sportief evenement waar atleten met een beperking in veel takken van sport met elkaar strijden om de medailles. Nadere informatie vindt u op hun website: www.paragamesbreda.nl/
NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP
Breda voor Iedereen wordt mogelijk gemaakt door:
Copyright ©, All rights reserved.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich via onderstaande link uitschrijven.
unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<E-mail Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor Iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp