Copy
Nieuwsbrief Editie 3 najaar 2017

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr 3

Inleiding

In april hebben de gemeente Breda, het Platform Breda voor Iedereen, Breda Gelijk en stichting ZET de lokale agenda 2017-2018 opgesteld voor een toegankelijker Breda. We zijn nu een paar maanden verder en het is werkelijk ongelooflijk hoeveel werk er al verzet is en waar we druk mee bezig zijn. In deze nieuwsbrief een overzicht van de stand van zaken.

Wilbert Willems, voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Hoe toegankelijk zijn de publieke
gebouwen in de binnenstad?

Hoe toegankelijk zijn de ondernemers in Breda? Om hierop antwoord te kunnen is begin juni een quick scan uitgevoerd onder meer dan 800 ondernemers in de binnenstad van Breda. De quick scan is een initiatief van Stichting Toeristisch Fonds, en tot stand gekomen met behulp van de gemeente Breda, het Ondernemersfonds, Breda Gelijk, Stichting Zet en Stappen & Shoppen, en met vele studenten die persoonlijk de ondernemers met een enquête bezochten.

Inhoud van de vragenlijst
De toegankelijkheid van de binnenstad is gemeten vanuit de positie van iemand in een rolstoel. Centrale vragen uit de enquête zijn:
  1. Is de entree van dit pand toegankelijk?
  2. Zijn de gangpaden binnen ruim genoeg?
  3. Is het aanbod in het pand volledig toegankelijk,
    ook als er verdiepingen zijn?
  4. Is er een aangepast toilet aanwezig?
  5. Kan ik zonder hulp hier pinnen?
Resultaten van de Quick Scan
De resultaten van de quick scan laten zien dat met name de entree van de ondernemer nog wel eens voor problemen kan zorgen. Eenmaal binnen vormen de doorgangen of eventuele verdiepingen bij tweederde van de ondernemers geen probleem. En ook de pinautomaten zijn in de regel bereikbaar. Aangepaste toiletten daarentegen zijn slechts bij een beperkt aantal ondernemingen aanwezig. Gelukkig hebben bijna 100 organisaties aangegeven dat ze naar aanleiding van deze enquête een diepgaander bouwkundig onderzoek willen hebben om te bepalen welke verbeteringen in de toegankelijkheid mogelijk en realiseerbaar zijn.

Publicatie op Stappen & Shoppen

Ca. 200 ondernemers hebben direct toestemming gegeven om de resultaten van de quick scan te presenteren op de app en de website van Stappen & Shoppen. Vanaf medio oktober zullen de resultaten zichtbaar zijn. Per ondernemer wordt middels de volgende symbolen dan kenbaar gemaakt hoe toegankelijk het pand is voor iemand in een rolstoel.

Wie wordt de meest toegankelijke gemeente van Nederland? STEM OP MTG2018.nl

Ga stemmen en laat zien wat je van Breda vindt. Kampanje is gestart en duurt tot eind november

Femke Halsema, Esther Vergeer en Gerard de Nooij gaven op 28 oktober het startsein voor de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland 2018. Zij roepen iedereen op om te beoordelen in hoeverre zijn of haar gemeente toegankelijk is voor mensen met een beperking via MTG2018.nl
Esther Vergeer, chef du mission voor de Paralympische Winterspelen, heeft ook voorbeelden te over. ‘Als ik geld wil pinnen bij een pinautomaat kunnen mensen achter mij in de rij makkelijk meegluren, omdat de toetsen hoger zijn dan mijn rolstoel’, vertelt Vergeer.
De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente is een initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. ‘Met de verkiezing willen we gemeenten op een positieve manier aanspreken op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking’, vertelt Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd.
Mensen worden opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen via een korte online vragenlijst op www.mtg2018.nl. De vragenlijst is vooral bedoeld voor mensen die zelf een beperkingen of hun ondersteunen, als ouder, zorgverlener, bestuurder e.d. Ze maken kans op een toegankelijk dagje uit. Beoordelen kan tot en met donderdag 30 november. Aan de hand van een aantal stellingen ontstaat een ranglijst. De stellingen hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid van het stadhuis, openbaar vervoer, sportaccommodaties en de begrijpelijkheid van brieven die de gemeente haar burgers stuurt. De vijf meest toegankelijke gemeenten van deze ranglijst worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek. De focus komt dan te liggen op de toegankelijkheid van het vinden van werk, een geschikte woning, het volgen van een opleiding en het kunnen meedoen aan vrije tijdsactiviteiten. Enkele weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen wordt de winnende gemeente bekend gemaakt

Gebouwen in Breda krijgen doorlichting

Begin juni is door Breda Gelijk samen met ZET een start gemaakt met het schouwen van 200 winkels en horeca onder meer in de binnenstad. De medewerking vanuit de deelnemende locaties is erg groot, de ondernemers staan positief tegenover het streven om Breda toegankelijker te maken. Tegelijkertijd is er ook de erkenning dat aanpassingen die noodzakelijk zijn vaak hun eigen financiële mogelijkheden te boven gaan. Afgesproken is dar met de resultaten van de schouwen samen met de ondernemers naar verbeteringen wordt gekeken.
Inmiddels zijn er nu bijna 70 locaties geschouwd in de binnenstad. Het gaat dan om supermarkten, apotheken, huisarts, fysiopraktijken, hotels, audicien, opticien, diverse soorten winkels, restaurants en cafe’s. Er worden er nu nog een aantal extra ingepland met name paramedici, tandartsen , opticiens en huisarts. De opgetekende toegankelijkheidsdata worden ontsloten via de website: www.gewoonweg.nl waar bezoekers met een beperking zelf kunnen bepalen of zij met hun beperking terecht kunnen in een accommodatie.

De bevindingen laten zien dat de eerste winstpunten zitten in het slechten van de drempels. 60% kent een hoogteverschil bij de entree en slechts 30% heeft een drempelhulp. De volgende quick win is de informatieverstrekking over de mate van toegankelijkheid, die is zeer beperkt en daarin kan relatief makkelijk worden voorzien na het maken van afspraken hierover en een vorm van standaardisering daarbij. Stappen en shoppen heeft nu hiervoor gekleurde pictogrammen.

Een ander winstpunt dat geboekt kan worden is het realiseren van een openbaar toegankelijk toilet bij de Grote Markt. Van de geschouwde locaties hadden er 6 maar een aangepast toilet (drie ervan bij de supermarkten van AH). De meeste horeca-ondernemers zien geen betaalbare oplossingen in hun eigen pand als mogelijkheid, ook vaak nog eens omdat zijzelf niet de eigenaar maar de uitbater zijn van het pand. 

Ook het hebben van voldoende en correct ingerichte gehandicapten parkeerplaatsen is een verbeterpunt net als de uitgankelijkheid voor mensen met een beperking: het in het geval van een calamiteit veilig en adequaat verlaten van een gebouw. Geadviseerd wordt hier serieus naar te kijken met de betrokken partijen zoals de gemeente en de brandweer.

Nu gaan we enthousiast verder in de rest van de binnenstad en in Bavel en in het Heksenwiel in de Haagse Beemden. 

Toegankelijkheids-
fonds van start

Waarom een toegankelijkheidsfonds
De gemeente Breda die de participatie van mensen met een beperking hoog op haar agenda heeft gezet, wil ondernemers/exploitanten een impuls geven voor het verrichten van aanpassingen in het kader van de toegankelijkheid middels een fonds. In dit toegankelijkheidsfonds zit een bedrag van
€ 185.000, -. Dit bedrag wordt door de organisatie Breda Gelijk (voorheen BCG) beheerd.

Voor wie en wat is dit fonds.
Eigenaren/exploitanten van gebouwen met een publieke functie in de gemeente Breda kunnen een beroep doen op dit fonds. Het fonds biedt een tegemoetkoming aan eigenaren/exploitanten die hun pand toegankelijker willen maken voor mensen met een beperking. Een beroep op dit fonds kan zowel gedaan worden voor een bouwkundig advies (Stichting Zet) als voor aanpassingen van het pand. Maar ook voor roerende zaken zoals bijvoorbeeld een oprijplaat/drempelhulp.
 Aanvragen voor kleine investeringen tot €500, 00 kunnen volledig worden bekostigd uit het fonds. Bij aanvragen boven dit bedrag wordt er een onderscheid gemaakt tussen profit en non-profit instellingen. De profit sector kan een tegemoetkoming van maximaal 25% van de investering aanvragen met een maximum van € 5.000,- De non-profit organisatie kan een aanvraag doen van maximaal 50% van de investering met een maximum van €5.000,-.

Hoe kunt u een aanvraag doen?
Een aanvraag kunt u doen door naar de website www.breda-gelijk.nl te gaan.
U vindt hier de noodzakelijke informatie over het toegankelijkheidsfonds (criteria en procedure) en het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier kunt u met bijbehorende stukken sturen naar toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl. U ontvangt een ontvangst bevestiging en binnen 6 weken na ontvangst een reactie op uw aanvraag.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Breda Gelijk, jeanetnotten@breda-gelijk.nl.

Toegankelijkheid openbare ruimte
binnenstad moet beter

Nadat in april wethouder Boaz Adank en zijn medewerkers getrakteerd waren op een rondje binnenstad en dan met name hoe mensen met beperkingen die binnenstad ervaren, was het in september de beurt aan de gemeenteraad. Met 12  raadsleden en een flink aantal ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk konden zij zelf constateren dat er nog veel te winnen valt in de binnenstad. Om deze ervaringen kracht bij te zetten hebben we een brief gestuurd aan de gemeenteraad om bij de behandeling van de begroting voor 2018 een bedrag van 1 miljoen euro vrij te maken voor de meest urgente aanpassingen. Een daarvan zou moeten zijn het plaatsen van enkele goed toegankelijke openbare toiletten in de uitgaansstraten en drukste winkelpleinen. Verder werd aandacht gevraagd voor meer geleidestroken van het station naar het centrum en binnen het winkelgebied. De betreffende brief is hier opgenomen.

Breda timmert flink aan de weg in de Week van de toegankelijkheid

Met de tentoonstelling van Prisma: PS Let me be! door wethouder Mirjam Haagh en andere prominenten in het Bredase stadskantoor werd op 2 oktober de landelijke week van de Toegankelijkheid gestart. Het thema was "Aan tafel" en het lag dan ook voor de hand dat de toegankelijkheid van restaurants en andere horecavoorzieningen centraal stond. Er vonden in het hele land talloze activiteiten plaats, ook gericht op scholen en openbare gelegenheden.
Breda was een van de gemeenten waarin het langzamerhand traditie is geworden om in deze week aandacht te vragen voor een volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving.

Het digitale tijdschrift Sociaal Web heeft een special gemaakt bij gelegenheid van de week van de toegankelijkheid. Daarin een uitgebreide bijdrage over de activiteiten van het platform Breda voor iedereen.

Lees hier het betreffende artikel

Breda Barst geeft het goede voorbeeld

In goed overleg met de stichting Bredase Evenementen Ondersteuning BEO en de ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk is een eerste pilot uitgevoerd voor een optimaal toegankelijk evenement. Breda Barst had zich aangemeld voor deze proef en alle betrokken waren zeer tevreden over de resultaten. De ervaringen met deze pilot worden nu besproken met de andere evenementenorganisatoren en moeten uiteindelijk leiden tot een soort handleiding die ook in de vergunningsvoorwaarden kan worden opgenomen. Door Breda Gelijk ie een filmpje gemaakt waarmee ze deze ervaringen willen delen.
 
Een kort filmpje over dit onderwerp kunt u vinden op de
Facebook pagina van Breda Gelijk

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren. U kunt zich aanmelden bij info@breda-gelijk.nl

3 december Awarenesdag

Ieder jaar wordt wereldwijd op 3 december aandacht gevraagd voor de inclusieve samenleving. Ook Breda doet dit jaar weer iets. We gaan met horeca, retail en andere ondernemers en organisaties de balans opmaken van de schouwen dit jaar bij hen. Wat heeft het opgeleverd en wat moet er nog gebeuren. Meld je bij info@bredavooriedereen.nl en je ontvangt een uitnodiging. 

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Copyright © Bredavooriedereen 2017, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.


This email was sent to <<E-mail Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor Iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp