Copy
De Nieuwsbrief Breda voor iedereen verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van  het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.
Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Editie 5 voorjaar 2018

Introductie


Hierbij ontvangt u de vijfde editie van de nieuwsbrief Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. We willen onze relaties (partners, ambassadeurs, belanghebbenden en geïnteresseerden) via deze nieuwsbrief periodiek informeren over de voortgang van onze activiteiten. Deze keer veel aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en de Campagne van het College voor de Rechten van de Mens.
Verspreid deze Nieuwsbrief ook via uw eigen communicatiekanalen.

Laatste nieuws

BREDA DOET MEE; LIJSTREKKERS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN UITGEDAAGD


Aftrap campagne "Breda doet mee" op maandag 19 maart van 15 tot 17 uur in de Grote Kerk in Breda

Op 19 maart, 2 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, lanceert het Platform Breda voor Iedereen de landelijke Campagne van het College voor de Rechten van de Mens onder de titel: BREDA DOET MEE.
Alle lijsttrekkers van de 13 deelnemende politieke partijen zijn aanwezig om hun steun aan deze actie te betuigen. Ze zullen geportretteerd worden door fotograaf Piet den Blanken en de posters daarvan zullen daarna breed worden verspreid. Ook de voorzitter va het College van de Rechten van de Mens is aanwezig, evenals burgemeester Depla.
In het hele land zijn veel bedrijven en organisaties ons voorgegaan, maar in Breda doet de hele gemeente mee.
Daarom zullen burgemeester Paul Depla en Platformvoorzitter Wilbert Willems gezamenlijk de campagneposter onthullen die de komende maanden overal in de stad op zal duiken.
Aan alle lijsttrekkers wordt ook gevraagd om in de komende coalitie-onderhandelingen de inclusieve samenleving hoge prioriteit te geven en in het coalitie-akkoord van voldoende middelen te voorzien.

We durven daar wel een beetje op te rekenen omdat in vrijwel alle verkiezingsprogramma's de acties van het Platform Breda voor Iedereen royaal zijn onderschreven.

Klik hier voor de uitnodiging en kijk voor informatie over de campagne op www.mensenrechten.nl/meedoen.

Iedereen kan meedoen


Het zou mooi zijn als uw bedrijf of organisatie ook mee wil doen aan deze campagne. Klik hiervoor op www.mensenrechten.nl/meedoen
of kom naar de bijeenkomst op 19 maart.
PROJECTEN VAN HET PLATFORM
Nieuw coalitieakkoord in voorbereiding:
wensen van het Platform geïnventariseerd

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen gekozen partijen met elkaar een nieuw coalitieakkoord proberen af te sluiten en een coalitie smeden die tenminste kan rusten op een meerderheid in de nieuwe Raad. Vanuit het platform en de aangesloten organisaties is een wensenlijst opgesteld die zal worden aangeboden aan de lijsttrekkers op 19 maart, bij de start van de campagne Breda doet mee.
Het minimale streven is dat de koers die door het huidige College is ingezet met het samenwerkingsakkoord tussen gemeente, platform, Breda -Gelijk en stichting Zet de komende jaren zal worden voortgezet. Omdat in vrijwel alle verkiezingsprogramma's de actiepunten van het Platform zijn terug te vinden, menen we daar ook op te mogen rekenen.
Toegankelijkheidsfonds gestart: bijdrage mogelijk tot € 5.000

In december werd aan de organisatie van Breda Barst de eerste bijdrage uitgekeerd uit het nieuwe toegankelijkheidsfonds. Ze hebben een flinke inspanning geleverd om hun evenement ook volledig toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen en zijn daar prima in geslaagd. Dat is ook zo goed gelukt omdat ze in de voorbereiding de ervaringsdeskundigen zelf er goed bij hebben betrokken. Er zijn al weer nieuwe aanvragen in behandeling. In bijgaande flyer vindt u de meeste details.
Voor meer informatie en aanvragen kunt u zich wenden tot Breda-Gelijk die de aanvragen coördineert.

Schouwen en verbouwen: de volgende 100 aan de beurt


Vorig jaar zijn ruim 100 gebouwen in de stad, voornamelijk in het centrum, beoordeeld op toegankelijkheid door ervaringsdeskundigen en professionals van stichting Zet. De uitkomst van die resultaten zijn aangeboden aan de betrokkenen en er zijn vervolgafspraken gemaakt om aan de slag te gaan met gewenste verbeteringen.

Nu zijn de volgende 100 aan de beurt
Vanaf maart gaat er weer een team aan de slag. Nu worden meer locaties buiten de binnenstad en ook van sociaal-medische dienstverleners in het onderzoek betrokken. Alle gebouwen die hun toegankelijkheid op orde hebben krijgen daar een bevestiging van. Met de anderen wordt overlegd hoe het beste verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Als u niet wordt benaderd maar toch graag in aanmerking wilt komen voor zo'n gratis schouw kunt u contact opnemen met Jeanet Notten van Breda-Gelijk.
WAAR KUNT U AAN MEEDOEN?

Bedrijven die geschouwd willen worden
op toegankelijkheid


Als u graag uw bedrijf wilt laten schouwen op toegankelijkheid, kunt u zich aanmelden voor de komende ronde die in maart begint. Samen met ervaringsdeskundigen zal stichting ZET een uitvoerige schouw bij u uitvoeren waarna u advies krijgt over mogelijke verbeteringen. 
Een bijdrage uit het toegankelijkheidsfonds kan u vervolgens helpen met de financiering van bijvoorbeeld een drempel of aangepaste balie/kassa.
IK MELD ME VOOR EEN GRATIS SCHOUW

Ambassadeurs gezocht


Het Platform zoekt nog ambassadeurs die de doelstellingen van het Platform onderschrijven en mee willen helpen realiseren. Als u belangstelling hebt, meld u dan nu aan via de onderstaande knop.
IK WORD AMBASSADEUR

Donateurs en sponsors zijn welkom


Voor personen en bedrijven die een financiele bijdrage willen leveren aan de realisatie van onze doelen is er een bankrekening geopend bij de Rabo-bank. Dat kunnen giften zijn, de opbrengst van een receptie, een jubilieumgift etcetera. Er kunnen ook concrete bestedingen worden afgesproken.
Het nummer is NL13RABO0314688676
t.n.v. stichting Breda voor iedereen te Breda.
Secretariaat Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk
Voor vragen: secretaris Joop van Bel: info@bredavooriedereen.nl of de voorzitter Wilbert Willems: wilbert@bredavooriedereen.nl, telefoonnummer 06 5138 1780
Wanneer u deze nog niet standaard ontvangt:
MELD U AAN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
OF, heeft u vragen, tips, adviezen: 
NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP
www.facebook.com/Bredavooriedereen
Website
info@bredavooriedereen.nl
Breda voor Iedereen wordt mogelijk gemaakt door:
© Copyright 2018, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar een nieuwsbrief. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp