Copy
Nieuwsbrief Editie 9, zomer 2019

Nieuwsbrief nr. 9, zomer 2019

Inleiding

In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer: de vervolgagenda Toegankelijkheid die de gemeente in juni wil gaan vaststellen en de ambities van het Platform Breda voor Iedereen om zich meer te richten op ‘accessible tourism’ naar Breda, samen met CityMarketing. Verder een update van Breda als meest toegankelijke stad van Europa: in september organiseren we hier samen met de Europese Commissie de jaarlijkse meeting van ACA-winnaars. Daarnaast een interview over de toegankelijkheid van het Markdal. En ten slotte de aankondiging van de Paragames, die in juni weer in Breda worden gehouden en de week van de Toegankelijkheid.

Op deze plaats wij ik u ook graag op de lunchbijeenkomst over inclusieve mobiliteit. Deze houden we op 23 mei, de dag van de Europese Verkiezingen. En u weet het inmiddels waarschijnlijk: u kunt nog steeds een beroep doen op de middelen van het Toegankelijkheidsfonds als u aanpassingen wilt realiseren in uw winkel, horecazaak of non-profit gebouw. Kijk hiervoor op www.breda-gelijk.nl

Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Themalunch
Gastvrije en Toegankelijke stad

Hotel Mastbosch
Donderdag 23 mei van 12 tot 14 uur

De tweede themalunch onder de noemer Gastvrije en Toegankelijke stad staat in het teken van inclusieve mobiliteit. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Breda, dus ook mensen met een beperking, zich van A naar B kan bewegen? Sprekers zijn onder meer Kamieke van der Riek, programmamanager mobiliteit bij ZET, de provinciale organisatie voor zorg en welzijn. Jirada Mulder vertelt haar ervaringsverhaal als blinde. Waar loopt ze letterlijk tegenaan in de stad? Chantal Geurts, beleidsambtenaar Regio West-Brabant, geeft een toelichting over fysieke en mentale toegankelijkheid in het openbaar vervoer. Ook de gemeente Breda geeft een kijkje in de keuken: John Bakker, beleidsadviseur Mobiliteit van de gemeente Breda vertelt over de gemeentelijke plannen inzake inclusieve mobiliteit. De lunch wordt afgesloten met een discussie. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel prettig: info@bredavooriedereen.nl

Voorbereiding vervolgagenda
Toegankelijkheid 2019 – 2020

Samen met haar partners Breda Gelijk, het Platform ‘Breda voor iedereen’ en de ondersteuningsorganisatie Zet heeft de gemeente Breda in 2017 en 2018 hard gewerkt aan de uitvoering van de ‘Bredase agenda Toegankelijkheid’. Inmiddels is de vervolgagenda Toegankelijkheid voor 2019 en 2020 een heel eind op streek. Net als in de afgelopen jaren is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de ervaringsdeskundigen.
Bij de totstandkoming maakt de gemeente verder dankbaar gebruik van de ondersteuning vanuit het koploperprogramma van VNG en Ieder(in). Ook is er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor leidinggevenden van verschillende gemeentelijke afdelingen.
Het college riep de leidinggevenden op hun medewerkers aan te laten sluiten bij het traject. Het accent van de vervolgagenda ligt opnieuw op het domein vrije tijd. De onderwerpen variëren van ‘aandacht voor toegankelijkheid in elk gemeentelijk plan’ tot ‘toegankelijk uitgaansleven en evenementen’. Het college stelt de notitie met de vervolgagenda nog voor de zomer vast. De agenda loopt dan door tot 2021.

Werkgroep inkomend
toerisme van start

Na twee jaar hard werken om met name Breda voor de eigen inwoners beter toegankelijk te maken is begin april de werkgroep inkomend toerisme opgestart. Initiatiefnemer Peter Werther keert daarmee terug naar de oorspronkelijke doelstelling van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk. “We zijn jaren geleden gestart om iets toe te voegen aan het toeristisch aanbod van Breda, daarna is vooral inzet gepleegd op acties in meer algemene zin. Dit was succesvol, want we hebben de prijs voor best toegankelijke Europese gemeente gewonnen. Het is daarom nu het moment om deze prijs te verzilveren en weer aandacht te besteden aan de toerist die toegankelijk Breda wil bezoeken.” In de werkgroep zitten naast voorzitter Peter Werther ook Barbara Putters van Breda Promotions, Marijn van Dijke (voorzitter KHN, afd. Breda), Wouter Schelvis (adviseur toegankelijk toerisme van Zet) en Joop van Bel (secretaris Platform Breda voor Iedereen).
Een plaats is nog voorbehouden voor een vertegenwoordiger van de City Marketing Organisatie (CMO). Deze wordt later ingevuld omdat CMO momenteel haar tijd hard
Actiepunten
De werkgroep (“we willen geen praatgroep worden”) gaat de toeristische mogelijkheden die Breda en haar regio biedt voor mensen met een beperking inventariseren. Dit gekoppeld aan de medewerking c.q. deelname van de daarbij betrokken ondernemers. Zij stelt pakketten uit het aanbod samen of maakt een menukaart waaruit men zelf een toeristisch pakket kan samenstellen. Op de site van de aanbieders van de verschillende onderdelen staat vermeld welke mogelijkheden er dan zijn voor welke vorm van beperking. Er moet een format gemaakt worden welke door een aanbieder ingevuld kan worden en achter de eigen website gehangen. Het gaat breder dan het geven van informatie over de fysieke toegankelijkheid. Andere thema’s zijn care (zorgtoerisme), vervoer, entertainment en sport. Op de homepage van de ondernemer moet met een button daarnaar verwezen worden. De werkgroep splitst zich op in twee ‘actiegroepen’. Barbara Putters en Marijn van Dijke maken een eerste inventarisatie voor de korte termijn. Zij gaan letterlijk op pad om zaken op te halen en te verwerken in mogelijke arrangementen. Wouter Schelvis en Peter Werther ontwikkelen  op dezelfde korte termijn een visie voor een langere periode. Als eerste actiepunt gaan zij in gesprek met voormalig platformlid Heidi van Dijke om een expert op het verzamelen van data aan te haken. Besloten wordt om een snelle start te maken, om de meest voor de hand liggende mogelijkheden te verzamelen en als pakket aan CMO aan te bieden.
Europese steden
Als de eerste pakketten zijn vervaardigd, de buttons zijn geplaatst met de verdere verwijzing kan met het resultaat Brussel benaderd worden om voor het verdere traject subsidie aan te vragen. Deze opzet sluit goed aan bij twee door de gemeente Breda mede te initiëren initiatieven. Op vrijdag 20 september wordt in Breda een intentieverklaring getekend over ‘inkomend toerisme’ met de Europese steden die in de afgelopen jaren finalist waren bij de huidige en voorgaande Access City Awards. Hierdoor ontstaat een mooi netwerk voor samenwerking. Daarnaast geeft Karel Dollekens (Breda) aan dat binnen het ambtelijke apparaat collega’s van hem ook met Europese projecten en subsidies bezig zijn. Het betreft projecten rond digitalisering. Hij zal hen over het werkgroep initiatief informeren en overleg tussen zijn collega’s en de werkgroep organiseren.
De nieuwe werkgroep is gestart. Er wordt haast gemaakt. In 2019 moeten zaken gerealiseerd zijn om al in september aanstaande een projectplan gereed te hebben ten behoeve van een Europese subsidie. 

Is Breda wel de meest
toegankelijke stad van Europa?

Nadat Breda in december uit handen van Eurocommissaris Marian Thyssen de fraaie trofee in ontvangst mocht nemen als winnaar van de prijsvraag voor de meest toegankelijke stad van Europa, legde ons dat ook verplichtingen op.
Veel gemeenten in Nederland en ver daarbuiten meldden zich om zich te informeren over onze aanpak en door de VNG werden we uitgenodigd om samen met twintig andere gemeenten te fungeren als koploper in het project “Iedereen doet mee” om het VN verdrag Handicap in alle gemeenten door te voeren. Breda richt zich in het bijzonder op het thema sport en vrije tijd. Andere koplopers richten zich vooral op thema’s als onderwijs, jeugd, mobiliteit en werk. In maart werden we gepolst door de Europese Commissie of wij gaststad wilden zijn van de jaarlijkse meeting van ACA-winnaars (Acces City Award). 
Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvoor ver gevorderd. De conferentie vindt plaats op 20 september in de BUAS-campus (voorheen NHTV) en er zijn al zo’n 100 kamers gereserveerd voor buitenlandse gasten, waarvan naar verwachting 20% een beperking heeft. Inhoudelijk komt de nadruk te liggen op Accessible Tourism. Kortom, een mooie gelegenheid om als Breda ons visitekaartje af te geven. Ten slotte: door Ieder(in), de landelijke koepel van belangenorganisaties met een handicap, jaarlijks de Week van de Toegankelijkheid georganiseerd met evenementen in het hele land. Aan Breda is gevraagd om het startschot hiervan te organiseren, op 7 oktober. De gemeente wil in die week ook een moment plannen om iedereen die heeft bijgedragen aan het binnenhalen van de Access City Award te bedanken voor haar of zijn bijdrage. In de volgende Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.

Het Markdal is ”vanzelfsprekend toegankelijk” aldus voorzitter Rattink

Voorzitter van de ‘Vereniging Markdal duurzaam en vitaal’ is de Ulvenhoutse Jettie Rattink. Het Markdal is op dit moment geregeld in het nieuws. ‘Het proces om via het laten meanderen van de Mark betere waterkwaliteit en daarmee verbetering van het totale klimaat te verkrijgen is bezig.’ Natuur wordt opnieuw ingericht en niet alleen voor Breda. De Mark loopt via Breda en Alphen-Chaam helemaal tot de Belgische grens. Er is nog geen gedetailleerd plan, vertelt ze. ‘Op dit moment zijn we met bestemmingsplannen bezig.

Jettie Rattink

Vanzelfsprekend werken we toe naar een inclusieve aanpak. Iedereen in dit uitloopgebied moet er straks van kunnen genieten. Een voorstel van ons is om bijvoorbeeld de fiets- en wandelpaden te scheiden. Het huidige fietspad is best smal, zeker voor mensen met driewielers. Enkele bestuursleden van ons werken als vrijwilliger op de Blauwe Kamer en constateren dit zelf. Ook moeten mensen uit Breda, Alphen-Chaam en andere plaatsen gewoon met rolstoelen hier kunnen genieten van de natuur.’ Jettie heeft al veel ervaring met het laten aanhaken van mensen met en zonder beperking.
‘Op provinciaal gebied was ik voorzitter van het cultuurfonds voor kinderen. Via dat fonds kunnen alle kinderen meedoen. Daarnaast zit ik in het bestuur van Theaterwerkplaats Tiuri. Hierdoor is het voor mij meer dan vanzelfsprekend dat ook mensen met een verstandelijke beperking regulier meedraaien in onze maatschappij. Ook als er straks gedetailleerde plannen komen voor het Markdal, vragen we belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen aan tafel. Zoals gezegd hebben onze bestuursleden al veel ervaring met het thema toegankelijkheid en meedoen. Maar op de zogenaamde schetsavonden moet er met meer partijen geschakeld gaan worden. We hopen in 2020 de schop in de grond te kunnen steken.’

Internationale ParaGames weer op de agenda: van 27 t/m 30 juni in Breda

Tijdens de 8e editie van de ParaGamesBreda verwachten we meer dan duizend (inter)nationale deelnemers (sporters en begeleiders), bij ruim vijftien verschillende sporten.

Het is een van de grootste evenementen voor mensen met een lichamelijke beperking ter wereld. De ParaGamesBreda zet in op topsport, breedtesport, én sportstimulering: topsporters slepen diverse tickets voor EK’s en WK’s in de wacht. En bij diverse clinics kunnen mensen met én zonder beperking kennis maken met verschillende sporten. Sport verbindt; dat is het centrale thema.
Een greep uit de sporten: H-hockey (wheelchair floorball), rolstoelrugby, handbiken en showdown De wedstrijden worden gespeeld op zeven locaties, waarvan de BRESS de hoofdlocatie is. Naast de sporten is er ook een sport-medisch congres over aangepast sporten en is er een promodorp waar sporters en supporters elkaar kunnen treffen. Zie www.paragamesbreda.nl of onze Facebook pagina voor meer informatie en het volledige programma.

Week van de Toegankelijkheid
7 – 11 oktober

In het hele land is tijdens de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor betere toegankelijkheid. Dit jaar is het motto: ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ en staat toegankelijk recreëren centraal. Met extra veel aandacht voor natuurgebieden en musea. Hoe deze week in Breda er uit komt te zien is nog niet helemaal bekend. Wel is bekend dat de start van de week op 7 oktober in Breda zal worden gehouden. De organisatie van deze opening is in handen van Ieder(in), de landelijke belangenorganisatie voor 2,5 miljoen mensen met een beperking of een chronische ziekte. Het thema van dit jaar sluit naadloos aan bij de prioriteiten in Breda, ook met betrekking tot horeca, verblijfsrecreatie en evenementen. Zie voor meer info https://weekvandetoegankelijkheid.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Maakt u al gebruik van het toegankelijkheidsfonds?

In 2017 en 2018 heeft de gemeente Breda een toegankelijkheidsfonds van ruim € 180.000 beschikbaar gesteld om organisaties, instellingen en bedrijven financieel te ondersteunen bij het realiseren van aanpassingen voor mensen met beperkingen. Tientallen ondernemers en non-profit-organisaties en enkele evenementen hebben daar gebruik van gemaakt. Een deel van de nog niet bestede middelen is ook in 2019 te gebruiken. Het gaat om € 44.000. De samenwerkende partners Breda-Gelijk, Zet, gemeente en Platform Breda voor iedereen hebben de criteria wat aangescherpt. Onder meer door de maximale bijdrage te verlagen naar € 1.000 per aanvrage/project.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van het Platform en van Breda-Gelijk. Of stuur een mailtje naar toegankelijkheidsfondsbreda@gmail.com.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij info@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op. U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op NL13RABO0314688676.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp