Copy
Nieuwsbrief Editie 7 najaar 2018

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr 7

Inleiding

De Lokale Agenda Toegankelijkheid, vastgesteld begin 2017, loopt eind dit jaar af.
Met een nieuwe gemeenteraad, College en Coalitieakkoord 2018-2022, wordt er nu hard gewerkt aan de afspraken voor de komende jaren.

Verder in deze nieuwsbrief:
Nieuws over onze nominatie als meest toegankelijke stad van Europa, de European Access City Award, een uitnodiging voor de Awarenessdag in december en een terugblik op de week van de toegankelijkheid.

Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Breda voor Iedereen verspreidt "awareness en geld"

Na twee bijeenkomsten in 2016 en 2017 die als ‘Awarenessdag’ bekend zijn geworden, gooit het platform in 2018 het roer om. De twee momenten waren absoluut geslaagd, maar na evaluatie werd duidelijk dat het wél steeds dezelfde bezoekersgroepen betreft. Het idee om op maandag 10 december een moment te organiseren voor Bredase ondernemers (horeca en MKB) leek de oplossing. In deze periode van het jaar is het echter niet te verwachten dat veel ondernemers naar het Platform komen. Daarom is besloten dat het Platform naar de ondernemers gaat.
Maandag 10 december
Deze maandag is het moment waarop de nieuwe actie van start gaat. In Hotel Mastbosch wordt met vertegenwoordigers van horecakoepels en ondernemers een "leerzame lunch" georganiseerd. Gastsprekers zijn Mieke Broeders en Fenneken Spaan. Beiden werken in Vlaanderen aan het thema toegankelijk ondernemen. Zij spreken een 20-tal genodigden toe en reiken tips & trics aan die bij onze zuiderburen reeds worden toegepast.

Vanaf 14.30 uur wordt daarna het project voortgezet. Vanuit het gebied ‘Oranje Zuid’ en vanaf andere delen van de stad wordt een grote actie gecoördineerd. Als de ondernemers niet hun pand uitkomen, gaan studenten wel naar deze ondernemers toe. Met bakfietsen vol smakelijke attenties worden bijna 1000 (!) plaatsen aangedaan. 

Claim je € 500,-
Naast de smakelijke verrassing voor de ondernemer krijgen ze ook allemaal een waardecheque van maar liefst vijfhonderd euro. Met dit bedrag kunnen zij direct aanspraak maken op het Toegankelijkheidsfonds. Ondernemers kunnen tot dit bedrag investeringen doen om hun pand beter toegankelijk te maken. Uit ervaringen blijkt dat er heel veel gedaan kan worden met deze € 500,- om daarmee ook nog eens je omzet te zien stijgen. Een betere toegankelijkheid zorgt voor meer betalende bezoekers.

Verdubbelaar
Net als de fameuze ‘gouden wikkel’ uit de film "Sjakie en de Chocoladefabriek" worden in de uitgedeelde lekkernijen enkele verdubbelaars verstopt. De ondernemer die al etend met zijn personeel dit aantreft heeft recht op 2x € 500,- en kan daardoor een groter beroep doen op het Toegankelijkheidsfonds 2018. Het ronddelen van de cheques en de verdubbelaars zal plaatsvinden vanaf maandag 10 december tot en met vrijdag 14 december en zal niet onopgemerkt voorbij gaan!

Op 10 december weet Breda ook op welke plaats de gemeente is geëindigd in de Europese wedstrijd welke stad het meest toegankelijk is. Met de acties zoals hierboven beschreven wordt opnieuw een enorme stap gezet om Breda de meest toegankelijke en gastvrije stad van Europa te maken.

Breda genomineerd als meest toegankelijke stad van Europa

Breda bij finalisten meest toegankelijke steden van Europa.

Breda is een van de finalisten van de EU AccessCity Awards voor de meest toegankelijke steden in Europa. De winnaar wordt op 4 december bekend gemaakt in Brussel.

De Europese Commissie ontving dit jaar 52 aanvragen voor de Access City Award. Dit hoge cijfer laat zien dat de toegankelijk en dus het inclusief zijn, hoog op de agenda van de Europese steden staat. De Access City Award is een echte inspiratiebron voor steden in Europa en daarbuiten, aldus een woordvoerder van de EC. Alle aanvragen voor de Access City Award 2019 zijn inmiddels geëvalueerd en de andere finalisten van de Access City Award voor 2019 zijn: Évreux (Frankrijk), Gdynia (Polen), Kaposvár (Hongarije) en Vigo (Spanje).
Video waarin de genomineerden voor de Access City Award worden aangekondigd.
Uit het persbericht van gemeente Breda
"Deze nominatie is een waardering voor alle initiatieven die in Breda genomen worden. Wethouder Gezondheid, Miriam Haagh: “De afgelopen anderhalf jaar heeft Breda zich hard ingezet om Breda toegankelijk te maken voor iedereen. Honderden ondernemers in de (binnen)stad zijn benaderd en op de een of andere manier bezig met het toegankelijker maken van hun onderneming. Ook heeft de stad structureel aandacht voor toegankelijkheid in de openbare ruimten, het gemeentelijk vastgoed, evenementen, maar ook digitale informatiedragers (websites, apps). De kracht van de aanpak in Breda zit in de samenwerking met ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit heeft ertoe geleid dat Breda in 2017 de landelijke toegankelijkheidsprijs ‘Broeder Tuck Award’ heeft gewonnen. Daarnaast neemt Breda deel aan de ‘Iedereen doet mee’ campagne van het College voor de Rechten van de Mens. En Breda is door de VNG aangewezen als ‘Koplopergemeente’."

Een nieuwe Agenda
Toegankelijkheid 2019-2022

Toegankelijkheid centraal
in nieuwe Coalitie-akkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart kwamen VVD, D66 en PvdA tot een coalitieakkoord en stelden een College samen waarin wethouder Mirjam Haagh opnieuw de portefeuille zorg en welzijn kreeg. Ook het thema toegankelijkheid werd uitvoerig benoemd: Breda moet een toegankelijke stad worden. Om dat te realiseren zijn vervolgens met alle betrokkenen gesprekken gestart om een nieuwe Agenda Toegankelijk Breda op te stellen, het College heeft daar € 200.000,- per jaar voor in de begroting opgenomen.
Door het Platform Breda voor Iedereen en Breda-Gelijk zijn voorstellen neergelegd voor deze vervolg-agenda. Daarin is ook gevraagd om een vervolg op het toegankelijkheidsfonds mogelijk te maken. Op 6 december vindt er een brede samenspraak plaats in De Drie Linden in Prinsenbeek.

Terugblik Week van de Toegankelijkheid

Veel activiteiten in Breda rond
het thema vrije tijd en recreatie

Van 29 september t/m 7 oktober vond weer de landelijke Week van de Toegankelijkheid plaats met nu als thema Vrije Tijd. Ook in Breda werd flink aan de weg getimmerd.Hieronder een impressie met onder meer de MUPI's in de stad, kinderen bij NAC en een wandeling door de stad met raadsleden en mensen met beperkingen.

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij info@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Copyright © Bredavooriedereen 2017, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp