Copy
Nieuwsbrief Editie 17 - Winter 2021

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #17

Voorwoord voorzitter

“Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunen wij het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet. Dit passen wij ook toe in de praktijk, waar toegankelijkheid de norm wordt.”

Ik begin dit voorwoord met dit citaat uit het kersverse Coalitieakkoord 2021-2025 van het nog te vormen kabinet. Kennelijk hebben ze ook naar ons geluisterd! Een wijziging van de grondwet is niet eenvoudig en kost vele jaren en de daaruit voortvloeiende wetten zullen er ook nog niet zo snel zijn, maar het is een hoopvol zij het wat laat begin. Onder het motto “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gaan VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan de slag.

Wie er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Breda de kar gaan trekken, moeten we nog even afwachten maar dit motto van de nieuwe regering mogen ze zo overnemen! Ook Breda heeft nog een hele weg te gaan om toegankelijkheid de norm te laten zijn, dat maakt ons Verkiezingsmanifest met de 10 actiepunten wel duidelijk.

Verderop in deze Nieuwsbrief een nadere kennismaking met wethouder Arjen van Drunen, de opvolger van Mirjam Haagh waar we hartelijk afscheid van hebben genomen. Arjen kent onze agenda goed en we hebben al de toezegging dat hij ons ook in 2022 weer financieel zal steunen. En wat nog belangrijker is: de stad nog toegankelijker wil maken.

Op meerdere fronten zijn we daarmee actief, vooral lokaal, maar onze acties krijgen ook buiten de gemeentegrenzen aandacht zoals blijkt uit de pilot toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen waar het Ministerie van BZK ons voor heeft aangewezen. En zelfs buiten de grenzen waar mede met onze steun de stad Leuven een speciale prijs heeft gewonnen van de Europese Commissie voor hun inspanningen voor een optimale digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We willen graag onze banden met deze en andere actieve gemeenten in België verder uitbouwen.

Tot slot wens ik namens het Platform iedereen een fijne kerst, een mooie jaarwisseling en vooral een gezond 2022 toe. Laat Corona ons niet ontmoedigen maar juist extra energie geven.


Wilbert Willems,
voorzitter Platform Breda voor Iedereen,
gastvrij en toegankelijk

Een kennismaking met
wethouder Arjen van Drunen

Op 1 oktober vertrok wethouder Miriam Haagh. Op dezelfde dag nam Arjen van Drunen haar baan over. Een week later spraken we hem voor het eerst. Op de Grote Markt sprak hij de bezoekers van de Dag van de Toegankelijkheid toe. Hij deed dit met veel enthousiasme. Net zo enthousiast nam hij aan alle activiteiten deel.

Niet veel later sprak hij een internationaal gezelschap toe in Griekenland. Via een digitale verbinding vertelde hij de mensen in Athene over de successen van Breda. Samen met voorzitter Wilbert Willems werd duidelijk gemaakt dat Breda goed op weg is. Tijd voor een gesprek met de nieuwe wethouder.

Breda is goed op weg, maar kunnen we het nu rustig aan gaan doen?
“Nee, dat is nooit een goed idee. We hebben mooie prijzen gewonnen, maar er moet ook nog veel gedaan worden in onze gemeente. Daarom is het goed dat we mooie evenementen hebben. Volgend jaar met de Vuelta in de stad. We hopen ook dat we in 2024 een ander mooi sportevenement krijgen. Dan willen we met Tilburg samen de Special Olympics organiseren. Dat zijn geweldige sportfeesten waar toegankelijkheid heel erg nodig is, ook in de verblijfsaccommodaties. Daar zullen we aan moeten blijven werken!”

Klopt het dat je graag direct met mensen in Breda spreekt?
“Ja, dat klopt. Ik wil ook graag met mensen op pad. Dat kan een wandeling zijn. Het kan ook een fietstochtje zijn. Op die manier hoor ik wat er speelt. Dat kan natuurlijk ook met vrijwilligers van het platform. Om met mij te praten moeten er geen drempels zijn.”

We wensen de nieuwe wethouder veel succes met zijn werk voor een gastvrij en toegankelijk Breda!

Digitalisering als hulpmiddel

Digitalisering als hulpmiddel voor mensen met een beperking.
Impressie van de themalunch, geschreven door Joop van Bel d.d. 18 november 2021.

Na de opening door voorzitter Wilbert Willems (er waren 27 deelnemers) en een korte introductie van wethouder Arjen van Drunen die als opvolger van Mirjam Haagh ook Toegankelijkheid in zijn portefeuille heeft, is het woord aan dhr. Jordi Doomen van de gemeente Breda.

Hij geeft een toelichting op de nieuwe “Bredase toegankelijkheidsstandaard”.

De bedoeling is de standaard binnen het gehele gemeentelijke beleid in te passen. Het betreft dan beleid voor de bestaande en de nieuwe stad.

Eerst moeten alle verschillende toegankelijksheids-richtlijnen en oplossingen een eenduidige vorm krijgen. Fysieke oplossingen moeten b.v. steeds hetzelfde zijn. Hiervoor zijn ook gesprekken met ervaringsdeskundigen gevoerd. Dit proces is momenteel in de afrondende fase.

Hij onderstreept zijn toelichting met een aantal voorbeelden welke van toepassing zijn voor de breedte en hoogte van obstakels in de openbare ruimte. Wilbert Willems voegt hieraan toe dat de gemeentelijke slogan “Schoon, heel en veilig” uitgebreid zou moeten worden met “toegankelijk”

Download hier de Presentatie (PDF 1,5Mb)

Hans Nouwens geeft vervolgens een doorkijkje naar de diverse digitale mogelijkheden die voor een persoon met een beperking beschikbaar zijn en verder worden uitgebreid. Als voorbeeld noemt hij de digitalisering van de (gehandicapten) parkeerkaart. Inmiddels is daar een raadsbesluit over in behandeling. Hiermee wordt ook inbraak in de auto, gericht op het stelen van de parkeerkaart, voorkomen. En word je geïnformeerd over beschikbare plaatsen, afwijkende regels enz. Het systeem is ook te gebruiken voor tijdelijke vergunningen.

De regels welke momenteel in Amsterdam worden gehanteerd wil men landelijk gaan invoeren. Je meld je daar telefonisch aan en vervolgens mag je overal, waar betaald parkeren geldt, parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Uiteindelijk is het doel om bij alle gemeenten in Nederland alle regels rondom parkeren voor mensen met een beperking gelijk te trekken. Ook wordt er aan Europese wetgeving hiervoor gewerkt.

Breda heeft samen met een aantal andere Nederlandse gemeenten toegezegd mee te doen. Onlangs is de eerste lijst met deelnemende gemeenten bekend gemaakt.

Op de Internationale Dag van mensen met een beperking tekent Breda net als de andere deelnemende gemeenten een intentieverklaring waarbij zij afspreken samen te werken om een landelijke regeling mogelijk te maken. Het is daarbij de verwachting dat meer gemeenten aan gaan sluiten om samen met de Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW) dit systeem te realiseren. SHPV leidt het project namens de bij dit initiatief aangesloten gemeenten.

Download hier de Presentatie (PDF 4,1Mb)
Download hier de Raadsbrief digital GPK (PDF 105Kb)

De derde spreker is Marielle Houben van “Breda marketing”. Met een presentatie laat ze zien hoe ze hun website aanzienlijk toegankelijker gemaakt, nu ook voor mensen met een niet zichtbare beperking.

De komende tijd zal op een professionele wijze het verbeterproces voortgezet worden. Ook zal er een Engelse vertaling verschijnen. En komen er voorzieningen voor doven en slechthorenden.

Bij “Welkom in Breda” kom je zonder te veel doorklikken rechtstreeks op de site “toegankelijk” waar men eenvoudig kan vinden en antwoord vinden op vragen als:

  • Welke plaats in Breda op welke wijze toegankelijk is;
  • Hoe met een beperking op een bepaalde plaats te komen;
  • Welke mogelijkheden er daar zijn om te verblijven.
Download hier de Presentatie (PDF 2,7Mb)

Als laatste is Eric Franken aan het woord.

In het kader van “Samen spelen” heeft hij het plan uitgewerkt om de (kinder)boerderij “Wolfslaar”, met 200.000 bezoekers per jaar een van de drukst bezocht attracties in Breda, voor spelen voor iedereen geschikt te maken. Dus geen toestellen speciaal voor kinderen met een beperking maar alle toestellen zijn voor alle kinderen geschikt.

Het liefst wil hij uiteindelijk komen tot meerdere van dit soort speelplekken in de hele stad en land.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de toezegging dat alle presentaties beschikbaar zullen komen op de website van Breda voor Iedereen.

Verkiezingen in maart 2022

Het Platform is al enige tijd bezig om zich voor te bereiden op die gemeenteraadsverkiezingen. Zo hebben we al in oktober tijdens de Week van de Toegankelijkheid ons Manifest voor een Inclusief Breda aan de gemeenteraad aangeboden en we stellen vast dat in diverse verkiezingsprogramma’s die al door de lokale partijen zijn besproken veel van de punten uit ons Manifest zijn overgenomen. Bij de selectie van de kandidaten die verschijnen op de kandidatenlijsten van alle deelnemende partijen, voor zover al bekend, is van die inclusiviteit nog veel minder te merken. De positieve uitzonderingen niet te na gesproken maar daar komen we in het voorjaar nog wel op terug.

Nu gaan we ons richten op de campagnes die  voorafgaande aan 16 maart worden gehouden en aan de realisatie van onze plannen in het nieuwe Coalitieakkoord. Ergens in februari organiseren we daartoe een manifestatie, en we hopen dat dat ook fysiek kan maar zo nodig doen we het digitaal. Alle partijen die meedoen aan de verkiezingen maar ook onze partners uit de onderwijswereld, horeca en bedrijfsleven en belangenorganisaties worden daarvoor uitgenodigd en ondervraagd in de vorm van een Lagerhuisdebat, geleid door een bekende Bredanaar.

We hebben alle partijen ook gevraagd om iemand aan te wijzen die binnen de fractie het thema van de inclusieve samenleving het beste kan behartigen: de zogenaamde PATS-ers (politieke ambtsdragers Toegankelijke Stad) en van de meeste hebben we inmiddels namen binnen gekregen. Zij moeten ons ook helpen om ook in de nieuwe coalitie Toegankelijkheid de norm te laten zijn! In de volgende Nieuwsbrief hopen we de lijst compleet te hebben.

Toegankelijke verkiezingen

Van de 352 gemeenten in Nederland is Breda uitgekozen. Uitgekozen om voor heel Nederland plannen te maken om de verkiezingen beter toegankelijk te maken. Niet alleen de stemlocaties, maar ook voor hulp bij het stemmen. In januari zal een bijeenkomst in Breda gehouden worden. Hier komen mensen uit heel Nederland naar toe. Iedereen heeft al ervaring met toegankelijke verkiezingen. Door deze mensen samen te brengen komen weer nieuwe voorbeelden tot stand. Met alle goede voorbeelden wordt een boekje gemaakt. Dit wordt naar alle Nederlandse gemeenten gestuurd. Op die manier kunnen alle gemeenten en alle gehandicaptenplatforms hun verkiezingen beter toegankelijk maken. Het gaat niet alleen om de verkiezingen van 16 maart 2022 voor de gemeenteraad. Ook de andere verkiezingen (Tweede Kamer, Provincie en Europa) profiteren hiervan. Vanzelfsprekend zullen veel mensen uit Breda bij de bijeenkomst op 27 januari 2022 actief zijn. Breda is gevraagd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Samen met Ieder(in) wordt het project uitgevoerd.

Toegankelijk Breda op welkominbreda.nl

www.welkominbreda.nl  is dé website voor wie op zoek is naar inspiratie om in Breda te vertoeven. Zowel bewoners als bezoekers vinden er alle informatie. Van horeca tot winkelen, van wandel- en fietsroutes tot boottochten en van tentoonstellingen en festivals tot parkeerfaciliteiten en openbare toiletten.
Breda Marketing lanceerde de website in juni 2020 en de site groeit dagelijks met nieuwe informatie en inspiratieblogs.

Toegankelijkheid
Vorig jaar kwam de terechte vraag van het Platform Breda voor Iedereen om op welkominbreda meer aandacht te besteden aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Onder ‘Plan je bezoek’ maakten we daarom een landingspagina Toegankelijkheid. Vanuit die pagina kan de bezoeker kiezen voor ‘Praktische informatie’, ‘Leuke plekken om te bezoeken’, ‘Overnachten’ en ‘Restaurants’. Voor de info op die pagina´s maakten we onder meer gebruik van gewoonweg.nl.

Work in progress
Zoals de rest van welkominbreda, is ook het deel over toegankelijkheid nooit af. Een Engelse vertaling zit in de planning.
Bovendien lopen er contacten met het Taalpanel om naar het taalgebruik op de hele site te kijken zodat we er zeker van zijn dat welkominbreda voor iederéén een bron van inspiratie is.

Mariëlle Houben
Breda Marketing

Benut het toegankelijkheidsfonds!

Wie de toegankelijkheid wil verbeteren weet dat dit soms extra geld kost. Dat is geen reden om het niet te doen. In Breda is al sinds jaren een pot geld beschikbaar hiervoor. Dit heet het Toegankelijkheidsfonds. Ook dit jaar zit er nog geld in dit fonds. Dat moet op!  Volgend kaar komt nieuw geld, maar eerst moet het bedrag van dit jaar op. 

Een prima hulpmiddel voor winkels of restaurants om de toegankelijkheid te verbeteren! Ook sportkantines en andere gebouwen kunnen beter toegankelijk worden met geld uit het fonds. Bedragen tot 500 euro worden zonder eigen bijdrage uitbetaald. Voor wie meer wil gaat de regel in dat dit kan, maar dan betaal je zelf iets bij. Wie interesse heeft kan via e-mail contact opnemen met Wouter Schelvis van Breda Gelijk: wouterschelvis@breda-gelijk.nl

Eindredacteur Nieuwsbrief gezocht

Het Platform is nog steeds op zoek naar een eindredacteur van deze Nieuwsbrief. Hij verschijnt doorgaans vier keer per jaar met incidenteel een Extra Nieuwsbrief. De taak van de eindredacteur is vooral om in goed overleg met de kerngroep-leden de artikelen te verzamelen, waar nodig bijlagen en illustraties erbij te zoeken en tijdig aan te leveren bij onze vormgever die het vervolgens digitaal verspeidt. Het tijdsbeslag is beperkt (ca 4 uur per maand gemiddeld) en er is een vergoeding beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter, Wilbert Willems, email: info@bredavooriedereen.nl

Help Breda over de drempel

Breda Gelijk, de organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt, is begin dit jaar deze actie begonnen. Met name winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen advies, hulp en financiering krijgen als ze met een (mobiele) drempel de toegang tot hun locatie kunnen verbeteren.
U kunt zich aanmelden bij
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Breda voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Bredavooriedereen 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Breda voor Iedereen stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geinteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van Toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp