Copy
Nieuwsbrief 23 - Winter 2023

Inhoudsopgave Nieuwsbrief #23

Voorwoord

We gaan er dit jaar weer stevig tegenaan. Om Breda nog toegankelijker te maken, met kleine stapjes en nieuwe plannen. 

Een aardig voorbeeld zagen we in de reconstructie van de Molenstraat, bij de ingang van de Nieuwe Veste, die net voor carnaval werd afgerond. De stoepranden zijn verdwenen en dat is voor veel mensen met een rolstoel, rollator, blindenstok, kinderwagen, krukken of wandelstokken echt een verbetering. Daarmee gaat een belangrijke wens van het Platform in vervulling. Helaas zijn de paaltjes nog blijven staan en de betere toegankelijkheid heeft niet geleid tot een grotere veiligheid. Integendeel zelfs. We wachten dus op vervolgmaatregelen, ook in de St. Annastraat.

We hebben op 30 januari een partnerschap afgesloten met Betrokken Ondernemers Breda om intensiever samen te werken. En we verwachten dat we ook met ons project Toegankelijke Arbeidsmarkt met deze partner en hun leden vorderingen kunnen maken in 2023. 

Verder willen we samen met de gemeente en de belangenorganisaties voor de zomer samen eens de balans opmaken hoe ver we staan op het gebied van toegankelijk Breda. We zijn nu halverwege de rit om in 2030 een toegankelijke stad te zijn en dat is een goed moment om te bezien wat we al hebben bereikt maar ook welke uitdagingen we nog te gaan hebben. In de volgende Nieuwsbrief wordt u daarvoor uitgenodigd en treft u ons jaarverslag over 2022 aan. In het voorjaar zullen we daarom geen themalunch organiseren, wel zijn we al begonnen met de voorbereiding van een themalunch over toegankelijk sporten in het najaar in de nieuwe topsportaccommodatie De Kragt aan de Terheijdenseweg.

Vanuit het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk zijn enkele wisselingen te melden. De vertegenwoordiging vanuit de gemeente is niet meer in handen van Karel Dollekens en Gerard van Gestel. Zij nemen afscheid van de gemeente Breda. We zijn hen zeer dankbaar voor de enorme steun die we van hen kregen en de impuls die zij in Breda aan de toegankelijke stad hebben gegeven. De gemeente beraadt zich er nog over wie hun taken gaat overnemen. 

Op dit moment is Dieuwke Spierings de verbindingspersoon. Zij is als trainee bij de gemeente op het terrein van inclusie en toegankelijkheid met een tijdelijke opdracht bezig. In deze Nieuwsbrief stelt zij zich voor. 

Vanuit Breda Gelijk is Erwin Hoek de opvolger geworden van Wouter Schelvis. Ook Erwin stelt zich in deze Nieuwsbrief voor. Gelukkig blijft Wouter wel als ‘pensionado’ beschikbaar voor de kerngroep. Nu in de rol van vice-voorzitter zodat hij mij kan vervangen en bijstaan als dat gewenst is.

We zijn nog op zoek naar iemand die vertrouwd is met de sociale media en het Platform en zijn activiteiten daar wil promoten. Belangstellenden kunnen zich melden.

 
Wilbert Willems
Voorzitter Platform
Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Ook arbeidsmarkt moet meer toegankelijk worden

Na de geslaagde themalunch op 17 november over gelijke kansen op de arbeidsmarkt (zie verslag in vorige Nieuwsbrief) is een werkgroep aan de slag gegaan om dit thema ook de rest van dit jaar onder ieders aandacht te brengen. Met een tiental mensen die in de praktijk ervaring hebben met deze problematiek hebben we in de eerste bijeenkomsten de te volgen lijnen uitgezet. Uiteraard in nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundigen: mensen die zelf een beperking hebben en graag aan de slag willen of juist een aangepaste plek hebben gevonden. Die mensen willen we graag in beeld gaan brengen. En uiteraard richten we ons op werkgevers die voor deze doelgroep iets extra’s kunnen betekenen.

Themadag Arbeidsmarkt van Betrokken Ondernemers.

Nu het Platform partner is geworden van Betrokken Ondernemers Breda, waarover u elders in deze Nieuwsbrief meer kunt lezen, hebben we daarvoor een interessante ingang. We waren aanwezig bij de themadag Arbeidsmarkt die Betrokken Ondernemers onlangs organiseerde in het Inspirium en waar de inclusieve arbeidsmarkt centraal stond. Dus niet alleen voor mensen met een beperking maar gericht op iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt door welke reden dan ook. Er waren meer dan 100 deelnemers en het Platform heeft zich daar kunnen presenteren.

Tijdens de eerder gehouden themalunch in het bedrijf Bosch konden we tijdens een rondleiding al zien en ervaren hoe enige inspanning van werkgevers tot prima resultaten kan leiden en stevig kan bijdragen aan gezonde omzet en winst van het bedrijf naast werk en inkomen voor de werknemers.

De eerste uitdaging voor de werkgroep is om samen met het filmcollectief Lumineus een overzicht te maken van ‘best practices’, mooie voorbeelden dus, van mensen en bedrijven die werk gemaakt hebben van een aangepaste werkplek. We gaan op zoek naar praktijksituaties waar we van kunnen leren en zoemen dus ook in op eventuele vooroordelen, tegenslagen en goede en verkeerde verwachtingen. Om daarmee anderen weer een treetje hoger te laten zetten op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor mensen met een beperking gelijke kansen bestaan en nieuwe perspectieven. Net zo min als er al sprake is van een goed toegankelijke samenleving geldt dat helaas ook nog voor het bedrijfsleven.

Als u belangstelling heeft om mee te denken en te doen, als werkgever, werknemer of intermediair, kunt u zich melden bij info@bredavooriedereen.nl en wordt u uitgenodigd voor onze besprekingen.

Platform partner van Betrokken Ondernemers Breda

Met de ondertekening van een contract is het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk m.i.v. 1 februari maatschappelijk partner van Betrokken Ondernemers Breda.

BOB vaart een nieuwe koers sinds het vertrek van directeur Rombout Kerremans. De netwerkclub wordt nu geleid door een drietal mensen: Lieke van Boxtel, Justin Goetzee en Lisa Hendriks. De meet & match-ontbijtbijeenkomsten zijn vervangen door nieuwe initiatieven als Bootje Varen en themabijeenkomsten, vertelde Lisa Hendriks tijdens de bijeenkomst in De Prins waarop het contract getekend werd. 

“Wat je van ons kunt verwachten, is (bouwkundig) advies en ervaringsdeskundigheid. Wij zijn een partner met een missie. Wij willen graag een belangrijk onderdeel van maatschappelijk ondernemen zijn. Het is in ons belang dat de betrokken ondernemers in Breda zich extra inzetten voor de kansen van mensen met een beperking zowel als werknemer/neemster maar ook als cliënt/bezoeker”, aldus voorzitter Wilbert Willems van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk. 

Wilbert Willems, Wouter Schelvis en Lisa Hendriks na de ondertekening van het partnercontract.

Toegankelijkheidsfonds maakt sterke doorstart

Jarenlang kende het Bredase Toegankelijkheidsfonds een probleem. Het geld in dit fonds werd niet of nauwelijks benut. Eind 2022 werden daarom belangrijke veranderingen aangebracht. De procedure om aan te vragen werd eenvoudiger. Nog interessanter voor aanvragers was de verhoging van de bedragen. Wie aanpassingen aan de accommodatie wil kan tot 1000 euro krijgen. Hier is geen eigen bijdrage nodig. Wie een groter bedrag wil kan dit ook aanvragen. Tot maximaal 3000 euro kan overgemaakt worden. Hier is wél een eigen bijdrage nodig. Het fonds is goed voor 50% van de kosten boven de 1000 eurogrens.

De organisatie van Breda Barst heeft het festival terrein beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.

Na de aanpassingen zijn al twee grote bedragen overgemaakt. Het gratis toegankelijke festival Breda Barst kreeg de maximale bijdrage. Zij zetten zich al jaren in om het festival fysiek toegankelijk te maken. Ook de organisatie Fietsmaatjes Breda werd geholpen bij hun doelstelling. Zij zorgen voor mobiliteit voor kwetsbare groepen. Met hulp van het Fonds konden twee stallingsboxen (Haagse Beemden en Ulvenhout) worden gefinancierd.

Beide organisaties zullen het Fonds promoten naar andere organisaties. Dit voorjaar verschijnt de folder die breed verspreid zal worden in de gemeente Breda. Het vernieuwde Toegankelijkheidsfonds is al direct een sterke verbetering. Op de website www.bredavooriedereen.nl staan de mogelijkheden om zelf dit geld aan te vragen.

Bereikbaar Breda App groeit door

In 2021 werd gestart met de ontwikkeling van een toegankelijkheidsapplicatie. Deze BBA (Bereikbaar Breda App) werd met behulp van vrijwilligers van Breda Gelijk gevuld met informatie. Met deze data werden websites van organisaties verrijkt. Bij evenementen zoals de Vuelta en de Bredase Singelloop was de handige app al te gebruiken. Ook de carnavalsoptocht vorige maand was via de website van Stichting Kielegat uitgelicht. Op de websites vind je onder meer informatie over parkeren, toiletten en andere toegankelijkheidsinfo.

Op dit moment is er nog geen losse app. De organisatie (gemeente Breda en IT-bedrijven) werken hier wel aan. Naar verwachting wordt voor de zomer deze BBA-app aangeboden in de appstore. Actueel wordt gewerkt aan het toevoegen van gevaarlijke punten in de gemeente. Stilaan vult het kaartje zich steeds verder met vaste- en actuele situaties. Dit maakt het voor zowel bezoekers als bewoners een nuttig instrument. 

Goed nieuws kwam uit het Stadskantoor. De komende jaren is het bijhouden van de BBA verzekerd. Met het oog op grote evenementen dit jaar (Jazzfestival en NK Halve Marathon) is dit mooi op tijd. Op de website van Breda Marketing en de gemeente is de BBA al te vinden.

Najaarscongres over toegankelijkheid

Begin december 2023 organiseert het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk een congres. Een bijeenkomst waarin toegankelijkheid centraal zal staan. De datum 3 december is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot dag voor mensen met een handicap. De exacte datum van dit evenement zal in de volgende Nieuwsbrief worden gemeld. Dan wordt ook duidelijk waar dit gaat plaatsvinden. Op dit moment wordt gezocht naar aansprekende inleiders. Onderdeel van deze grote bijeenkomst is het in het zonnetje zetten van mensen en organisaties die de toegankelijkheid versterken. Hou de agenda voorlopig even vrij in de periode 30 november tot 7 december!

Erwin Hoek stelt zich voor

Op 1 februari 2023 ben ik begonnen bij Breda Gelijk. Ik ga vooral werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Samen met onze vrijwilligers ga ik aan de slag om Breda nog toegankelijker en inclusiever te maken. Het draait om hun en hun ervaringen. Maar ook om wat we met hun adviezen doen! Inwoners en organisaties enthousiast maken om het beste eruit te halen vind ik een mooie uitdaging.

Toegankelijkheid is voor mij niet nieuw. Na mijn opleiding tot fysiotherapeut ben ik werkzaam geweest als indicatiesteller voor het CIZ. Ook in de Bredase politiek was ik veel bezig met toegankelijkheid en inclusie. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen.

Ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in Breda. Mijn jongste dochter zit op een rolstoel. Daardoor zie ik als ouder (mantelzorger) dagelijks hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen.

Ik hoop op een fijne samenwerking.

Vragen of ideeën? Neem gerust contact op.

Erwin Hoek,
Breda Gelijk

Dieuwke Spierings tijdelijk bij Platform

Mijn naam is Dieuwke Spierings en begin januari 2023 ben ik begonnen als trainee bij de gemeente Breda voor mijn derde en laatste opdracht van het traineeprogramma ‘De Toekomst van Brabant’. Dit is een tweejarig traineeprogramma waarbij je aan de slag gaat bij drie verschillende overheidsorganisaties binnen de provincie Noord-Brabant.

Voor mijn laatste opdracht bij de gemeente Breda houd ik mij bezig met het brede thema diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie is een domein overstijgend thema, aangezien het verschillende beleidsterreinen raakt en het belangrijk is aandacht te hebben voor alle Bredanaars. Daarmee is diversiteit en inclusie niet alleen van het sociaal domein of ‘van’ de gemeente. Het betreft onder andere de openbare ruimte, onderwijs, sport, economie, cultuur en veiligheid. En dus alle organisaties die binnen deze domeinen werken en daarmee invloed hebben, waaronder het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Ik werk in het verlengde van wat Gerard van Gestel en Karel Dollekens voor een Toegankelijke Bredase samenleving voor mensen met een beperking hebben gedaan vanuit de gemeente. Alleen focus ik me nog breder op alle aspecten van diversiteit en inclusie in Breda. Aangezien Karel en Gerard ons hebben verlaten/gaan verlaten komt er een nieuwe beleidsmedewerker toegankelijkheid met wie ik veel zal gaan samenwerken. Wie dat is zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Het onderwerp toegankelijkheid was voorheen ondergebracht in het expertisecentrum van de gemeente Breda. Dit centrum is sinds februari 2023 opgedeeld in een afdeling Sociaal Beleid en Stedelijk Beleid. Beide afdelingen staan in nauw contact met elkaar wanneer het gaat over toegankelijkheid, want ‘inclusief beleid’ en ‘inclusief denken’ hoort eigenlijk overal thuis.

Tot het einde van mijn traineeperiode zal ik als onderdeel van mijn opdracht  maandelijks aansluiten bij de kerngroepvergaderingen van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Dieuwke Spierings

Nieuwe partner:
Fietsmaatjes Breda

Een van de nieuwe partners van het Platform is sinds kort Fietsmaatjes Breda. De doelgroep is ruim geformuleerd: mensen die graag willen fietsen maar dat niet meer kunnen. Vrijwilligers maken fietstochtjes van een paar uur met deelnemers. Een prachtig concept dat de afgelopen twee jaar werd uitgerold over Nederland. Inmiddels zijn er veertig afdelingen.

De Bredase voorzitter Peter Persoon brengt Fietsmaatjes met passie onder de aandacht. “Ons doel is mensen in beweging krijgen en mensen uit hun sociale isolement en eenzaamheid halen. Daarbij is het ook respijtzorg, de mantelzorger ontzien, even de druk weghalen”, aldus Persoon. 

De Bredase afdeling is inmiddels goed op weg. Er staan vier duofietsen met elektrische trapondersteuning gestald in Bavel (molen De Hoop), Heusdenhout, Haagse Beemden (De Kleine Hoeve) en Ulvenhout (De Uitdaging). De vijfde komt bij Woonzorgcentrum Vredenbergh aan de Lovensdijkstraat. Doel is twaalf fietsen op twaalf plaatsen in de hele Baronie van Breda. 

De Bredase tak telt inmiddels 100 vrijwilligers en 100 deelnemers. 

www.fietsmaatjesbreda.nl

Sponsors, donateurs en partners gezocht

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk blijft streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving in Breda. Ieder die daar een bijdrage aan denkt te kunnen leveren, in geld, natura of diensten, kan zich melden als ambassadeur van het platform, en dan nemen wij contact met u op.

Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk wordt mede mogelijk gemaakt door:
Facebook
Website
Copyright © Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@bredavooriedereen.nl

Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk stuurt u 4 maal per jaar deze nieuwsbrief. Deze kunt u zelf verder verspreiden bij uw achterban. Bent u toch niet geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid in Breda e.o.? Dan kunt u zich hier uitschrijven.
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Breda voor iedereen · Burgemeester Kerstenslaan 20 · Breda, N.Br. 4837BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp