Copy
Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)
bekijk deze nieuwsbrief online

VOPAS Personeel & Salaris

Nieuwsbrief AVG

en handleiding Unit-4

www.vopas.nl

Geachte heer/mevrouw <<Last Name>>,

Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gaan. De AVG zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en de privacy van de inwoners van de Europese Unie waarborgen.

Doordat deze verordening in werking treedt zal VOPAS Personeel & Salaris haar werkwijze moeten aanpassen, zodat de privacy van u als klant conform deze verordening gewaarborgd wordt. Om deze reden zijn wij achter de schermen druk bezig om een online omgeving op te zetten zodat wij in de nabije toekomst de maandelijkse output niet meer naar u en uw werknemers toe mailen maar beschikbaar zullen stellen in deze beveiligde omgeving. Hiernaast biedt deze omgeving ook de mogelijkheid voor uw werknemers om via een app de salarisspecificatie en de jaaropgave te benaderen.

Om u alvast een indruk te geven hoe u in de toekomst uw salarisoutput dient te benaderen hebben wij alvast de handleiding als bijlage bijgevoegd.
Download de handleiding
Tevens zullen wij naast deze overgang onze service uitbreiden en u de mogelijkheid bieden om meer zaken via dit portaal te regelen. Zo is het mogelijk om het verlof en verzuim via dit portaal te verwerken en declaraties door uw werknemers in te laten dienen.

Tot slot is het wettelijk verplicht om van ons een verwerkersovereenkomst te hebben waarin wij specifieke afspraken over de omgang met persoonlijke gegevens vastleggen. Deze kunt u zelf opstellen of op laten stellen door een derde. Wij kunnen u ook van dienst zijn om deze verwerkersovereenkomst op te stellen. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een mail sturen naar info@vopas.nl.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van deze ontwikkeling, tevens komen wij op korte termijn terug op de verwerkersovereenkomst.
Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,

A.L.(Arie) van Olst
VOPAS Personeel & Salaris


www.vopas.nl

DIENSTEN
OVER ONS
CONTACT
FACEBOOK
TWITTER
Disclaimer: De inhoud van deze nieuwsbrief is informatief en vormt geen advies. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld. Echter van Olst Personeelsadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, typefouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vopas · Rondweg 82 · Wezep, GDL 8091 XK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp