Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede

2017-3, 12 april 2017

In dit nummer

Mooie bijeenkomsten Samen tegen armoede regio's Noord en Zuid

De eerste regionale expertisebijeenkomsten 'Samen tegen armoede' vonden inmiddels plaats in Meppel en Eindhoven. Zeer gemotiveerde en betrokken deelnemers deden veel inspiratie en informatie op bij een goedgevuld programma en bij elkaar.
Impressie en achtergrondinformatie van deze bijeenkomsten

Komt nog: Samen tegen Armoede regio's West en Oost

De serie bijeenkomsten 'Samen tegen armoede' heeft nog twee edities te gaan: op 11 mei in Woerden en op 1 juni in Deventer-Colmschate (dit was 18 mei, maar is verschoven). Met deze bijeenkomsten wil het Knooppunt Kerken en Armoede de expertise die aanwezig is bij tal van diaconale initiatieven bijeenbrengen. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

U kunt zich nog aanmelden voor 11 mei en 1 juni!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Baanloos... en dan?

Al een jaar of vier organiseert De Windwijzer, het diaconaal-missionaire centrum van de Protestantse Gemeente Vlaardingen, een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor baanlozen. Belangrijk doel van ‘Baanloos …en dan?’ is, naast het aanbieden van middelen en mogelijkheden om weer aan het werk te komen, ook het bieden van een netwerk van lotgenoten, waarin men elkaar tips kan geven, met elkaar mee kan denken en elkaar kan bemoedigen.
Lees meer

Kanskaart De Fryske Marren

In de gemeente De Fryske Marren ontwikkelt 'VerSUS' verschillende activiteiten, maar de kern wordt gevormd door het terugdringen van het zogeheten 'niet-gebruik'. Heel veel mensen kennen de regelingen niet, lopen vast in de bureaucratie, weten geen raad met het invullen van formulieren en zien door de bomen het bos niet meer. Het huis-aan-huis rondbrengen van een 'Kanskaart' geeft mensen informatie over mogelijkheden en biedt de kans om ondersteuning in te roepen.
Lees meer

Diaconaal vertrouwenspersoon Noordoost Friesland

Een aantal jaren geleden is een pilot 'diaconaal vertrouwenspersoon' (dvp) gestart en een groot succes geworden. Het doel was: signalering, preventie van, en adequate hulp bij stille armoede. Het doelgebied was de regio Noordoost Friesland. De vertrouwenspersoon is zowel voor cliënten als gemeenteambtenaren een makkelijk benaderbare deskundige, een niet 'bedreigende' tussenpersoon en bemiddelaar.
Lees meer

Vijf nominaties Ab Harrewijn Prijs 2017

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs.
Het radio 5 programma Zin in Weekend besteedt wekelijks aandacht aan een van de vijf genomineerden van de Ab Harrewijn Prijs 2017. Op 8, 15, 22 en 29 april en 6 mei komen alle vijf de initiatieven voorbij.
De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20.
Klik hier om te lezen wie de genomineerden zijn

31 mei: minisymposium ‘Speelruimte’

Ria van Nistelrooij heeft onderzoek gedaan van 2014-2016 naar de participatie van kinderen en jongeren in 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Op een minisymposium op 31 mei, 13.00 - 16.30 uur, wordt dit onderzoek gepresenteerd. Het wordt gehouden in ‘De Harmonie’, Stationsstraat 26 in Tilburg.

Binnenkort meer informatie op stichtingdevonk.nl
Aanmelden: secretariaat@stichtingdevonk.nl

Meer huishoudens onder lage-inkomensgrens

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27 duizend tot 221 duizend. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Aantal arme huishoudens blijft gelijk
  • Aantal langdurig arme huishoudens neemt toe
  • Eenoudergezinnen blijven kwetsbaarste groep
  • Meer kinderen in huishoudens met langdurige armoede, met name eenoudergezinnen en bijstandsgezinnen
Lees meer

Opgroeien zonder armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies 'Opgroeien zonder armoede' stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.
Lees meer over het rapport
Download het rapport

Kinderen in Tel 2016

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, is gestegen tot 225.700. In een aantal gemeenten ontstaat een verontrustende tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter. Dat blijkt uit het in februari gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’.
Lees meer

Meedoen, samen uit de armoede!

In Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zet het fonds zich met het programma 'Meedoen, samen uit de armoede!' in voor sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma start in november 2017.
Lees meer

Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening.
Lees meer

Gebed

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een einde te maken
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden
bij zichzelf en bij zijn naaste.
 
We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.
 
We kunnen u niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.
 
We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om sloppenwijken op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.
 
Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.
 
Rabbi Jack Riemer, geciteerd in Harold Kushner in 'Als het kwaad goede mensen treft'
Ons adres is:
Knooppunt Kerken en Armoede
Postbus
Utrecht, 3500
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


Wilt u wijzigingen opgeven, dan kunt u uw gegevens wijzigen of u uitschrijven uit deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp