Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede

2017-1, 2 februari 2017

In dit nummer:

Samen tegen armoede

Vier regionale expertisebijeenkomsten


Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.

In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.

Het Knooppunt Kerken en Armoede wil in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeenbrengen in een viertal regionale bijeenkomsten. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.
Aanmelden is noodzakelijk.
 
Donderdagavonden, 18.00 – 21.30 uur
30 maart – regio noord – Kruiskerk Meppel
6 april – regio zuid – Adventskerk Eindhoven
11 mei – regio west – Het Baken Woerden 
18 mei – regio oost – Ichthuskerk Deventer-Colmschate
Meer informatie en aanmelden
Uitnodigingsfolder downloaden

Publieksbrochure en rapport Armoedeonderzoek 2016


Eind oktober 2016 presenteerden de kerken het onderzoek naar hulpverlening in armoedesituaties. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Naar aanleiding van dit Armoedeonderzoek 2016 heeft het Knooppunt Kerken en Armoede een publieksbrochure gepubliceerd waarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een aansprekende manier worden gepresenteerd en becommentarieerd. Deze brochure is nog te bestelen en downloaden.
Het hoofdrapport is niet in druk verschenen, maar kan wel als pdf-document gedownload worden.
Meer informatie
Brochure bestellen
Brochure downloaden
Rapport downloaden

Arbeid en zorg


De brochure in het kader van biddag, dankdag en zondag van de arbeid is verschenen. Het thema is dit jaar 'Arbeid en Zorg'. Dit is materiaal met achtergronden en suggesties voor viering, gesprek en liturgie. Deze uitgave van Kerk in Actie en de Raad van Kerken is samengesteld door Trinus Hoekstra, secretaris van de beraadgroep Samenlevingsvragen.
Het materiaal is voor € 3,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl dan wel gratis te downloaden.
Lees meer
Brochure downloaden

Bekijk verkiezingsprogramma’s met een diaconale bril

 
Op 15 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer en bepalen daarmee welke partijen komende jaren ons land gaan besturen. Een belangrijk moment, want daarmee wordt de koers voor Nederland bepaald. Kiezen betekent prioriteiten kiezen. Daarom heeft Kerk in Actie samen met OIKOS een handig testje gemaakt: het Kerk in Actie KiesAdvies. Als u deze test maakt, weet u aan het slot wie profiteert én wie de dupe wordt van uw politieke keuzes. De test komt binnenkort beschikbaar op www.kerkinactie.nl/kiesadvies.
Lees meer

14 februari - verkiezingsdebat Raad van Kerken

De Raad van Kerken houdt een indringend verkiezingsdebat Den Haag. Het gaat over de ambities van de politieke partijen op lange termijn. Het gaat uiteindelijk om de waarden en normen voor de lange termijn. Er zijn drie thema’s waarop die lijn wordt verkend. Dat zijn de onderwerpen: armoede, integratie en vrede.
Op 14 februari 2017 19.30 - 22.00 uur, in Dudok, Hofweg 1a. Wie er bij wil zijn moet zich vooraf opgeven via rvk@raadvankerken.nl.
Lees meer

10 maart - Boekpresentatie van Netwerk DAK


Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 maart van 13.30 tot 17.15 uur, in de Pauluskerk te Rotterdam. Het is een uitgaven van met de resultaten van de enquêtes van 2016 en een visie op het werkveld. Dit boek van Netwerk DAK geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen voor en met de meest kwetsbaren in de samenleving. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun kansen en mogelijkheden.
Lees meer

11 maart - Diakenendag B(l)oeiend diaconaat


De ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook gevolgen voor het diaconaat van onze kerken. Het is daarbij belangrijk dat we diaconaat zien als iets van de gemeente. Als diaken heb je de boeiende taak om de gemeente hierin voor te gaan en toe te rusten. Zodat het diaconaat van je gemeente tot bloei komt. Deze dag wil je daarvoor toerusten en inspireren.
Andere diakenen ontmoeten en laat je inspireren op 11 maart in Veenendaal.
Lees meer

Bordspel 7 werken

 
Het bordspel '7 Werken' is een verrassend strategisch spel met opdracht- en hulpkaarten rond de Zeven Werken van Barmhartigheid Het spel laat zien hoe barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. Het draait vooral om vragen als: hoe barmhartig ben jij zelf eigenlijk? Stuur je vooral op eigen kracht of durf je anderen om hulp te vragen? En in hoeverre kun je dan vertrouwen op de barmhartigheid van je medespelers?
Het bordspel is gratis te downloaden vanaf de website van Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden of tijdens werkdagen tegen de kostprijs van € 5,- (exclusief bezorgkosten) te bestellen via info@debakkerijleiden.nl of  071-5144965.
Lees meer
Gratis downloaden

Repair Café Hoofddorp

 
In Nederland zijn er al meer dan 250 Repair Cafés. Elke maand worden ruim 13.000 producten gerepareerd. Minder afval en bewuster omgaan met kapotte artikelen in en om huis. Mensen met een smalle beurs zijn goedkoper uit dan wanneer ze nieuwe producten moeten kopen. En de cafés zorgen voor sociaal contact. Lees over het voorbeeld van het Repair Café  in de Haarlemmermeer, waar kerken het initiatief hebben genomen.
Lees meer

De Toevlucht Utrecht

 
In Utrecht worden ongedocumenteerde mannen opgevangen op initiatief van verschillende kerken. De hulp die geboden wordt is sober: bed, bad (douche) en brood. Maar doordat wordt voorzien in de eerste levensbehoefte, zien de vrijwilligers dat de mannen ruimte hebben om na te denken over hun verdere toekomst. Dit maakt dat ze een nieuwe stap kunnen zetten.
Lees meer

Sint Maartenconferentie

 
Zaterdag 19 november jl. was de tweejaarlijkse Sint Maartenconferentie. Deze stond in het teken van Gastvrijheid aan Vluchtelingen. Met bijdragen van theoloog Erik Borgman en schrijver Rodaan Al Galidi. Het theaterstuk 'As I left my fathers house' werd opgevoerd door de groep New Dutch Connections.
Lees het verslag

14 februari - Stek-Kennisfabriek


De Kennisfabriek van Stek (voor Stad en kerk) brengt mensen en hun talenten bij elkaar. Mensen met een speciaal talent of deskundigheid zijn bereid om aan anderen door te geven waar ze goed in zijn en waar ze warm voor lopen. U kunt inspiratie komen halen, maar u kunt ook van uw kant inbrengen wat ú inspireert. Er zijn tientallen workshops. Daarnaast kunt u in de Kennisfabriek van Stek ook zingen, genieten van poëzie, dansen, Afrikaanse borrelhapjes maken, meedoen aan improvisatietheater enz.
De toegang is gratis, inclusief lunch. Aanmelden hoeft niet, maar vol = vol.
Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, Den Haag, 9-17 uur.
Informatie: Stek, Henk Baars, hbaars@stekdenhaag.nl, (070) 318 16 16.
Lees meer

Genieten van genoeg

 
Martine Vonk heeft het eerste deel van de nieuwe Micha-boekenreeks geschreven. Het boek draagt de titel ‘Genieten van genoeg’. Het boek haakt aan bij alledaagse thema’s en weet je te raken als het gaat over gedrag, bezit en de ander. De auteur plaatst op luchtige wijze kritische kanttekeningen bij ons comfortabele leven. Ze schrijft onder meer over ontspullen, opkomen voor recht en het bubbelbadgeloof.
Lees meer

Mensen kopje onder door digitalisering

 
Digitalisering rukt op.  De opvatting dat mensen financieel zelfredzaam moeten zijn rukt tegelijkertijd ook op. En daar gaat het mis. Veel mensen blijken niet computervaardig genoeg om de digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen en raken in de problemen.
Overheid en instellingen mogen niet zonder meer uitgaan van de zelfredzaamheid van mensen. Waar moet je rekening mee houden en hoe benader je deze kwetsbare groep mensen?  Schuld-HulpMaatje schreef er samen met NIBUD een artikel over in Sociaal Bestek, nr.5 2016.
Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Hulp op maat doet wonderen

 
Denk mee met mensen met schulden en biedt ze begeleiding aan. Regels zijn nooit een doel op zich en maakt  hulp op maat mogelijk. Dat is de strekking van een artikel van SchuldHulpMaatje in het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek. De praktijk wijst uit dat een begeleiding op maat er toe bijdraagt dat veel mensen gemotiveerd hun financiële problemen willen aanpakken.
Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Een gebed – verarming in Nederland

 
O God, geef ons de moed
in verzet te komen
wanneer mensen bekneld raken
en de samenleving aangetast wordt
door wat niet te rechtvaardigen is;
help ons vol te houden
dat armoede onrecht is
en dat wij allen verarmen
als mensen onder ons tekort komen;
breng ons te binnen
dat gerechtigheid een prijs heeft
en dat van ons gevraagd wordt
die prijs ook te betalen.
 
(Bron: Dienstboek)


This email was sent to info@studiotekstbeeld.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Knooppunt Kerken en Armoede · Postbus · Utrecht, 3500 · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp