Copy
Lue tämä uutiskirje selaimellasi.
 
Kansallinen LUMA-uutiskirje 9/2019
 
Public Domain by TJH1976 / Flickr.com
LUMA-keskus Suomen uutisia ja tarjontaa iloksi ja tueksi

Uutiskirjeen sisällys:

Mukavaa syksyä!

StarTista uuutta omaan opetukseen


LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelma kutsuu oppimisyhteisöjä mukaan uudelle lukuvuodelle. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa sekä hyviä opetuskäytänteitä tiede- ja teknologiatapahtumissa.

Projektien tueksi on mahtava materiaalipankki täynnä ideoita, vinkkejä sekä toteutettuja hyviä käytänteitä.

Eurooppalaisen LINKS-projektin tulokset


LUMA-keskus Suomi osallistui Euroopan Unionin rahoittamaan Erasmus+ ohjelman LINKS-hankkeeseen. Hankkeessa oli mukana yhdeksän instituutiota viidestä eri maasta. Kaikki mukana olevat osapuolet kuuluivat kansallisiin verkostoihin, joten  jokainen maa oli kattavasti edustettuna.

Hankkeen ongelma-analyysien pohjalta nousi viisi eri tärkeää teemaa ammatillisen oppimisen tukemisesta; Yhteistyö koulujen kanssa Yhteistyön lisääminen osana pitkäjänteistä jatkuvaa ammatillista oppimista, Yhteistyö koulujen kanssa, Yhteistyö tieteellisen yhteisön kanssa, Laadunvarmistus ja vaikutusten arviointi, Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Jokaisesta osa-alueesta on rakennettu työkalut, joiden avulla voi kehittää omaa ammatillista oppimistaan.

Työkalut ja lisätietoja löydät linkin takaa >>

LUMATIKKA-ohjelman ilmaiset koulutukset käynnissä verkossa sekä eri puolilla Suomea


Jo reilu tuhat opettajaa ja kasvattajaa tavoittaneen matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelman syksyn verkkokurssit ja lähikoulutukset ovat alkaneet! Osa verkkokursseista on julkaistu kaikille avoimiksi ja omassa tahdissa suoritettaviksi versioiksi syyskuun alussa. Myöhemmin syksyllä alkaville kursseille voi yhä ilmoittautua. Lisätiedot ja ilmoittautuminen lumatikka.luma.fi

Matematiikkaa päiväkodista toiselle asteelle
LUMATIKKA-täydennyskoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden matemaattisten ja pedagogisten taitojen kehittämiseen ja päivittämiseen matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin. Koulutuksessa avataan uusinta tutkimustietoa matematiikan didaktiikan ja lähitieteiden alueella, muodostetaan kokonaiskuvaa matematiikan taitojen kehittymisestä varhaislapsuudesta aikuisuuteen sekä perehdytään kullekin luokka-asteelle oleellisiin teemoihin.
Voit suorittaa koko koulutuskokonaisuuden (15 op) tai osia siitä. Kokonaisuus sisältää kaikkien asteiden opettajille yhteisen kurssin (3 op), luokka-astekohtaiset kurssit (6 op) sekä tarjottimen valinnaisia kursseja (á 2 op). Koulutus on mahdollista suorittaa täysin verkossa. Verkko-opintojen tueksi järjestämme koulutustapaamisia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja siten maksutonta.

Syksyn 2019 LUMATIKKA-kurssit

JATKUVASTI KAIKILLE AVOIMET KURSSIT

Näiden kurssien verkko-opinnot voi aloittaa vapaasti ilman ilmoittautumista. Opinnoissa edetään omassa tahdissasi tai vertaisryhmän kanssa samaan aikaan. Vapaaehtoisiin koulutustapaamisiin ilmoittautuminen etukäteen verkkosivulla. SYYSKUUSSA ALKAVAT KURSSIT
Ilmoittautuminen ja aikataulut verkkosivuilla. LOKAKUUSSA ALKAVAT KURSSIT
Ilmoittautuminen ja aikataulut verkkosivuilla. MARRASKUUSSA ALKAVAT KURSSIT
Ilmoittautuminen ja aikataulut verkkosivuilla.

Mikä LUMATIKKA? LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen toteuttaa matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelman vuosina 2018–2020. Ohjelman kohderyhmänä on opetushenkilöstö aina varhaiskasvattajista toiseen asteen opettajiin. Ohjelman laajuus on 15 opintopistettä, mutta pienempiäkin osuuksia on mahdollista suorittaa. LUMATIKKA toteutetaan Opetushallituksen valtionavustuksella, joten osallistuminen on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Tampereen yliopisto perusti lapsille ja nuorille Juniversityn


Tampereen yliopisto avasi Juniversityn, lasten ja nuorten oman "yliopiston"! Juniversity kokoaa Tampereen yliopiston tiedekasvatustoiminnan yhteisen sateenvarjon alle.

Lue lisää täältä >>

Väitöstutkimus – Poikkitieteellisiä opetustilanteita nanotieteiden kurssilla


Keski-Suomen LUMA-keskuksen koordinaattori Anna-Leena Kähkönen väitteli tohtoriksi 13.9.2019 Jyväskylän yliopistossa. Kehittämistutkimuksen avulla syntyi nanotieteiden kurssi yliopistoon sekä oheistuotteena kouluopetukseen soveltuvia nanotieteiden työohjeita.

Pääset tutustumaan molempiin jutun kautta >>

SANDRICH mahdollistaa virtuaalitodellisuuden kouluille

SANDRICH- kokonaisuus yhdistää perinteisen hiekkalaatikon ja virtuaalitodellisuuden. Kokonaisuudessa hiekan pinnan muodot saavat aidot topografiset värit projektorin heijastamana. Kokonaisuuteen  kuuluva tietokone pyörittää ohjelmaa ja 3D- kamera mittaa hiekan ja kameran välisen etäisyyden. Yhdessä tästä kokonaisuudesta syntyy lumoava virtuaalisen todellisuuden hiekkalaatikko, jota voi hyödyntää opetuksessa  laaja-alaisesti.
 
SANDRICH on Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen MAKERA rahoitteinen  hanke, jossa toteutetaan fyysinen SANDRICH- kokonaisuus  sekä opetusmateriaaleja hiekkalaatikon käyttöön. Fyysinen  SANDRICH- kokonaisuus kiertää tulevaisuudessa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen toiminta-alueen kouluilla ja sitä saa maksutta lainaan lukukaudeksi kerrallaan. Muut materiaalit ovat ilmaiseksi käytössä Päijät-Hämeen LUMAN sivuilla syksyn 2019 aikana

Lukion kemian opettaja: Tutkimuskysely lukiolaisille

Teemme Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä tutkimusta lukiolaisten kemiakuvasta sekä kemian minäpystyvyydestä.

Keräämme kyselytutkimuksella aineistoa ja pyydämme välittämään kyselyä lukiolaisille

Tutkimuksella tuotetaan tietoa kemian opetuksen kehittämistä varten ja erityisesti lukio-korkeakouluyhteistyön sekä opettajankoulutuksen kannalta.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymia ja siihen kuluu aikaa noin 15-30 minuuttia ja palkintona vastaajien kesken arvotaan 50e lahjakortteja.

Linkki lomakkeeseen >>
 

Eksoplaneetta etsii nimeä - Osallistu nimikilpailuun

Suomi saa nimetä Kolmion tähdistön suunnassa sijaitsevan Auringon kaltaisen tähden HAT-P-38 ja sitä kiertävän kaasuplaneetan HAT-P-38b. Helsingin observatorion nimikilpailun kautta voit antaa oman ehdotuksesi vaikka koululuokan kanssa! Nimiehdotuksia on tehty jo runsaasti, mutta Observatorio toivoo lisää ehdotuksia.

Lue lisätietoa planeetasta ja tähdestä sekä nimeämisohjeista ja osallistu luokkasi kanssa nimikilpailuun 15.10. mennessä. Hyväksytyt viralliset nimet julkaistaan ehdotuksen tekijöiden nimien kanssa joulukuussa.
Aiemmat uutiskirjeet löydät täältä:
Seuraa myös LUMA-keskusta eri kanavissa alla olevien linkkien kautta
Verkkosivusto Verkkosivusto
Sähköposti Sähköposti
Kansallinen LUMA-uutiskirje Kansallinen LUMA-uutiskirje
Keskustele LUMA-aineiden opetuksesta Keskustele LUMA-aineiden opetuksesta
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Saat tämän sähköpostiviestin, koska olet tilannut LUMA-uutiskirjeen. 

Halutessasi voit päivittää tilausasetuksesi tai lopettaa tilauksen.

LUMA-keskus Suomi, PL 55, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO