Copy
Lue tämä uutiskirje selaimellasi.
 
Kansallinen LUMA-uutiskirje 9/2018
 
CC BY-SA 2.0 Janne Räkköläinen / Flickr.com

 
Omaa tarjontaamme
Oppimisyhteisöille osallistumismahdollisuuksia

StarT tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutusta – Kaipaatko tukea projektioppimisen toteuttamiseen?

StarT-ohjelma tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteutusta. Tervetuloa mukaan jakamaan oppimisen ja tekemisen riemua!

Ilmoittaudu mukaan ohjelmaan, niin saat materiaalia, tukea ja ideoita käyttöösi.

Uutta: Arjen ilmiöitä ja monialaisia projekteja LUMA-aineiden opetuksessa -verkkokurssi tarjoaa konkreettista tukea ja materiaaleja eheyttävän ja ilmiölähtöisen projektioppimisen toteuttamiseen. Kurssi soveltuu opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Vertaistukea tarjoava kurssi alkaa 24.9.2018. Kurssin voi suorittaa myös täysin itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Vinkki: Suomen edustajat Science on Stage 2019 -festivaaleille Portugaliin valitaan Suomesta hyvällä opetuskäytänteellä kansainväliseen StarT-kilpailuun osallistuneiden oppimisyhteisöjen joukosta.

ZAU! Tytöille uskallusta luottaa omiin kykyihinsä ja opiskella LUMA-aineita

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2018–2020.

LUMA-keskus Suomi tulee alkuvuodesta 2019 alkaen markkinoimaan ZAU-kerhojen järjestämisen mahdollisuutta peruskouluille, mutta myös muille yhteisöille, kuten nuorisotaloille ja kirjastoille.

LUMA-keskus Suomi välittää näihin kerhoihin ohjaajiksi tehtävään perehdytyksen saaneita henkilöitä, mm. korkeakouluopiskelijoita.

Hankkeeseen liittyvä varainhankinta starttaa Helsingissä tapahtumalla ZAU-startti: Löydä oma korisi 25.9.2018 klo 17.30. Tapahtumaan ehtii ilmoittautua vielä tänään.

Lue lisää ZAU-hankkeesta ja siihen liittyvästä varainhankintakampanjasta!
 
Toiminnalliset opintokäynnit LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokkiin tukevat opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden toteutusta

LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat mahdollistavat eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmien toiminnalliset opintokäynnit korkeakouluihin ilman pääsymaksua, mikä on opettajien suuresti arvostamaa ja suosimaa tukea LUMA-keskuksilta oppimisyhteisöille.

Opintokäynnit räätälöidään kyseisen oppimisyhteisön formaalin eli opetussuunnitelmiin perustuvan opetuksen tueksi. Opintokäynnit voivat tukea myös oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua.

Ajankohtaisia kuulumisia tiede- ja teknologialuokista:

Tutkija oppitunnille? Tarve asiantuntijan erityisosaamiselle?

Tilaa tutkija tai muu asiantuntija, StarT-lähettiläs tai vaikkapa opiskelijaesittelijä vierailulle kouluunne/lukioonne – joko paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta. Eri LUMA-keskukset ja muutkin tahot tarjoavat erilaisia asiantuntijavierailuita.
Kannustamme viettämään Valtakunnallisia LUMA-viikkoja 21.1.–10.2.2019

Viikkoja voi viettää esimerkiksi oppimisyhteisön tai vaikkapa koko kunnan oman StarT-päivän merkeissä. 

Kaikkia kannustetaan tuomaan viikkojen aikana toteutetut aktiviteetit esiin valokuvin ja videoin sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #LUMAviikot.

Tutustu myös muihin vinkkeihin LUMA-viikkojen viettämisestä.

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle
koulutusta elinikäisen oppimisen tueksi
LUMATIKKA-ohjelman ilmaiset koulutukset eri puolilla Suomea ja verkossa ovat alkaneet

LUMATIKKA-ohjelman ensimmäiset koulutukset ovat alkaneet syyskuussa. Lähes 200 matematiikan opetuksesta ja oppimisesta kiinnostunutta varhaiskasvattajaa ja opettajaa on jo ilmoittautunut mukaan syksyllä starttaaviin verkko-opintoja ja lähikoulutusta yhdistäviin ryhmiin. 

Ilmoittaudu mukaan, mikäli tarvitset tukea arjessa kohtaamiisi opetustilanteisiin sekä eväitä matikkainnostuksen herättämiseen oppilaissasi. Kevään koulutuskalenteri julkaistaan LUMATIKKA-sivustolla syksyn aikana.

Mikä LUMATIKKA? LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen toteuttaa matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelman vuosina 2018–2019. Ohjelman kohderyhmänä on opetushenkilöstö aina varhaiskasvattajista toiseen asteen opettajiin. Ohjelman laajuus on 15 opintopistettä, mutta pienempiäkin osuuksia on mahdollista suorittaa. LUMATIKKA toteutetaan Opetushallituksen valtionavustuksella, joten osallistuminen on kohderyhmään kuuluville maksutonta.
Kysy ja keskustele, tutki ja tuumaa, koukkaa lähiyrityksessä tai tartu arkielämän projektiin
– LUMA SUOMI -verkkokoulutuksista vaivatta uusia opetusideoita


LUMA SUOMI -ohjelman suosittuja verkkokoulutuksia avautuu näinä päivinä lisää! Ympäristöoppi, luonnontieteet, matematiikka ja teknologia tulevat tutuiksi mm. projektien kautta, arkielämän ilmiöihin tutustumalla, lähiyrityksessä vieralemalla tai lasten omien kysymyksien kautta. Koulutusten materiaalit on laadittu yhdessä opettajien kanssa ja materiaalipankeista löytyy paljon valmiita ideoita. Tule ammentamaan uutta ja jakamaan myös omat mietteesi!

Syksyn 2018 verkkokurssit mm. ympäristöopista ja luonnontieteistä:  LUMA SUOMI -ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joten kaikki koulutukset ovat maksuttomia ja materiaalit vapaasti saatavilla. Tervetuloa innostumaan!
Muuta tulevaa koulutustarjontaamme
Tarjontaa lapsille, nuorille ja koko perheille
Tiedekeskus Tuorla on aloittanut toimintansa

Suomalaisten tiedekeskusten verkosto on laajentunut, kun Kaarinan kaupungin Tuorlassa entisen observatorion tiloissa on aloittanut toimintansa Tiedekeskus Tuorla, jonka toiminnassa myös Lounais-Suomen LUMA-keskus on mukana.

Tiedekeskuksessa toteutetaan suurelle yleisölle avointa toimintaa, kuten jo suuren suosion saaneita koko perheen tiedeiltoja.

Tiedekeskukseen on mahdollista myös tehdä luokkaretkiä, lyhyistä puolen päivän retkistä aina yön yli kestäviin kokonaisuuksiin. Tiedekeskuksen tarjonnassa on eri asteiden opetusryhmille suunnattuja LUMA-aiheiden aktiviteetteja. Tiedekeskuksessa voidaan toteuttaa myös opettajien VESO-päiviä. Kaikissa toiminnoissa on mahdollista hyödyntää tiedekeskuksen uutta opetuslaboratoriota, planetaariota sekä syksyn aikana valmistuvaa kielistudiota.
Muuta tarjontaamme lapsille, nuorille ja koko perheille

Syksyllä tarjonnassamme mm. Seuraa tapahtumakalenteriamme.

Ennakkotieto: Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää Turun ja Tukholman välisellä Viking Grace -risteilylaivalla SciCruise-tapahtuman 15.–16.4.2019. Risteilyllä on tarjolla on monipuolinen ja kiinnostava kattaus tieteeseen, tekniikkaan ja ympäristöön liittyviä työpajoja, näyttelyitä, luentoja ja kilpailuja. Tapahtumaan kohderyhmänä ovat sekä suomalaiset että ruotsalaiset lapsiperheet, koululaiset, opiskelijat ja opettajat. (Ristelyin yhteydessä järjestetään myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen StarT-festarit.)
Korkeakoulujen LUMA-opetustarjontaa lukiolaisille

Suomalaisilla korkeakouluilla on enenevästi tarjolla lukiolaisille suunnattua opetustarjontaa niin kampuksilla kuin verkossa.

Lukiolaiset voivat myös kerätä lukion kurssisuorituksen osallistumalla korkeakoulujen tiede- ja teknologia-alan yleisötapahtumiin.
 
Ajankohtaista tutkimuksessa
LUMAT-lehden uusimmassa numerossa uusinta tutkimustietoa luokkahuoneen ulkopuolisesta LUMA-aiheiden oppimisesta

Kansainvälisen tieteellisen LUMAT-lehtemme uusin numero.

LUMAT-lehden toimitus kutsuu myös tutkijoita, opettajia, opettajankouluttajia ja opetuksen kehittäjiä lähettämään käsikirjoituksensa tulevaan erikoisnumeroon, joka keskittyy kontekstiin Educational Design Research.
Kemian opettajia kutsutaan vastaamaan tutkimuskyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kemian opetuksen tutkimuksen nykyisiä suuntauksia, parhaita ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käytäntöjä sekä laboratoriotyöskentelyyn liittyviä kokemuksia. Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on selvittää, miten kemian opettajat käyttävät analogioita heidän opetuksessaan. 

Pyydämme sinua osallistumaan kyselytutkimukseen, joka käsittelee kemian opetuksessa käyttämiäsi analogioita. Kyselylomake koostuu sekä avoimista että suljetuista kysymyksistä ja sen täyttämiseen menee aikaa noin 20 minuuttia. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja kyselyyn vastataan anonyymisti.
 
Professori Jan Lundell & tutkijatohtori Piia Nuora, Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto (piia.nuora@jyu.fi)

Esitys Nordic Chemistry Learning 2018 -konferenssissa Jyväskylässä 22.–23.11.2018?

LUMA-keskus Keski-Suomi ja Jyväskylän yliopiston kemian laitos isännöivät pohjoismaista kemian oppisen konferenssia Jyväskylässä, Ylistön kampuksella 22.–23.11.2018.

Konferenssi on tarkoitettu kaikille kemian opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille koulutusasteesta riippumatta. Konferenssi käsittelee kemian oppimisen ja opetuksen käytäntöjä ja uusinta tutkimustietoa. Konferenssissa näkyvät myös Jyväskylän yliopiston tutkimukselliset painotukset nanotiede ja kestävä kehitys & kiertotalous.

Konferenssi on osallistujille maksuton. Osallistujien tulee kuitenkin itse huolehtia matka- ja majoituskuluistaan.

Mahdolliset posteriesitysten tai suullisten tiedonantojen ehdotukset konferenssin verkkosivuston kautta 15.10.2018 mennessä.

Uusia julkaisuja
Uudesta eurooppalaisesta julkaisusta tukea kielellisten taitojen oppimiseen ympäristöopin oppimisen lomassa 

Science on Stagen hankkeessa Lilu’s House: Language Skills through Experiments on tuotettu perusopetuksen alaluokille uutta materiaalia, jolla tuetaan kielellisiä taitoja tutkimuksellisen ympäristöopin oppimisaktiviteettien kautta. Materiaali julkistetaan Brysselissä 21.9.2018 ja on sen jälkeen saatavilla maksutta verkosta. LUMA-keskus Suomi edustaa Suomea eurooppalaisessa Science on Stage -verkostossa.

 

 
Kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojemme tarjontaa
Tervetuloa MAOL:in syyskoulutuspäiville Joensuuhun 5.–6.10.2018
Suomen luontokeskus Haltian luontokoulun koulutuksia
 • 27.10. & 22.11.2018
  Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest)
   
 • 15.11.2018
  Me ollaan tulevaisuus - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä
   
 • Koulutuksia myös tilauksesta
Lisätiedot ja ilmoittautuminen.
Ilmoittaudu Millennium Youth Prize -tekijäksi 2.11.2018 mennessä

Kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto (Millennium Technology Prize) on kunnianosoitus elämänlaatua parantaville huippuinnovaatioille ja rantautuu Aalto-yliopiston avulla nuorten keskuuteen. Millennium Youth Prize on tarkoitettu 14–18-vuotiaille nuorille. Tarkoituksena on ratkaista tulevaisuuden haasteita!

Nuorten kilpailussa kannustetaan nuoria tutustumaan aiempien Millennium-palkittujen voittajien aloihin: terveysteknologia ja uudet kestävän kehityksen energiaratkaisut. Aalto-yliopiston professorit ovat antaneet nuorten selvitettäviksi neljä vaihtoehtoista ajankohtaista haastetta, joihin myös maailman johtavat tutkijat pyrkivät löytämään ratkaisuja globaalisti.

Kilpailutöissä esitetään ratkaisuja. Arviointikriteereinä ovat luovuus, mielikuvituksellisuus, innovatiivisuus, tieteellisyys ja toteuttamiskelpoisuus. Työt voi lähettää kirjallisina selvityksinä, videoina, prototyyppeinä tai niiden yhdistelminä. Parhaat työt kutsutaan marraskuun lopulla 2018 Junction-tapahtumaan, jossa tuomaristo valitsee voittajat.

Kilpailun järjestävät Aalto-yliopisto ja Tekniikan Akatemia TAF.

Ilmoittaudu nyt.

Kerro tarina tilastoilla!

Tilastojulistekilpailu on käynnissä ja jatkuu maaliskuuhun 2019 saakka. Julisteet tehdään vapaavalintaisesta aiheesta 2–5 opiskelijan ryhmissä. Kilpailussa on kolme sarjaa: yläkoululaiset, lukion/ammatillisten oppilaitosten opiskelijat sekä uutena sarjana kandivaiheen korkeakouluopiskelijat. Voittajat palkitaan hyvin ja heidän julisteensa jatkavat kansainväliseen finaaliin Malesiaan!

Lisätietoa Tilastokeskuksen Opettajalle-sivustolla (Tilastokilpailut-välilehdellä).
Ask, learn and blog during the World Space Week 2018
Scientix is organising various activities in support of the World Space Week from 4 to 10 October 2018. This is your time to shine as a star, because you can have your articles featured on the Scientix blog, participate in an interactice Scientix webinar and have your questions about space science answered by an expert from the European Space Agency (ESA).
Science on Stage invites teachers across Europe to organise a coding activity within the Europe Code Week 2018

Science on Stage Europe offers funding with up to € 150 for STEM teachers who are conducting digital and coding events of all kinds during the Europe Code Week 2018, October 6th - 21st.
STEM is everywhere!
Register now for this new Massive Open Online Course (MOOC) by Scientix, starting on 29 October 2018. The course helps teachers integrate real-world problems with their lessons and practices in science, technology, engineering and mathematics education. Read more about the #STEMIsEverywhereMOOC course schedule and register. 

 
Verkkosivusto
Sähköposti
Kansallinen LUMA-uutiskirje
Keskustele LUMA-aineiden opetuksesta
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Saat tämän sähköpostiviestin, koska olet tilannut Kansallisen LUMA-uutiskirjeen verkkosivustollamme. 

Halutessasi voit päivittää tilausasetuksesi tai lopettaa tilauksen.

LUMA-keskus Suomi, PL 55, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO