Copy

Wat zijn de gevolgen?

Bekijk online


Titel header
punt-rood

In deze nieuwsbrief


pijl
 
punt-rood

Pensioenfonds Reiswerk niet zelfstandig verder


Het Pensioenfonds voor de reisbranche Reiswerk stopt op 31 december 2020. De sociale partners achter jouw pensioenfonds, de werkgevers en vakbonden, vinden dat het te klein is om zelfstandig door te gaan. De verplichtstelling en de opgebouwde rechten van het fonds worden per 1 januari volgend jaar ondergebracht bij een ander pensioenfonds. Welk fonds dit is, is nog niet bekend. Wij houden jou zo veel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zorg dat je aangehaakt blijft!
 

pijl

 
punt-rood

Corona: Premiebetaling


Vooralsnog hebben de ontwikkelingen rondom het coronavirus geen gevolgen voor pensioenopbouw, uitbetaling of arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dat betekent dus ook dat wij hiervoor aan onze financiële verplichtingen moeten blijven voldoen. Pensioenpremies moeten daarom wel betaald worden. Om je wat ademruimte te geven, verlengt Reiswerk Pensioenen de betalingstermijn voor de premiefactuur van de gebruikelijke veertien dagen naar 45 dagen.

pijl

 
punt-rood

Wat te doen bij een faillissement?


Mocht het zo zijn dat jouw onderneming als gevolg van alle ontwikkelingen een faillissement moet gaan aanvragen, dan is het belangrijk dat alle medewerkers zich melden bij het UWV. Dit is namelijk van belang voor de waarde van het pensioen van de individuele medewerker. Medewerkers die zich niet bij het UWV melden, kunnen in de toekomst (een deel van) de pensioenuitkering mislopen.

pijl

 
punt-rood

Aanpassing normportefeuille noodzakelijk


Het bestuur heeft, conform de statuten, de normportefeuille aangepast. De verdeling tussen vastrentende- en zakelijke waarden zijn door de ontwikkelingen rondom het coronavirus dusdanig veranderd, dat dit nodig is. Een normportefeuille van een pensioenfonds wordt gebruikt om de daadwerkelijke beleggingsresultaten te beoordelen. Deze referentieportefeuille wordt jaarlijks vastgesteld op basis van criteria voor risico, rendement en liquiditeit. Vanwege onvoorziene substantiële wijzigingen mag het fonds de normportefeuille opnieuw vaststellen. Bekijk onze website voor een nadere uitleg hierover.
 

pijl

 
punt-rood

Actueel: dekkingsgraad en mogelijke gevolgen


Alles wat voor corona enigszins zeker leek te zijn, is ineens onzeker. Door het virus hebben wij onze dekkingsgraad zien dalen. In april was onze dekkingsgraad 91,2% terwijl dat op 1 januari van dit jaar nog 96,5% was. Op de korte termijn heeft dit nog geen gevolgen voor ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen. We hopen dat de dekkingsgraad dit jaar nog stijgt. Wijzigt de dekkingsgraad niet meer, dan moeten we in 2021 helaas gaan korten. Ongeacht welke keus er gemaakt gaat worden voor de toekomstige pensioenopbouw in onze sector. Veel zal afhangen van de hoogte van de rente.

pijl

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Reiswerk Pensioenen.
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact
Je kunt de Servicedesk bellen op 088 919 38 41.
Je kunt ons mailen via info@reiswerk-pensioenen.nl



Meer weten? www.reiswerk-pensioenen.nl


Je ontvangt deze e-mail omdat je als werkgever bent aangesloten bij Reiswerk Pensioenen. Reiswerk Pensioenen verkeert sinds 1 januari 2021 in liquidatie.

Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Forward this email to a friend
Update your profile