Copy

Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen?

Bekijk online


Titel header
punt-rood

In deze nieuwsbrief


pijl
 
punt-rood

Pensioenfonds Reiswerk niet zelfstandig verder


Het Pensioenfonds voor de reisbranche Reiswerk stopt op 31 december 2020. De sociale partners achter jouw pensioenfonds, de werkgevers en vakbonden, vinden dat het te klein is om zelfstandig door te gaan. De opgebouwde rechten van het fonds worden per 1 januari volgend jaar ondergebracht bij een ander pensioenfonds. Welk fonds dit is, is nog niet bekend. Wij houden jou zo veel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zorg dat je aangehaakt blijft!
 

pijl

 
punt-rood

Lage dekkingsgraad


Een direct gevolg van de coronacrisis is een daling van de aandelenbeurzen. Hierdoor hebben we onze dekkingsgraad zien dalen. In april was onze dekkingsgraad 91,2% terwijl dat op 1 januari van dit jaar nog 96,5% was. Op de korte termijn heeft dit nog geen gevolgen voor je ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Het meetpunt daarvoor is de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020. We hopen dat de dekkingsgraad dit jaar nog stijgt. Wijzigt de dekkingsgraad niet meer, dan moeten we in 2021 helaas gaan korten. Veel zal afhangen van de hoogte van de rente. Ook hierover blijven we je informeren.
 

pijl

 
punt-rood

Wat te doen bij een faillissement?


Mocht het zo zijn dat jouw werkgever, als gevolg van alle ontwikkelingen, failliet gaat, dan is het belangrijk dat jij je zo snel mogelijk meldt bij het UWV. Dit is namelijk van belang voor de waarde van jouw pensioen later. Medewerkers die zich niet bij het UWV melden, kunnen in de toekomst (een deel van) de pensioenuitkering mislopen.

pijl

 
punt-rood

Nu betalen vs. later ontvangen


Wat krijg je als reisprofessional terug voor de premie die je ons via je werkgever maandelijks betaalt? Krijg je echt meer terug dan je ingelegd hebt? Ja, dat krijg je! Aanzienlijk meer zelfs. Aan uitkeringen later kan je bijna het dubbele van je ingelegde premies terugkrijgen. In een rekenvoorbeeld laten we je zien hoe het zit.
 

pijl

 
punt-rood

Meest gestelde vraag: Wat moet ik doen als ik ga samenwonen?


Je partner waarmee je gaat samenwonen moet je bij ons aanmelden. Dit kan pas als je langer dan zes maanden samenwoont op hetzelfde adres en geen familie bent in de eerste lijn. Op onze website vind je een aanmeldformulier. Stuur bij het aanmeldformulier ook een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst mee als je korter dan vijf jaar samenwoont op hetzelfde adres. We hebben het samenlevingscontract nodig om te beoordelen of het voldoet aan de voorwaarden voor het meeverzekeren van het partnerpensioen.
 

pijl

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Reiswerk Pensioenen.
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact
Je kunt de Servicedesk bellen op 088 919 38 40.
Je kunt ons mailen via info@reiswerk-pensioenen.nlMeer weten? www.reiswerk-pensioenen.nl


Je ontvangt deze e-mail omdat je als deelnemer bent aangesloten bij Reiswerk Pensioenen. Reiswerk Pensioenen verkeert sinds 1 januari 2021 in liquidatie.

Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Forward this email to a friend
Update your profile