Copy

Het laatste nieuws van Reiswerk Pensioenen

Bekijk online


Titel header
punt-rood

In deze nieuwsbrief


pijl
 
punt-rood

Rechtszaak tegen Booking.com naar Hoge Raad


Booking.com en Reiswerk Pensioenen verschillen van mening over de vraag of Booking.com zich verplicht moet aansluiten bij de pensioenregeling van Reiswerk Pensioenen. De rechtbank en het Hof hebben Booking.com gelijk gegeven in het standpunt dat verplicht aansluiten niet nodig is. Gezien het grote belang van deze rechtszaak heeft Reiswerk Pensioenen besloten om dit vraagstuk voor te leggen aan de Hoge Raad. Eind augustus is daarom cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof. Reiswerk Pensioenen heeft de Hoge Raad verzocht om deze rechtszaak versneld te behandelen.
 

pijl

 
punt-rood

Verbeteren dienstverlening Centric


Bij een goede pensioenregeling hoort de best mogelijke pensioenadministratie. Wij zijn daarom doorlopend in nauw overleg met onze pensioenuituitvoerder Centric om de dienstverlening voor de werkgevers en hun werknemers te optimaliseren. Door Centric wordt er dan ook hard gewerkt om processen, daar waar nodig, te verbeteren.
 
In september bracht een afvaardiging van het bestuur een werkbezoek aan Centric. Daar spraken we met de werknemers van de verschillende afdelingen van Centric die zich voor Reiswerk Pensioenen inzetten. Zowel het bestuur als Centric was positief over het werkbezoek.

pijl

 
punt-rood

Wat is het gevolg van de aanhoudend lage rente?


Het huidige beleid van Reiswerk Pensioenen gaat, vooruitlopend op de afspraken in het Pensioenakkoord, uit van een kostendekkende premie. Door de aanhoudend lage rente, waar we mee te maken hebben, is een forse stijging van de premie nodig.
 

pijl

 
punt-rood

Wees op tijd met de pensioenaangifte! (herhaald verzoek)


Als werkgever herinneren we je frequent aan het insturen van Pensioenaangifte en het oplossen van bevindingen en signalen. Helaas blijven we constateren dat het resultaat in onze bedrijfstak achterblijft. Voor ons fonds en daarmee voor jouw werknemers in het fonds is het belangrijk dat wij de premies op tijd innen. Ook word jij ongetwijfeld niet graag met onverwachte nota’s geconfronteerd als jouw Pensioenaangifte niet op tijd ingestuurd is. Daarom nogmaals het dringende verzoek om loon- en dienstverbandgegevens van jouw werknemers tijdig aan te leveren!
 
Ben je herhaaldelijk te laat, dan kunnen wij aanvullende maatregelen nemen zoals het in rekening brengen van incassokosten en zelfs het aanspannen van een kort geding. Natuurlijk willen we het niet zover laten komen. Daarom herinneren we je vroegtijdig. En helpen we je zo goed mogelijk bij eventuele problemen.
 

pijl

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Reiswerk Pensioenen.
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact
Je kunt de Servicedesk bellen op 088 919 38 41.
Je kunt ons mailen via info@reiswerk-pensioenen.nlMeer weten? www.reiswerk-pensioenen.nl


Je ontvangt deze e-mail omdat je als werkgever bent aangesloten bij Reiswerk Pensioenen. Reiswerk Pensioenen verkeert sinds 1 januari 2021 in liquidatie.

Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Forward this email to a friend
Update your profile