februari 2022, editie 2

 

‘Coalitieakkoord: de wooncrisis krijgt de aandacht die het verdient’


De verhuurderheffing wordt in 2023 eindelijk afgeschaft en er komt meer regie in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, onder andere door de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Twee zaken waar we vanuit Portaal flink voor gelobbyd hebben en waar we dan ook erg blij mee zijn. Maar het nieuwe kabinet heeft meer ambitieuze plannen waar we bij Portaal de komende jaren iets van gaan merken. Dirk Jan van der Zeep, voorzitter van de raad van bestuur bij Portaal, praat je graag bij.


Ketensamenwerking: efficiënt, sneller en tevreden bewoners

Hoe kun je alle partijen nog vroeger betrekken bij renovatieplannen, daarmee kosten beperken en van grotere waarde zijn voor bewoners? Met een ketensamenwerking zet Portaal in op verregaande samenwerking om te kunnen bijdragen aan goed samenleven. En met succes. De eerste positieve effecten van de ketensamenwerking zijn al goed merkbaar. ‘We zitten eerder bij bewoners aan tafel en begrijpen daardoor beter wat zij willen en hoe wij daar de beste oplossingen voor kunnen bieden. We denken echt met elkaar mee’, aldus Edwin Kuijpers van ketenpartner Era Contour.Nieuwe datum conferentie bekend: 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseren we alsnog de conferentie Bijdragen aan goed samenleven. In de Prodentfabriek in Amersfoort staat een urgent thema centraal: de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Welke dilemma’s zien we en welke barrières moeten we zien te doorbreken? En hoe kunnen we bewoners helpen om hun regierol te versterken? Op zoek naar oplossingen; op zoek naar kansen. Op zoek naar samenwerking. Hoe kunnen we gezamenlijk bijdragen aan goed samenleven? Er zijn boeiende sprekers die hun bijzondere kijk hierop delen, we voeren een paneldiscussie met bekende en minder bekende mensen, er is volop interactie met de zaal en na afloop een netwerkborrel met gelegenheid om bestaande samenwerkingen te verdiepen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
 
'Zet een rem op de investeerders die woningen wegkapen'

Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen (...). Zo staat te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Volgens Daniel Koerhuis (VVD) is het de oplossing om de vastzittende woningmarkt los te trekken. Maar daar denkt Ronald Franken, manager Strategie bij Portaal, heel anders over. ‘De woningmarkt zit vast omdat er geen goede doorstroming mogelijk is en er te weinig woningen zijn’, aldus Franken. ‘Dat los je niet op met het recht om je huurwoning te kopen.’ 

Gebarentaal

Een inclusieve organisatie


Wij zetten ons niet alleen in voor inclusieve buurten, maar willen ook graag een diverse en inclusieve organisatie zijn. Chantal laat zien hoe ‘Bijdragen aan goed samenleven’ in gebarentaal eruit ziet.
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 -, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor de Over Wonen Gesproken nieuwsbrief.

Ons adres:
-
Beneluxlaan 9
UTRECHT, Utrecht 3527 HS
Netherlands

Add us to your address book


Wilt u uw profiel aanpassen of verwijderen?
profiel updaten of verwijderen uit lijst.