Copy

ABF Nordvästskåne
Nyhetsbrev #5 September 2022

På gång i september

Detta är endast ett axplock av alla månadens aktiviteter. Du hittar alla våra arrangemang på hemsidan.

Invigning av ABF Ängelholm

Lördag den 27/8 invigde vi de nya lokalerna på Verkstadsgatan 4 i Ängelholm. Även om vi redan i juni 2020 öppnade portarna till lokalen så hade vi då på grund av rådande pandemi inte möjlighet att göra någon större tillställning av det. Därför gjorde vi slag i saken och arrangerade till slut den invigning som uteblivit! Vi bjöd in föreningar som både redan har verksamhet i lokalerna eller som på annat sätt är anslutna till oss i ABF.

– Roligast var FK Kameras fotoutställning! De är en erkänt duktig fotoklubb, har vunnit mängder av priser, och har till och med utsetts till årets fotoklubb! Jag tycker det är väldigt häftigt att vi har ett samarbete och att de ställer ut hos oss! Det säger verksamhetsutvecklare Kresimir Andelic som stolt gick runt på invigningen i en röd ABF-tröja.

– Det blev en jättebra gemenskap på invigningen! Mängder av olika föreningar i vår närhet kom i kontakt med varandra. Jag tycker det är jätteviktigt att vi skapar bryggor mellan olika verksamheter och föreningar för att utveckla samarbeten. Genom att samarbeta så blir vi alla bättre! Det säger verksamhetsutvecklare Camilla Månsson som varit drivande i att få invigningen att gå av stapeln, och som är ansvarig för flera av de verksamheter som redan nu nyttjar lokalerna.

– Vi ska fortsätta utveckla lokalerna och få in fler och nya verksamheter. Framförallt är jag glad att lokalerna har så goda möjligheter till olika typer av ungdomsverksamheter, tillägger Camilla Månsson.

E-listorna

Det är knöligt för många att börja använda sig av e-legitimation för att signera olika dokument eller sköta sina ekonomiska åtaganden i den egna banken till exempel. Många har inte gjort det förut och det känns ovant och främmande. Säkerhetsaspekten gör sitt till att förstärka osäkerheten och känslan av att det inte är möjligt.

ABF Nordvästskåne måste följa de regelverk som Folkbildningsrådet (FBR) satt upp och inför 2022 beslutades det att all rapportering av verksamhet till de olika studieförbunden ska ske elektroniskt och signeras antingen med hjälp av e-legitimation eller sms.

Detta innebär att vi ännu en gång måste påminna om att vi vill att ni som håller i verksamhet som rapporteras till ABF Nordvästskåne ska rapportera elektroniskt och signera med e-legitimation eller sms. Våra verksamhetsansvariga har stor kunskap i att ge stöd i att komma i gång med detta sätt att rapportera på.

Alla som under våren 2022 rapporterat med hjälp av papperslista kommer inte med automatik få en ny papperslista utan vid kontakt med ABF Nordvästskåne inför den nya terminen kommer samtal föras om hur bytet till elektronisk rapportering ska hanteras och när den ska genomföras för respektive aktivitet eller ledare.

Ytterst ansvarig är ombudspersonen Carin Thurfjell och det är hon som fattat beslut om att vi från och med hösten 2022 måste följa de regelverk som FBR satt upp för rapporteringen.

Vid frågor om detta kontakta Carin Thurfjell, antingen via e-post: carin.thurfjell@abf.se eller telefon 042-590 44.

Kostnadsersättning

När en förening eller grupp samverkar med ABF Nordvästskåne genom att rapportera in sin verksamhet via listor och kulturrapporter finns en möjlighet för oss att hjälpa till med att till exempel låna ut lokaler, hitta studiematerial, köpa in material eller böcker till studiecirklarna. Det kallas kostnadsersättning.

Det finns även möjlighet att få ersättning för kostnader som studiecirkeln haft i samband med sina träffar. Till exempel om ni har egna lokaler som ni håller till i. All ersättning sker mot uppvisande av kvitto och utgifterna ska vara relevanta för cirkeln.

Den ersättning som kan lämnas täcker inte alltid alla kostnader ni haft, beslut om hur mycket som kan ges i ersättning utgår från antalet deltagare och antal träffar som studiecirkeln haft. Det går därför inte att ge någon förhandsinformation om hur stor den eventuella ersättningen blir utan det beslutas i samband med att studiecirkeln är slutrapporterad så att vi kan väga samman antal deltagare och antal träffar.

Finns frågor om kostnadsersättningar kontakta ombudsperson Carin Thurfjell, antingen via e-post: carin.thurfjell@abf.se eller telefon 042-590 44.

Nyheter

Slut på semestern
Nu när sommaren är slut så betyder det att kontoret vi återgår till våra ordinarie öppettider men det är som vanligt alltid möjligt att kontakta oss på info.nordvastskane@abf.se eller någon av våra anställda för att boka ett möte någon annan tid!

Glöm inte att rösta
Söndag den 11 september är det valdag i Sverige. Det är viktigt att så många som möjligt av de röstberättigade röstar i valet för att politiken faktiskt ska representera befolkningens viljor. Kom ihåg att i riksdagsvalet är du röstberättigad om du är 18+ år och svensk medborgare, men i region- och kommunvalen så är du röstberättigad så länge du varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år.

Vill du veta mer om vad som krävs för att ha rösträtt i Sverige så läs på val.se. Du kan antingen förtidsrösta eller gå till en vallokal på valdagen.

Nytt tillfälle för cirkelledarutbildning
Äntligen ett nytt tillfälle att utbilda sig till cirkelledare sker den
8 oktober i Åstorp! Under utbildningen tar vi upp rollen som cirkelledare, ABF som studieförbund, med mera.

Eftersom det är en heldagsutbildning bjuder vi på frukost, lunch och fika. Vi ber er därför att anmäla i god tid om det förekommer allergier eller andra kostpreferenser. I utbildningen får du en inblick i ABFs värdegrund, folkbildningens pedagogik och vad din roll som ledare inom folkbildningen innebär.

Utbildningen är kostnadsfri!