Copy

Følg utviklingen i KBS og HORECA!

Årets markedsrapporter i salg nå!

Rapportene gir oversikt over utviklingen og dynamikken i bransjestruktur, samt trender og strukturutvikling for HORECA og KBS-enheter fra 2014-2017. Videre gis det en oversikt over utvalgte aktører innenfor tjeneste-områdene distribusjon, innkjøpsgrupper, serveringskjeder, hotellkjeder, båter og ferger.

Rapportene inkluderer i tillegg en oversikt over markedsutviklingen med estimering av totalmarkedet i verdi og utviklingen med trend i verdi og volum. Videre rapporteres omsetningsutviklingen og andelsutviklingen til de ulike bransjene. 

Til bestilling
Les om KBS rapporten
Les om HORECA rapporten
Tradesolution setter årlig sammen en oppsummering av KBS og Serveringsmarkedet. Rapportene er rettet mot alle som har en rolle innenfor disse sektorene, men kan anses som innsiktsgivende også for et bredere publikum. Rapportene tar sikte på å fokusere på relevante utviklingstrekk mellom bransjer og markeder, ved å sammenstille og sammenfatte på tvers av varegrupper hvor de største varegruppene settes i fokus.
Gå til nettside
Send oss e-post
LinkedIn
Copyright © 2017 TRADESOLUTION AS, All rights reserved.

Her finner du oss:
www.tradesolution.no

Vil du endre hvordan du mottar disse e-postene?
Her kan du endre informasjon eller avslutte abonnement