Copy

Ny og utvidet funksjonalitet i EPD

Ny komplett produktrapport!

Nå er en ny produktrapport tilgjengelig. Rapporten inneholder all registrert informasjon om alle dine produkter - både aktive og nedlagte. Med den kan du enkelt filtrere og sortere etter eget ønske. I rapporten vil hver produktkategori bli inndelt i egne arkfaner, da de vil kunne inneholde litt ulik informasjon.

Du finner rapporten under "Verktøy" i den blå menylinjen. Rapporten sendes til deg i en epost, og kan åpnes i Excel (csv-format).

Flere muligheter i brukergrensesnittet - gjør egne tilpasninger!

Tidligere i år ble en ny produktvisning tilgjengelig. Visningen gjør produktinformasjonen mer komprimert og oversiktlig, og det er nå mulig å få denne visningen hver gang man går inn på et produkt.
Vi har også gjort det mulig å tilpasse egen søk-side. Som standard vises inntil 12 produkter på søks-siden. Dette kan man nå endre, slik at søk-siden er tom og man får kun opp produkter ved å benytte søkefelt eller filter. 

Kontakt EPD Support ved eventuelle spørsmål.

Kjederegisteret - viktig informasjon

Den 1. januar 2020 trer den nye kommune- og regionreformen i kraft

Den nye kommune- og regionsreformen medfører endringer i Kjederegistrene som kan påvirke våre abonnenter som bruker tjenesten! Vi jobber nå med å gjøre alle nødvendige tilpasninger, og endringene vil bli med fra første levering i januar 2020.

Hvordan påvirker dette våre abonnenter og brukere?
For de av våre abonnenter som benytter fylkes- eller kommunenummer fra Kjederegistrene til områdeinndeling eller salgsinndeling, så kan disse bli påvirket av endringene! Dette kan eksempelvis omfatte selgerdistrikter, kjøreruter eller logistikkområder, salgs- og markedsrapporteringer eller liknende. Det blir da behov for å redefinere berørte områdeinndelinger i henhold til den nye kommune- og regionsinndelingen!

Les mer om endringene her

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med oss: register@tradesolution.no

Nye EPD kurs i 2020


BETYDNING AV GODE GRUNNDATA
- lær mer om hvordan du lykkes med grunndata

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk varehandel. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden er høy kompetanse om grunndataens betydning og bruk i verdikjeden.

Kurset gjennomgår teamaer under EPD, MediaStore og ReCall


Dato og sted:

15. januar - Oslo
11. mars - Bodø
18. mars - Oslo
24. april - Bergen
20. mai - Oslo

 

Kurset passer for de i bedriften som jobber med registrering i EPD-basen, grunndata, ansvarlige for MediaStore og andre som har interesse av å lære mer om Tradesolutions tjenester.

Mer informasjon og påmelding
Besøk vår nettside
Besøk vår nettside
Send oss e-post
Send oss e-post
Møt oss på LinkedIn
Møt oss på LinkedIn
Møt oss på Facebook
Møt oss på Facebook
Copyright © 2018 TRADESOLUTION AS. All rights reserved.

Her finner du oss:
www.tradesolution.no

Vil du endre hvordan du mottar disse e-postene?
Her kan du endre informasjon eller avslutte abonnement