Copy
Beste <<First Name>>,
Je hebt je afgelopen zomer opgegeven om het (Non)Corpus project de komende maanden nader te volgen of bent op andere manier nader betrokken geraakt. Daarvoor hartelijk dank!

Langs deze weg wil ik je meer vertellen over de planning van het proces dat zich nu ontvouwt, naar de uiteindelijke concerten toe op 22 en 28 december in de Dominicuskerk.

Als gast van de Fatih Moskee beoefende een deel van het koor zich de afgelopen weken in de ambacht van de adhan (islamitische gebedsoproep). Met de Blauwe Moskee en de Taibah Moskee zijn we nog in gesprek hoe de samenwerking de komende maanden precies vorm te geven, maar er zijn in ieder geval twee data geprikt, vrijdagavond 11 oktober en vrijdagavond 15 november (19:00 uur), waarop we nader willen ingaan op hetgeen we met ons onderzoek naar de islamitische, de kerkelijke en de hedendaagse (seculiere) stem ontwikkelen.
Deze avonden zijn niet publiek toegankelijk maar alleen voor jou en ons, om in kleinere kring nader van gedachten te kunnen wisselen:
Ik hoop dat je daarbij aanwezig kunt zijn en wil je bij deze vragen om dit per mail aan mij kenbaar te maken. Graag voor zaterdag 28 september aanstaande.

Er zijn overigens meer momenten om aan te sluiten en ons te voeden met je feedback en gedachten:  de try-out in Pakhuis de Zwijger en een drietal kerkdiensten in de Dominicuskerk.

Lees hieronder verder in detail.
Met hartelijke groet,

Thomas Johannsen
artistiek leider (Non)Corpus project

 
De planning
Twee groepen van Genetic Choir zangers werken in september en oktober afzonderlijk binnen de context van de kerkmuziek enerzijds en het gebruik van de stem in de moskee anderzijds.

Kerkgroep
De eerste groep is een sextet zangers die het 'Abendlied' van Josef Rheinberger instudeert en op 6 oktober voor het eerst een work-in-progress optreden geeft tijdens de reguliere dienst in de Dominicuskerk. De zangers verkennen daarin de grens tussen de klassiek-christelijke muziektraditie en de persoonlijke invulling van het sublieme door hedendaagse improvisatie zangers. Als je aanwezig kunt zijn dan zijn we benieuwd om na afloop van de dienst van je te horen hoe deze luisterervaring op je zal hebben gewerkt.

Daarnaast zijn er twee andere momenten waarop we in de reguliere dienst van de Dominicuskerk delen van het te ontwikkelen concert willen uitproberen: 17 november en 15 december. Ook op deze data ben je van harte welkom. De diensten beginnen telkens om 11 uur, duren een ruim uur en daarna hebben we tijd ingeruimd om bij koffie en thee ervaringen uit te kunnen wisselen tot +/- 14:00 uur.

Moskeegroep
Op vrijdag 11 oktober en vrijdag 15 november (19:00 uur) staan er - zoals je hiervoor hebt kunnen lezen - een 2-tal avonden gepland op een nog nader te bepalen locatie in Amsterdam.  De inhoud van deze avonden zal afhangen van de vragen die we op dat moment in het repetitieproces hebben.
In ieder geval zullen we nader ingaan op hetgeen we met ons onderzoek naar de islamitische, de kerkelijke en de hedendaagse (seculiere) stem ontwikkelen. De zangers die de afgelopen weken in de Fatih Moskee de ambacht van de adhan (islamitische gebedsoproep) hebben geoefend maken deel uit van het programma op 11 oktober.

Deze avonden zijn niet publiek toegankelijk maar alleen voor jou en ons, om in kleinere kring nader van gedachten te kunnen wisselen. De locatie van deze bijeenkomsten staat dus nog open, maar we willen je vragen deze data alvast goed in je agenda te markeren.

Op 20 november is er een try-out event in Pakhuis de Zwijger waar wij de verschillende aspecten van ons artistiek onderzoek bij elkaar brengen, samen met onze ideeën over publieksparticipatie en lichtgebruik. Ook zullen er sprekers zijn die een inleiding geven over islamitisch, christelijk en seculier stemgebruik. De uiteindelijke uitvoeringen vinden plaats in de Dominicuskerk op 22 en 28 december.

Hier alle data in volgorde, met de twee vrijdagavonden die wij specifiek voor jullie, ons begeleidend/meedenkend testpubliek willen organiseren, geel gemarkeerd:

Zondag 6 oktober, kerkdienst 11:00-12:30 uur met nagesprek over (Non)Corpus: God 12:30-14:00 uur, Dominicuskerk

Vrijdag 11 oktober, bijeenkomst met stem/luisteronderzoek,19:00-22:00 uur, locatie (in Amsterdam) n.n.b.

Vrijdag 15 november, bijeenkomst met stem/luisteronderzoek,19:00-22:00 uur, locatie (in Amsterdam) n.n.b.

Zondag 17 november, kerkdienst 11:00-12:30 uur met nagesprek over (Non)Corpus: God  12:30-14:00 uur, Dominicuskerk

Woensdag 20 november, try-out (Non)Corpus: God in Pakhuis de Zwijger, 20:00-21:30 uur

Zondag 15 december, kerkdienst 11:00-12:30 uur met nagesprek over (Non)Corpus: God 12:30-14:00 uur, Dominicuskerk

Zondag 22 + Zaterdag 28 december, concerten (Non)Corpus: God, 20:00-22:00 uur, Dominicuskerk


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Genetic Choir / Stichting Here & Now · Genetic Choir · Amsterdam, 1019 TN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp