Copy
Land og By Nyt No 5  25. marts 2017
View this email in your browser
Birkens efterårsfarver.
Indbydelse
til Land & By´s generalforsamling
Den finder sted lørdag den 8. april 2017 kl. 14.00
Hos Nina og Niels, Vollerupgade.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning (Bent)
3. regnskab (Finn) Læs regnskab her
4. kontingent (i dag 100,- /husstand)
5. forslag
6. Valg til bestyrelse
7. eventuelt
Medbragt bagværk og andet guf, vil blive højt værdsat.

Læs vedtægterne HER
Der var bestyrelsesmøde den 6.2. hos Finn og Randi referatet kan i læse her.

-hej finn, samt resten af bestyrelsen-
-tak for mail finn, og undskylde jeg ikke har svaret på din opfordring, med leverance til "Nyhedsbrev Land&By"--jeg har tænkt over det, men lige i øjeblikket er jeg helt blank og jeg tror det har noget at gøre med formen, vi nu udsender nyhedsbrevet i, som for mig ikke er så spændende, som da vi udsendte på papir, selv om jeg selvfølgelig forstår de økonomiske fordele ved det digitale, en løsning,som jeg nok ikke føler mig helt på omgangshøjde med, takket min høje alder, måske--men hvem ved, næste gang vi skal udsende nyhedsbrev, er jeg måske på igen, men denne gang må vi så nøjes med indkaldelsen til generalforsamlingen,
medmindre I andre leverer noget tekst eller foto, men i så fald er det jo ved at være tid!--samtidig har jeg svært ved at vurdere, hvordan vores nyhedsbrev blev modtaget, da det kom på papir, for tilbagemeldinger fra medlemmerne var nærmest ikke eksisterende, og det kan jo både tolkes som tilfredshed eller ligegyldighed, var man utilfreds, havde vi vel hørt noget--min beretning venter jeg med til generalforsamlingen, bl.a. fordi den ikke er skrevet endnu, men denne her mail, må du gerne medsende nyhedsbrevet som mit beskedne bidrag, og så kan vi jo diskutere på generalforsamlingen, om vi har fundet den rigtige form, med nyhedsbrevet som netavis, under "indkomne forslag"-
-mange hilsener bent
HIPPIEBEVÆGELSEN PÅ MØN.
I Historisk Samfund for Præstø Amts årskrift 2016 findes 2 artikler om hippiebevægelsen på Møn i forrige århundrede. Artiklerne er skrevet af Nina Vrang og Stina Vrang Elias. Fanefjord Sogns beboerforening har optrykt dem på deres hjemmeside, og du kan finde artiklerne HER
Copyright © 2017 Land og By, All rights reserved.