Copy
Nieuwsbrief WFRG
View this email in your browser
 

NIEUWSBRIEF WERKENDE FLATCOATED RETRIEVER GROEP

Jaargang 2017, nummer 4                                           9 maart 2017
Voor de WFRG zijn de website en de digitale nieuwsbrief de informatiebronnen richting haar leden. Om de informatie actueel te houden zal de nieuwsbrief frequent verschijnen. Bijdragen van leden zijn altijd welkom. Dat geldt ook voor foto's van uw werkende Flatcoated Retriever.
LAATSTE NIEUWS
Inschrijven Workingtest en Clubdiplomadag.
Voor de workingtest op 13 mei en de clubdiplomadag op 10 juni kan vanaf morgen (10 maart) worden ingeschreven. Op onze website vindt u alle noodzakelijke informatie:  http://wfrg.nl/index.php/evenementen/inschrijven 

Clubdiplomadag 10 juni verplaatst van Lekkerkerk naar Oudewater.
Voor de clubdiplomadag op 10 juni bleek de lokatie Lekkerkerk niet beschikbaar. Gelukkig hebben we in Oudewater een uitstekende alternatieve lokatie gevonden. 

Verenigingsdocumenten opnieuw vastgesteld.
Op de op 1 maart j.l. gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de statuten en het verenigingsfokreglement. De wijzigingen zijn doorgevoerd op advies van de Raad van Beheer. 

Stand van zaken aanvraag lidmaatschap Raad van Beheer.
De juridische afdeling van de Raad van Beheer heeft onze gewijzigde verenigingsdocumenten inmiddels beoordeeld en zal haar bestuur adviseren hiermee akkoord te gaan. Onze aanvraag voor lidmaatschap van de Raad van Beheer kan nu formeel in behandeling worden genomen. De aanvraag wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van april. Op zich goed nieuws, waarbij de conclusie moet worden getrokken dat de procedure meer tijd vraagt dan waarop was gehoopt. Over de gevolgen hiervan voor een aantal van onze evenementen wordt u in deze nieuwsbrief nader geinformeerd.
 
CHAMPIONS TROPHY WOLPHAARTSDIJK
Op 25 februari vond de derde editie plaats van de Champions Trophy. In totaal streden twintig retrievers om de felbegeerde wisseltrofee. Uiteindelijk behaalden acht combinaties een certificaat met als overtuigende winnaar Henk de Ronde met de Golden Retriever Friday Mick v.d. Bleckinkhof. Van de vijf deelnemende Flatcoated Retrievers kwamen er twee voor een certificaat in aanmerking. French Quarter Friend's Baronne Charlotte (voorjager Cees Deelman) en Smooth Operators Black Ambition (voorjager Anita Ruigrok) eisten respectievelijk plaats 4 en plaats 6 voor zich op. Beide combinaties deden overigens ook op de Provincale Jachthonden Proeven van zich spreken met eerste plaatsen in de regio Groningen/Friesland/Drenthe/Overijssel en in de regio Noord- en Zuid Holland/Flevoland. 
GEVOLGEN VERLOOP ERKENNINGSPROCEDURE  
KNJV-SJP en KNJV-MAP.
Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (ORWEJA) reglementeert dat o.a. aan (erkende) rasverenigingen vergunning tot het uitschrijven van jachthondenproeven kan worden verleend. De aanvraag voor het verkrijgen van de nodige vergunning dient vóór 1 april te worden ingediend.
Gelet op de eerder in deze nieuwsbrief aangegeven ontwikkelingen rond de erkenningsprocedure door de Raad van Beheer kan de conclusie worden getrokken dat het de WFRG niet lukt om tijdig vergunning aan te vragen voor de SJP en de MAP.
Wij zijn dan ook heel blij dat we met de Jachtproeven Commissie van de NSDTRCN (Tollers) de afspraak hebben kunnen maken dat de vergunningen voor SJP in Lunteren op 22 juli en voor de MAP in Putten op 30 september door de NSDTRCN zullen worden aangevraagd. De evenementen vinden dus plaats onder auspiciën van de NSDTRCN waarbij de organisatie wordt "uitbesteed" aan de WFRG.

Workingtest en Clubdiplomadag.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat onze erkenning als rasvereniging geen verdere vertraging zal ondervinden, zodat aan de deelnemers van de workingtest op 13 mei en de clubdiplomadag op 10 juni officiële WFRG-certificaten en -diploma's kunnen worden uitgereikt. Documenten dus, die ook door andere retrieververenigingen worden erkend. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols. Mocht er onverhoopt toch nog een kink in de kabel komen dan kiezen we voor een oplossing overeenkomstig de SJP en MAP. 
NIEUWE LEDEN
Sinds 15 februari 2017 hebben zich de volgende personen aangemeld als lid van de WFRG:
R.W. Schmidt, Bergambacht
H.J. Kok, Kaprun
C.Langendoen, Rockanje
A. Sirre-v.d. Weide, Boskoop
A. van der Linden. Rockanje
I.J.G. van Ginkel- van Veen, Almere
 
EVENEMENTEN
Agenda
11-02-2017: Koudwildtest i.s.m. de NLV (Heerle)
16-03-2017: Workshop Walk up training (Ospel)
25-03-2017: Orweja Workingtest onder auspiciën van de CBRN (Lekkerkerk)
01-04-2017: Clubdiplomadag 0 onder auspiciën van de NSDTRCN (Putten) 
06-05-2017: Workshop Walk up training (Ospel)
13-05-2017: Workingtest 1 (Almkerk) Inschrijven vanaf 10-03-2017.
10-06-2017: Clubdiplomadag 1 (Oudewater) Inschrijven vanaf 10-03-2017.
juli/augustus: Veldwedstrijd
22-07-2017: SJP (Lunteren)
30-09-2017: MAP (Putten)
21-10-2017: Clubdiplomadag 2 (Leek)
11-11-2017: Workingtest 2 (Heerle)
02-12-2017: WFRG-Trofee (wordt later bekend gemaakt)

Inschrijven
Inschrijving voor door de WFRG georganiseerde evenementen staat open vanaf 3 maanden voor het betreffende evenement. U kunt, tenzij anders wordt vermeld, tot uiterlijk één maand voor een evenement inschrijven.
De openingsdatum van inschrijven voor de KNJV- SJP en de KNJV- MAP is vanaf circa 1 juni (via Orweja-website). Inschrijven voor de OWT op 25 maart is niet meer mogelijk.

Copyright © 2016 Werkende Flatcoated Retriever Groep, All rights reserved.
De inhoud van deze nieuwsbrief mag niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Werkende Flatcoated Retriever Groep.
 


This email was sent to pierrewiericx@ziggo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WFRG · Jan Fabriciuslaan 2 · Roden, Nederland 9301 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp