Copy
Nieuwsbrief WFRG
View this email in your browser
 

NIEUWSBRIEF WERKENDE FLATCOAT RETRIEVER GROEP

Jaargang 2016, nummer 1                                              7 december 2016
Voor de WFRG zijn de website en de digitale nieuwsbrief de informatiebronnen richting haar leden. Om de informatie up to date te houden zal de nieuwsbrief frequent verschijnen. Net als de website bevindt de nieuwsbrief zich in een ontwikkelingsfase. Aanpassingen zullen in de loop der tijd worden doorgevoerd.
LAATSTE NIEUWS
Oprichting WFRG een feit.
Na een intensieve voorbereiding is op 29 november 2016 de Werkende Flatcoated Retriever Groep officieel opgericht. De statuten zijn notarieel vastgelegd en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aanmelding nieuwe leden.
Sinds 30 november j.l. is het voor belangstellenden mogelijk om zich via de website aan te melden als lid van de WFRG. Het grote aantal aanmeldingen heeft het bestuur blij verrast. Inmiddels staat de teller op meer dan 100 leden.

Aanvraag lidmaatschap Raad van Beheer.
Om als vereniging bezig te kunnen zijn met de organisatie van jachthondenproeven is het lidmaatschap van de Raad van Beeheer op Kynologisch Gebied in Nederland onontbeerlijk. Het minimum aantal leden dat nodig is om zo'n lidmaatschap aan te kunnen vragen is inmiddels ruimschoots bereikt. De aanvraag is op 5 december, vergezeld met de daarvoor benodigde bescheiden, bij de Raad van Beheer ingediend. De toelatingsprocedure zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.
EVENEMENTEN
Agenda
Op de website zijn de data voor de in 2017 op stapel staande evenementen inmiddels geactualiseerd. Ten opzichte van een eerdere publicatie zijn de tweede workingtest en de WFRG Trofee nu een week later ingepland. Hiermee wordt een betere afstemming gerealiseerd met de inmiddels bekend geworden jaarplannen van andere retrieververenigingen. Aan de agenda is een Koudwildtest toegevoegd.
Op dit moment ziet de evenementenagenda er als volgt uit.

11-02-2017: Koudwildtest 
13-05-2017: Workingtest 1
10-06-2017: Clubdiplomadag 1
22-07-2017: SJP (Lunteren)
30-09-2017: MAP (Putten)
21-10-2017: Clubdiplomadag 2
11-11-2017: Workingtest 2
02-12-2017: WFRG-Trofee

Voor de SJP en de MAP zijn de lokaties inmiddels definitief vastgelegd.

Overige evenementen.
In afwachting van de erkenning van onze vereniging door de Raad van Beheer zijn er door de WFRG in de eerste maanden van 2017 geen evenementen ingepland waarvan het organiseren officieel gereglementeerd is door de Orweja of retrieververenigingen. Momenteel wordt er echter nog driftig gezocht naar wat er in die periode toch nog aan activiteiten ontplooid kan worden. De inmiddels geplande Koudwildtest is daarvan het eerste resultaat. Daarnaast gaan de gedachten uit naar het houden van een workshop, waarvoor suggesties over mogelijke onderwerpen van harte welkom zijn (info@wfrg.nl).
Copyright © 2016 Werkende Flatcoated Retriever Groep, All rights reserved.
De inhoud van deze nieuwsbrief mag niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Werkende Flatcoated Retriever Groep.
 


This email was sent to pierrewiericx@ziggo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WFRG · Jan Fabriciuslaan 2 · Roden, Nederland 9301 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp