Copy
Nieuwsbrief WFRG
View this email in your browser
 

NIEUWSBRIEF WERKENDE FLATCOATED RETRIEVER GROEP

Jaargang 2016, nummer 2                                             22 december 2016
Voor de WFRG zijn de website en de digitale nieuwsbrief de informatiebronnen richting haar leden. Om de informatie actueel te houden zal de nieuwsbrief frequent verschijnen. Net als de website bevindt de nieuwsbrief zich in een ontwikkelingsfase. Aanpassingen zullen in de loop der tijd worden doorgevoerd.
LAATSTE NIEUWS
Inschrijving Koudwildtest geopend.
Op 11 februari 2017 organiseert de NLV in samenwerking met de WFRG een koudwildtest in Heerle.Sinds vorig jaar wordt hiervoor een formule gehanteerd waarbij 's-ochtends uitleg wordt gegeven over hoe het meedoen aan veldwedstrijden in zijn werk gaat met een uitgebreide uitleg van de reglementen. In de middag volgt de praktijktest.
De koudwildtest is bedoeld om retrievers en hun voorjagers ervaring te laten krijgen met situaties die zich tijdens de jacht en in veldwedstrijden kunnen voordoen. De koudwildtest is geen wedstrijd; aan het eind van de dag krijgt iedere deelnemer een certificaat met daarop een rapport van de keurmeesters over het werken van de hond gedurende de test. Er wordt geen eindrangschikking opgesteld.

De voorwaarden om aan de test te kunnen deelnemen zijn:
  • Het minimumniveau van de hond moet een goed B-niveau zijn.
  • De leeftijd van de hond moet liggen tussen de 1,5 en 3,5 jaar.
  • De hond mag geen problemen hebben met het apporteren van veer- en haarwild.
  • De hond mag nog geen veldwerkkwalificatie hebben behaald.
  • De hond moet steady zijn en niet piepen of janken.
Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers, daarnaast is er ook een beperkte mogelijkheid om zonder hond aan deze dag deel te nemen. Keurmeesters zijn Henk Slijkhuis en Rob Schmidt. In principe kan een combinatie maar eenmaal deelnemen aan de koudwildtest. Het inschrijfgeld bedraagt € 52,50 voor leden en € 62,50 voor niet leden. Deelnemen zonder hond  kost € 20,-. Betaling nadat een bevestiging voor deelname is ontvangen. Dan bestaat ook de mogelijkheid om u aan te melden voor een gemeenschappelijke lunch.
Voor meer informatie over deze dag en om in te schrijven kunt u zich wenden tot de secretaris van de WFRG, Jet Schonhage (jet.schonhage@wfrg.nl). 

Inschrijfsysteem
De afgelopen week is een overleg geweest tussen de software ontwikkelaar Innovader en een delegatie van het bestuur van de WFRG. Doel was om na te gaan of aanschaf van het inschrijfsysteem zoals dat ook bij de Orweja in gebruik is, tot de mogelijkheden behoort. Vooralsnog zijn wij enthousiast over de resultaten van dit overleg. Voor de verdere realisatie lijkt een aanpak samen met de Chessen en de Tollers het meest interessant. De contacten zijn daarvoor gelegd.

OWT
Een ORWEJA WORKINGTEST (OWT) is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende apporterende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy's. Het Orweja reglement is in lijn met het door het FCI (Fédération Cynoligique Internationale) gehanteerde internationale richtlijnen voor workingtests voor retrievers en heeft veel overeenkomsten met de veldwedstrijdreglementen welke gelden voor de apporteerveldwedstrijden. In vergelijking met de al veel langer bestaande, door de verschillende retrieververenigingen gereglementeerde workingtests, zijn bij OWT's postgedrag en de wijze van voorjagen onderdelen waarop meer nadruk ligt. De OWT's worden georganiseerd voor de categoriën Starters, Novice en Open.

De WFRG is voornemens om naast de verenigings-workingtesten ook jaarlijks een OWT te organiseren. Voor het komende wedstrijdseizoen is dat helaas nog niet mogelijk. Erkenning door de Raad van Beheer is daarvoor een vereiste en zoals bekend is de procedure daarvoor nog niet afgerond. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat de Chesapeake Bay Retriever Club Nederland (CBRN) bereid is een "extra" OWT te organiseren. De WFRG is nauw betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van deze OWT, die op 25 maart 2017 in Lekkerkerk plaatsvindt. Inschrijven te zijner tijd via Orweja.
 
EVENEMENTEN
Agenda
Hieronder de meest actuele stand met betrekking tot de in 2017 op stapel staande evenementen. Voor alle evenementen zijn de lokaties inmiddels vastgelegd. 

11-02-2017: Koudwildtest i.s.m. de NLV (Heerle)
25-03-2017: Orweja Workingtest onder auspiciën van de CBRN (Lekkerkerk)
06-05-2017: Workshop Walk up training (Ospel)
13-05-2017: Workingtest 1 (Almkerk)
10-06-2017: Clubdiplomadag 1 (Lekkerkerk)
22-07-2017: SJP (Lunteren)
30-09-2017: MAP (Putten)
21-10-2017: Clubdiplomadag 2 (Leek)
11-11-2017: Workingtest 2 (Heerle)
02-12-2017: WFRG-Trofee (wordt later bekend gemaakt)

Inschrijven
Inschrijving voor door de WFRG georganiseerde evenementen staat open vanaf 3 maanden voor het betreffende evenement. 
U kunt, tenzij anders wordt vermeld, tot uiterlijk één maand voor een evenement inschrijven.
De openingsdatum van inschrijven voor de OWT is vanaf 1 maart en voor de KNJV- SJP en de KNJV- MAP is vanaf circa 1 juni (via Orweja-website). 

Overige evenementen.
Op dit moment gaan we ervan uit dat in de agenda alle voor 2017 voorgenomen evenementen staan vermeld. Suggesties van onze leden met betrekking tot eventueel toekomstige activiteiten blijven van harte welkom (info@wfrg.nl). 
Het bestuur van de WFRG wenst iedereen fijne feestdagen en een geweldig en sportief 2017, met uiteraard veel mooi hondenwerk.
Copyright © 2016 Werkende Flatcoated Retriever Groep, All rights reserved.
De inhoud van deze nieuwsbrief mag niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Werkende Flatcoated Retriever Groep.
 


This email was sent to pierrewiericx@ziggo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WFRG · Jan Fabriciuslaan 2 · Roden, Nederland 9301 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp