Copy

Nyhedsbrev fra afdeling 127 - marts 2017

Kære beboer

Nu nærmer årets vigtigste afdelingsmøde, mandag den 13. marts 2017, kl. 19.00 i beboerlokalet.

Følgende mødemateriale kan du se her:

Kom og vær til afdelingsmødet, og støt op omkring det unikke beboerdemokrati!

Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Afdelingen har behov for en slagkraftig bestyrelse, som kan varetage beboernes interesse på et overordnet plan (helikopter perspektiv).

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Der er ingen krav til erfaring eller baggrund som medlem af bestyrelsen. Vores politik er, at der er plads til forskellighed, og at den enkelte bidrager i det omfang, deres arbejdes-, fritids- og familieliv tillader det. Dermed ikke sagt at bestyrelsesarbejdet kræver engagement og seriøsitet. Opgaverne fordeles, når  den nye bestyrelse skal konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet. Konkrete opgaver kan være:

  • Administration af udlejning af beboerlokalet
  • Medlem af diverse udvalg
  • Gennemgang af afdelings driftsbudget og regnskab
  • Hjemmeside/facebook ansvarlig
  • Udsendelse af nyhedsbreve
  • Arrangere beboer aktiviteter, her kan nævnes årligt tilbagevendende arrangementer som juleklip/julehygge, biograf for børn, fastelavn, arbejdsdage, mv.

Nye initiativer som fx madklub eller lignende er naturligvis meget velkomne, og der bakkes op i det omfang, det er realistisk.

Konkurrence - 2 stk. FCK billetter
Dagens konkurrence blev vundet af Henriette Viskum, Jagtvej 107. Stort tillykke til Henriette med billetterne til kampen i morgen.

Ny TV og internet aftale
Bestyrelsen er sammen med den tidligere formand Ragavan i gang med undersøge muligheder for billigere internet (fibernet). Der er hyret en rådgiver til at bistå med denne omfattende opgave, da den skal i licitation. Valg af firma skal behandles og godkendes af beboerne på et særskilt afdelingsmøde - formentlig i april måned.

Hvis du har ros, ris eller forslag til andre emner, som kan bringes i det kommende nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte Kommunikationsudvalget via e-mail kom@afd127.dk eller skrive på facebook.

Med venlig hilsen

Svend & Ragavan
Kommunikationsudvalget
E-mail: kom@afd127.dk
Hjemmeside: www.afd127.dk 

Dette nyhedsbrev er sendt 156 beboere ud af 260, svarende til 60,0%.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling 127, Runddelen I & II · Jagtvej 107D, kælder · København N. 2200 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp