Copy

Nyhedsbrev fra bestyrelsen - september 2019

Kære beboer
Bestyrelsen fremsender hermed nyhedsbrev, hvori du kan læse om hvad der berører sig i vores boligafdeling. Al information om vores boligafdeling kan findes via afdelingens hjemmeside www.afd127.dk
På hjemmesiden kan du se kontaktoplysninger til ejendomskontoret og bestyrelsen, reservere maskiner i vaskeriet, booke beboerlokalet til private arrangementer, og meget andet. 

Workshop om boliger, boligtyper, boligkvalitet og tekniske udfordringer den 16.9.2019
Vi vil gerne invitere dig til et informationsmøde/workshop mandag den 16.09.2019, kl. 17.30 i beboerlokalet. I slutningen af april og juni var der workshop for beboerne om udvikling af en fysisk helhedsplan (stor renovering) for vores boligafdeling. Dette arbejder fortsætter og der afholdes derfor workshop, hvor vi går i dybden med boliger, boligtyper, boligkvalitet og tekniske udfordringer.

Dagsorden:
 Velkomst og introduktion til helhedsplanen.
 Workshop: beboerinput vedr. boliger, boligtyper, boligkvalitet og tekniske udfordringer.
 Spisning: afdelingsbestyrelsen inviterer til spisning.

Der er brug for beboernes gode ideer og input til det videre arbejde med helhedsplanen, så derfor håber vi at mange beboere vil møde op, så vi sammen kan være med til at udvikle vores boligafdeling. Af hensyn til planlægning/indkøb af mad, må du meget gerne tilmelde dig senest den 15.09.2019 på hjemmesiden www.afd127.dk (tryk her).

Vi håber at se så mange af jer ;-)
  Referater fra bestyrelsesmøder
Referater fra bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, mv. ligger altid på hjememside her (tryk her)

Referat fra workshop nr. 2 som omhandlede fællesarealer, fælleshus, boliger, tilgængelighed og tekniske udfordringer ligger her (tryk her).

Gæste parkering
Der har de sidste par måneder udøvet hærværk mod den tablet, der stå i vaskeriet, hvor der kan udstedes gærste parkeringsbilletter.
Hvis tabletten er gået i stykker, kan gæster ikke holde på vores parkeringspladser. Husk at informere bestyrelsen eller ejendomskontoret, hvis tabletten er gået i stykker.Kommende beboer aktiviteter
Der er planlagt følgende aktiviteter i den kommende tid:

- Jule hygge for børn, søndag den 24. november 2019, kl. 14.00 i beboerlokalet . Den boligsociale helhedsplan hjælper til med arrangementet.
- Jule Banko for voksne for 18 år, mandag den 2. december 2019, kl. 19.00 i beboerlokalet
SMS-service ved driftsforstyrrelser og nyhedsbrev fra bestyrelsen
Bestyrelsen og ejendomskontoret har mulighed for at sende en sms ud til de beboere, der er tilmeldt, i tilfælde af driftsforstyrrelser, fx manglende vand, strøm eller TV. Hvis du ikke har tilmeldt til afdelings sms-service, kan du tilmelde dig på www.afd127.dk (tryk her).
Alternativt kan du scanne stregkoden til højre med din mobil.Ros, ris eller forslag til andre emner
Hvis du har ros, ris, spørgsmål eller forslag til andre emner, som kan bringes i det kommende nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Rigtig god weekend ;-)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Mobil: 5250 3853
E-mail: ab@afd127.dk
Hjemmeside: www.afd127.dk

Dette nyhedsbrev er sendt til 158 beboere ud af 260, svarende til ca. 61%. This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling 127, Runddelen I & II · Jagtvej 107D, kælder · København N. 2200 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp