Copy
Nyhedsbrev fra afdeling 127 - april 2017
View this email in your browser

Nyhedsbrev fra afdeling 127 - april 2017

Kære beboer
Kommunikationsudvalget fremsender hermed nyhedsbrev, hvori du kan læse om hvad der berører sig i vores boligafdeling.
Al information omkring ting der sker i afdelingen, vil fremgå af afdelingens hjemmeside www.afd127.dk, som dog er under ombygning.

Ekstraordinært afdelingsmøde, tirsdag den 2. maj 2017
Sæt x i kalenderen den nævnte dato, hvor vi som beboere skal beslutte om vi vil have billigere og hurtigere internet.
Indkaldelsen vil blive omdelt til alle beboere senest 14 dage før mødet - i henhold til vedtægterne.

Ydermere skal der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Afdelingen har behov for en slagkraftig bestyrelse, som kan varetage beboernes interesse på et overordnet plan (helikopter perspektiv).
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Der er ingen krav til erfaring eller baggrund som medlem af bestyrelsen. Der er plads til forskellighed, og at den enkelte bidrager i det omfang, deres arbejdes-, fritids- og familieliv tillader det. Dermed ikke sagt at bestyrelsesarbejdet kræver engagement og seriøsitet. Opgaverne fordeles, når  den nye bestyrelse skal konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet.

Bestyrelsens situation
På det ordinære afdelingsmøde den 13. marts 2017 blev der ikke valgt personer nok til bestyrelsen. I dag består bestyrelsen af Simon Andersen, Mounir Sobhie og Levent Okten. Thomas Appelquist er valgt som suppleant. Der bliver ikke afholdt bestyrelsesmøder før der er valgt en fuldtallig bestyrelse på 5 personer. Lektie cafen forsætter, og det samme gør udlejning af beboerlokalet samt bestyrelsens kontorvagter. Ydermere arbejder bestyrelsen sammen med den tidligere formand Ragavan, Vibo's administration og en ekstern rådgiver om ny TV/internet aftale, som skal behandles på mødet den 2. maj 2017.
Henvendelser fra beboere vil blive besvaret i begrænset omfang.

Framelding af TV fra YouSee
Folketinget vedtog en lov i juli 2016, som giver beboerne ret til at framelde betaling af TV. Det er nu muligt at beboere at framelde betaling til TV, men man skal forsat betale til copy-dan samt antenne udgifter vedr. teknisk udstyr, kabling i ejendommen, mv.: 42 + 4 = 46 kr. 
Betaling af copy-dan afgift udfases formentlig til næste år.


Såfremt man ikke ønsker at betale til TV (grundpakke) skal man tage skriftlig kontakt til VIBO.

VIBO (hovedkontor)
Sankt Peders Straæde 49A
1453 København K.
Telefon: 3342 0000
E-mail: vibo@vibo.dk
Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.
Vær opmærksom på at det koster minimum 395 kr. i gebyr til YouSee, hvis du fortryder din framelding på et senere tidspunkt.

Vigtig information fra YouSee!
YouSee påbegyder tirsdag den 04-04-2017 arbejder på at fremtidssikre kabel-tv-nettet i vores område. Tv, Bredbånd og Telefoni vil derfor være afbrudt kl. 01:00 - 07:00. Frem til kl. 19:00 samme dag vil man kunne opleve afbrydelser af flere omgange af kortere og længere varighed. Har man efterfølgende problemer med Bredbånd, anbefales det, at man genstarter sit modem. Bemærk, at der herefter kan gå nogle minutter før modemmet igen har forbindelse.
Har man spørgsmål, kan man rette henvendelse til YouSee på telefon 70 70 42 44. De sidder klar mandag - fredag kl. 08:00 - 20:00 samt weekend og helligdage kl. 10:00 - 20:00.

SMS-service ved driftsforstyrrelser
Bestyrelsen har mulighed for at sende en sms ud til de beboere der er tilmeldt, i tilfælde af driftsforstyrrelser, fx manglende vand, el eller TV. Hvis du ikke har tilmeldt til afdelings sms-service, kan du tilmelde dig her:  Tryk her!
Alternativt kan se scanne nedenstående stregkode med din mobil:

Ros, ris eller forslag andre emner
Hvis du har ros, ris, spørgsmål eller forslag til andre emner, som kan bringes i det kommende nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte Kommunikationsudvalget via e-mail kom@afd127.dk eller skrive på facebook.

 
Med venlig hilsen

Svend & Ragavan
Kommunikationsudvalget
E-mail: kom@afd127.dk
Hjemmeside: http://www.afd127.dk

Copyright © 2017 Afdeling 127, Runddelen I & II, All rights reserved.