Copy

Nyhedsbrev - januar 2018

 

Kære beboer
Bestyrelsen fremsender hermed nyhedsbrev, hvori du kan læse om hvad der berører sig i vores boligafdeling. Al information om vores boligafdeling kan findes via afdelingens hjemmeside: www.afd127.dk

Opførelse af 12 parkeringspladser
Alle beboere i stor gården (Jagtvej 103-107) opfordres til at sende et individuelt høringssvar (modsigelse) mod etablering af fremmede parkeringspladser i stor gården. Høringsvarene er vigtige, da det i sidste ende har betydning for hvorvidt vores store plæne skal bruges til parkeringspladser i stedet for rekreationelle formål. 

Høringssvaret sendes til Københavns Kommune på email:  bygninger@tmf.kk.dk SENEST d. 1 februar med angivelse af sagsnr.  510550-003. 

Der arbejdes også sideløbende fra Vibos og bestyrelsens side mod dette forslag. 
Du kan læse mere om sagen her!

Fastelavnsfest for børn
Læs mere ved at trykke på billedet.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har på det først kommende møde efter afdelingsmøde den 18/1-2018 konstitueret sig. Referat fra begge møder offentliggøres ved senere lejlighed.
Du kan læse mere om bestyrelsen her!

SMS-service ved driftsforstyrrelser
Bestyrelsen har mulighed for at sende en sms ud til de beboere der er tilmeldt, i tilfælde af driftsforstyrrelser, fx manglende vand, el eller TV. Hvis du ikke har tilmeldt til afdelings sms-service, kan du tilmelde dig her:  Tryk her!
Alternativt kan se scanne nedenstående stregkode med din mobil.

Ros, ris eller forslag andre emner
Hvis du har ros, ris, spørgsmål eller forslag til andre emner, som kan bringes i det kommende nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via e-mail ab@afd127.dk eller skrive på facebook.Med venlig hilsen

Bestyrelsen
E-mail: ab@afd127.dk
Hjemmeside: www.afd127.dk

Dette nyhedsbrev er sendt til 155 beboere ud af 260, svarende til ca. 60%.

 

Copyright © 2018 Afdeling 127, Runddelen I & II, All rights reserved.