Copy
Kui uudiskiri ei avane, saab seda lugeda ka veebis

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI UUDISKIRI

Jaanuar, 2017

Hea lugeja

Sinu käes on sotsiaalkindlustusameti uudiskiri, kust leiad uudiseid ja vajalikku informatsiooni sotsiaalkaitse, eelkõige lastekaitse valdkonnast. Uudiskirja plaanime välja anda vähemalt kaks korda aastas. Esimeses numbris keskendume muudatustele, mis selle aasta algusest sotsiaaltöö valdkonnas aset leidsid.
 
Kui sul on ettepanekuid ja soove teemade osas, mida uudiskirja järgmisest numbris lugeda, siis jaga neid e-posti aadressil Liilia.Mand@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 
Head lugemist! 
Käivitus uus elatisabiskeem

Alates 1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem, mis tõi kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegse elatisabi. See tähendab, et kui varasemalt oli elatisabi taotlejal võimalik elatisabi taotleda vaid kohtumenetluse alustamise korral, siis uue skeemi järgi on elatisabi võimalik taotleda ka täitemenetluse ajal. Loe elatisabi kohta lähemalt sotsiaalministeeriumi kodulehelt või sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Lapsendamine muutus lapse- ja peresõbralikumaks

2017. aastast korraldab siseriiklikku lapsendamist sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet. Loodud on ka ühtne üleriigiline register infosüsteemis STAR. Lapsendamisega hakkavad sotsiaalkindlustusametis tegelema lastekaitse üksuse viis spetsialisti, kes paiknevad neljas piirkonnas – Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus. Rohkem infot lapsendamise kohta leiad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIITTäpsemalt saad lapsendamise kohta lugeda ka meie lastekaitse üksuse juhi Eve Libliku artiklist ajakirjale Sotsiaaltöö.
Lapsehoiuteenusest

Alates 1. jaanuarist 2017 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega muudetakse lapsehoiuteenuse korraldust ning rahastust. Muudatuste eesmärgiks on raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine, paindlikuma korralduse loomine ning vanemate hoolduskoormuse vähendamine. Lapsehoiuteenusest saab lugeda täpsemalt sotsiaalkindlustusameti koduleheltLisainfot puudega lapsele pakutavatest teenustest saab sotsiaalministeeriumi kodulehelt.
Tööhõivereform käivitus täies mahus

Töövõime reform on samm edasi Eesti sotsiaalkindlustuse kaasajastamisel. Alates 2017. aastast hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ning seda hakkab tegema töötukassa. Puue ja töövõime vähenemine on eri asjad, mida hinnatakse erisuguselt. Rehabilitatsiooniteenuse korraldus kujundatakse ümber nii tööturu- kui ka sotsiaalvaldkonda hõlmavaks terviklikuks süsteemiks. Sellega lisandub tööturuteenuste loetellu uus teenus – tööalane rehabilitatsioon, mida hakkab pakkuma töötukassa. Kuna tööalast rehabilitatsiooni pakutakse koos teiste tööturuteenustega, tekib sellest terviklik pakett, millest on inimesele rohkem abi kui praegusest süsteemist, kus selge seos rehabilitatsiooni ja tööturuteenuste vahel puudub. Tööhõivereformist saad lähemalt lugeda meie kodulehelt või sotsiaalministeeriumi kodulehelt.
Lastekaitse andmestik sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STAR

2016 aasta tõi kaasa muudatuse lastekaitsetöö dokumenteerimises. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STARi kantud andmete põhjal koostatakse üleriigiline lastekaitse statistika, mis on aluseks riigieelarveliste teenuste rahastamisel. Samuti osutatakse STARi kantud andmete põhjal nõustamisteenust nii lastekaitsetöötajatele kui teistele spetsialistidele, kes puutuvad kokku abivajavate ja hädaohus olevate laste juhtumitega. Loe täpsemalt meie kodulehelt  ja STAR veebilehelt.

Peredega tehtava töö fikseerimisest STARis loe lähemalt Ajakirja Sotsiaaltöö ajakirjast 
Lastekaitse juhtumikorraldusest sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris ja

Juhtumikorraldus lastekaitsetöös: praktikutelt praktikutele.
Tallinnas avati väärkoheldud lastele abi ja tuge pakkuv lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialade vaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Eesti esimene Lastemaja avati pilootprojekti raames 2. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuses. Teenust osutatakse esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele. Alates kevadest planeerime teenust osutada ka Tartus ning edaspidi ka ida ja lääne piirkondades. Lastemaja kohta loe lähemalt sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
Töönõustamine lastekaitsetöötajatele

Selleks, et toetada lastekaitsetöötajate tööalast toimetulekut, ennetada emotsionaalset läbipõlemist ning toetada professionaalset arengut, on kõigil kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatel võimalus osaleda töönõustamisel. Esimesed töönõustamised toimusid 2016. aastal ning 2017. aastal jätkatakse teenuse pakkumist. Lisainfot leiad meie kodulehelt.

Laste ja noorte seksuaalkäitumise murebaromeeter

 
Justiitsministeerium on avaldanud nii eesti kui vene keeles murebaromeetri, mille järgi saab igaüks hinnata, kas lapse seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks oleme tähelepanelik ja last aitama. Vaata tutvustavat videoklippi ja justiitsministeeriumi kokku pandud materjali Laste ja teismeliste seksuaalkäitumise murebaromeeter.
 
Copyright © 2017 Sotsiaalkindlustusamet

Aadress:
Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
Tallinn 15092
Estonia

Add us to your address book


Liitu uudiskirjaga
Loobu uudiskirjast


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sotsiaalkindlustusamet · Endla 8 · Tallinn 15092 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp