Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws december 2021
Met Kerstmis straalt een lach over de wereld.  Puur en gaaf.  Een lach uit armoede geboren.  Een lach als die van Munzir en Mustafa, twee mensen met samen slechts één been en twee handen. Een gekwetste vader en een gehavend kind.

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia uit het bisdom van deze maand. 

Tine Potters (37) is docent muzische vorming aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout. Ze omschrijft haar opdracht als “studenten de schoonheid van de dingen te leren zien”. De beleving van natuur is daarbij een inspirerend gegeven.

Op 1 maart 2001 overleed de jongste zoon van Rita en Guido in een verkeersongeval. Zij vertellen hoe zij, ondanks die tegenslag, toch mensen van hoop blijven. 

Bisdom Antwerpen is op zoek naar een voltijds projectmedewerker voor de dienst Financiën en Patrimonium met de nadruk op gebouwenbeheer. Daarnaast sta je ook in voor het dagelijks beheer van het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC).

We zoeken een financieel-administratief medewerker ter versterking van de dienst financiën en patrimonium.

Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van zijn dekenaten is het bisdom Antwerpen op zoek naar:
50% ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor een dekenaat (m/v) uit te breiden tot 100% met ander begeleidingswerk voor vicariaat Kempen.

Het jaarboek van het bisdom Antwerpen 2022, een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het bisdom, komt binnenkort uit. Je kan het nog steeds bestellen in de webshop van Halewijn of via het formulier uit het novembernummer van Relevant.

Sinds 28 november 2021 telden we vier weken af naar Kerstmis, feest van hoop en licht. Zondag 19 december deden we dat alweer voor de vierde en laatste keer.
Blijf onze FAQ (veelgestelde vragen) in het oog houden voor de laatste updates over de COVID-maatregelen en de impact ervan op de erediensten. Lees hier de laatste update van 7 december 2021.
Bisschoppelijk gedelegeerde en pastoor van de kathedraal Bart Paepen geeft duiding bij de lezingen door het jaar in De Schatkamer. Bekijk nu zijn afleveringen bij de zondagen van de advent.
Elke week een inspirerende vraag vanuit het Evangelie van de voorbije zondag ... Bekijk hier de vragen voor deze adventsperiode.
Ben je als jonge leerkracht op zoek naar inspiratie? Of wil je graag deelnemen aan een zinvolle activiteit? Welkom bij IJD Antwerpen!
Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon. Bisdom Antwerpen ziet in dit gebeuren een kans om te bouwen aan de Antwerpse Kerk. Om dat tastbaar en bekend te maken zijn we nog op zoek naar enthousiaste leerkrachten.
Filmaanbod Handelingen 'In de naam van Jezus'. Mgr. Bonny en 12 pastorale eenheden belichten in deze reeks 12 namen van Jezus uit Handelingen. Bekijk zeker hoe jouw (buur-)PE zichzelf voorstelt. 
Zin om met onze bisschop na te denken en in gesprek te gaan over de toekomst van de Kerk? 'Stap mee en spreek': zo luidt de uitnodiging om dit derde en laatste werkjaar van het project Handelingen het boek van onze bisschop Overeind komen met Petrus te lezen en erover in gesprek te gaan met elkaar en met onze bisschop.
Solidariteit en engagement in het soms donkere 2020. Het 4de Jaarrapport van de katholieke Kerk in België blikt terug op het coronajaar 2020 en het waardevolle engagement van ontelbare kerkmensen.
Noteer alvast 6 juni 2022 in je agenda. Op Pinkstermaandag 2022 organiseert bisdom Antwerpen een diocesane ontmoetingsdag Handelingen onder het motto 'Als een lopend vuurtje'. Ontdek het campagnebeeld, bekijk het filmpje en lees de warme uitnodigingsbrief van onze bisschop.
Op zondag 17 oktober werd in Turnhout het startschot gegeven voor het synodaal proces in het bisdom Antwerpen. Paus Franciscus heeft besloten dat het thema van de volgende bisschoppensynode 2023: Voor een synodale Kerk: gemeenschap (communio), participatie en missie zal zijn. Ook in de Antwerpse Sint-Carolus Borromeuskerk gebeurde dat op 14 november. Was jij er ook bij? Herlees de homilie van onze bisschop in Turnhout en bekijk enkele sfeerbeelden van beide startvieringen.
Monseigneur Bonny nodigt opnieuw alle vormelingen van ons bisdom uit voor de Vormelingendag 2022. Die zal doorgaan op 26 maart 2022 in Lier. Inschrijven met voorlopige aantallen kan tot 31 december.  Alle informatie over deze dag, vind je terug via www.vormelingendag.ijd.be.
Stap mee en spreek! Tijdens het 3de jaar van het project Handelingen laten we ons inspireren door Overeind komen met Petrus, het nieuwe boek van mgr. Bonny.
Communiqué van de bisschoppen van ons land over de nieuwe corona- en asielcrisis. Solidariteit ook wereldwijd: elke mens heeft recht op bescherming.
Weet je nog dat je naar de catechese ging? Misschien realiseerde je het je toen niet, maar – zoals de Paus het ons in zijn video van december vertelt – “catechisten hebben een onvervangbare missie in de overdracht van het geloof”.

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 1 verduidelijken we begrippen als valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming. 

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 2 onderscheiden we 9 facetten van een kerkgebouw. Ze zijn te onderscheiden, maar nooit te scheiden, zoals de slijpvlakken van een diamant.

David Godecharle staat stil bij Handelingen van de apostelen: Het geeft een eerste oriëntatie in het boek, waarbij zowel de historische context, de literaire opbouw en inhoudelijke thema’s aan bod komen.

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Sinds jouw doopsel begon jouw weg met Jezus. Hier kan je samen met je tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideeën vinden voor die weg met Jezus. Samen met jou kunnen ook zij groeien in het geloof. Zo kan je thuis samen op weg blijven gaan.

In deze module vind je het werkschrift bij het boek Overeind komen met Petrus in digitale vorm. In deze lessenreeks bieden we je bij vijf hoofdstukken uit het boek opdrachten aan.
Pakket 'Catechese Inspireert': via een afwisselend programma van 6 vormingsavonden bieden we je inspiratie voor je weg met gezinnen, jongeren, groepen en de geloofsgemeenschap. Elke vormingsavond is ook afzonderlijk te volgen.
In deze reeks van 7 avonden gaan we na een algemene inleiding telkens in op een literaire fantasyserie en haar band met het christendom en geloof. Elke vormingsavond is ook afzonderlijk te volgen.
NIEUWE DATA, u kan terug instappen ! Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus: schrijf jij nog wel eens een brief? Voor de eerste christenen was dat hun belangrijkste communicatiemiddel. De apostel Paulus is de eerste die in zijn pen kruipt. En hoe! Hij neemt bepaald geen blad voor de mond.  Zijn eerlijke brieven vormen een oorspronkelijke kijk op 'christen zijn' en op 'als christen in de wereld staan'.
'Koers zetten met Petrus': een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Samen in een vraag gaan staan, is de eerste winst van elke dialoog. Leren denken in dialoog of trialoog is overigens ook de les die we leren van Nicolaas Van Cusa, bedenker van de lepelsnijder. In de nieuwe reeks webinars willen we die werkvorm verkennen en uitdiepen: welke lessen en inzichten kunnen Petrus en de lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? In die benadering schuwen we relevante crosslinks niet en durven we gerust ook over het theologische en exegetische muurtje kijken. Mgr. Jan Dumon verblijdt ons op 21 december als eerste gast met zijn komst en boeiende inzichten.
De nieuwe reeks webinars kreeg de titel 'Koers zetten met Petrus' mee.  Overeind komen met Petrus van de bisschop vormt daarvoor de inspiratiebron. Mgr. Jan Dumon bijt op dinsdag 21 december om 20 uur de spits af en begint met een Bijbelse, theologische en spirituele reflectie bij het nieuwe boek van de bisschop en de figuur van Petrus. 
Mensen leren heel veel door te observeren ... ! Wat zien we als we een uitvaart 'observeren'? En wat kunnen we hieruit leren?
Joris Vercammen stelt het boek: Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag voorVan harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’
Best practices voor teamleden PE: enkele weken van tevoren wordt het concrete programma van de avond bekend gemaakt. Zo sluiten we nauw aan bij de actualiteit. Centraal die avond staat de voorstelling van best practices tijdens het pastorale werk waarna we door uitwisseling leren van elkaar in breakout-rooms.
'Catechese en de mentale ontwikkeling van kinderen en jongerenOp deze vormingsavond neemt kinder- en jeugdpsychiater Helene Van Assche je mee in de mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Deze avond richten we onze aandacht op The Hobbit en The Lord of the Rings van JRR Tolkien.
Tweede webinar van de nieuwe reeks Koers zetten met Petrus. Welke lessen en inzichten kunnen Petrus en De Lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? Centrale gast is dit keer directeur van Bijbelhuis Zevenkerken Jean Bastiaens die ons meeneemt in het joodse thema van het boek.
Wij hebben veel vragen aan God. Maar af en toe lezen we in de Bijbel een vraag die juist andersom gericht is. Gods stem die ons bevraagt. In de Geloofsschool Antwerpen houden we ons met beide vragen bezig. 
In dit eerste virtuele infocafé voor uitvaartvoorgangers staan we stil bij onze ervaringen en bij de vele uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
In dit eerste virtuele infocafé voor lectoren staan we stil bij het 'lector-zijn' en wisselen we uit over onze ervaringen en vragen.
Vorming voor begeleiders van gespreksgroepen bij 'Overeind met Petrus'. Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen. In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtegang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek. (avond)
Vorming voor begeleiders van gespreksgroepen bij 'Overeind met Petrus'. Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen. In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtegang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek. (namiddag)
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap 'Brood voor je verdere reis'. De Zoom-sessies focussen telkens op andere doelgroepen en werkvormen die concreet worden voorgesteld.
Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Lees je mee? Deze avond richten we onze aandacht op The Silmarillion en Unfinished Tales van JRR Tolkiens.
Op deze vormingsavond nemen Martha Hoffenkamp en Bart Willemen je mee in de praktijk van catechese bij kinderen en jongeren.

Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’. Een maandelijkse boekvoorstelling in de kapelaansacristie, Dit keer stelt deken Ronald Sledsens  een  boek voor dat hem raakte.

Spirituele tradities en cultuur: Een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Deze keer staan vicaris-generaal Bruno Aerts en nationaal directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen Anaïs Fayt samen met David Godecharle stil bij gemeenschapsopbouw voor jong en oud (summaria).
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers.
Deze derde avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Jongeren en Kerk (pedagogie van mededogen)' meegekregen. De avonden zijn als zelfstandige bijeenkomsten te volgen. 
Een vormings- en ontmoetingsreeks met good practices voor iedereen die betrokken is bij doopinitiatie, zowel van gezinnen met een baby als kinderen op schoolleeftijd en volwassenen.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap 'Brood voor je verdere reis'.
Start je als medewerker in een catechesewerking van een geloofsgemeenschap? Draai je al even mee en zoek je nog inspiratie? Welkom op deze vormingsavond!
Facebook
Website
Copyright © 2021 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp