Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws augustus 2021
Steun de slachtoffers van de aardbeving in Haïti en overstromingen in België en doe een gift via Caritas (Internationaal). 

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia van het bisdom van deze maand. 

In Handelingen komen we geregeld de omschrijving ‘wonderen en tekenen’ tegen. Rik Hoet vraagt zich af welke rol de wonderen spelen in het verhaal van Handelingen en hoe die het leven beïnvloeden van wie er getuigen van zijn. 

“Het woord ‘vluchteling’ doet een rood licht branden in de hoofden van vele Europeanen. Maar hoe kunnen wij ons laten zien als zij afstand houden?”, vraagt Parissa uit Iran zich af in vlot Nederlands. Nog geen jaar geleden kwam ze in ons land aan met haar man en twee kinderen.

Bisdom Antwerpen schrijft, in samenwerking met IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, voor haar jongerenpastorale werking volgende vacature uit: voltijdse stafmedewerker/jongerenpastor. Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 5 september.

 

Het bisdom Antwerpen is op zoek naar een 50% ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor dekenaat Noorderkempen’ (m/v). Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 10 september!

 

Met Het christendom staat niet te koop reageerde  monseigneur Johan Bonny op de uitspraken van ministers Somers en Diependaele in het artikel: Vlaanderen steekt tandje bij voor herbestemming van kerken van Geert Sels uit De Standaard van dinsdag 17 augustus.
Ministerieel besluit (MB) van 27 juli 2021 bevestigt de in het MB van 23 juni 2021 bekrachtigde bijkomende versoepelingen voor de erediensten: vieren met 200 gelovigen binnen en 400 buiten de kerk.
Nog eventjes zomervakantie: De laatste kans om Kunstkringen te ontdekken. Op deze pagina ontdekt u het zomeraanbod van en in bisdom Antwerpen en een selectie partnerinitiatieven.

Zin in een vleugje uniek religieus en cultureel erfgoed in de grensstreek? Dan moet je zondag 22 augustus in Baarle-Hertog/Nassau zijn voor de traditionele Kaarskensprocessie met de bisschoppen van Antwerpen en Breda als voorgangers.

Wat jeugdwerk betreft, gelden vanaf 25 juni 2021 tot 31 augustus 2021 specifieke zomerregels. Hier zetten we ze voor jou nog eens op een rijtje. Het MB van 27 juli bevestigt de uitbreiding van het aantal deelnemers vanaf 30 juli 2021. 

Omdat onze aarde het nodig heeft, nodigt de campagne van Ecokerk groepen, organisaties en gezinnen uit om actie te ondernemen op weg naar een duurzame toekomst. Elke concrete actie maakt een verschil! Ook de werkgroep Ecokerk-Attent bisdom Antwerpen ontwikkelde een extra aanbod, ontdek het hier.  #ik7mee.   
Het nieuwe schooljaar begint ook voor het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Schrijf je in als vrije student of kijk eens naar de andere studiemogelijkheden. 
Rouw, verdriet en corona. Vorming op 28 augustus met Manu Keirse. Deze vorming is gericht op pastorale eenheden, op rouwgroepen en rouwbezoekers, en op al wie (op)nieuw wegen zoekt om mensen in rouw nabij te zijn.

In deze zelfstudie-online-cursus nodigen we je uit voor een ontdekkingstocht doorheen het boek Handelingen aan de hand van de ‘vlaggetjes’ van onze bisschop.

Bisschoppenconferentie onderzoekt digitaliseringmogelijkheden: twee halftijdse medewerkers versterken het interdiocesane team dat de verdere digitalisering van de katholieke Kerk en de bisdommen moet onderzoeken.

 

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Sinds jouw doopsel begon jouw weg met Jezus. Hier kan je samen met je tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideeën vinden voor die weg met Jezus. Samen met jou kunnen ook zij groeien in het geloof. Zo kan je thuis samen op weg blijven gaan.

Zoek je een plek waar je met anderen over je geloof kan praten? Dan is de geloofsschool iets voor jou. Dit jaar werken we rond een citaat uit het Bijbelboek Handelingen. Elke avond lijdt een spreker het thema kort in. Na de pauze wisselen we rond een vraag van de inleider met elkaar van gedachten. De Geloofsschool Antwerpen is een reeks van acht avonden. De avonden zijn los van elkaar te volgen.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus: schrijf jij nog wel eens een brief? Voor de eerste christenen was dat hun belangrijkste communicatiemiddel. De apostel Paulus is de eerste die in zijn pen kruipt. En hoe! Hij neemt bepaald geen blad voor de mond.  Zijn eerlijke brieven vormen een oorspronkelijke kijk op 'christen zijn' en op 'als christen in de wereld staan'.
Wil je meer weten over je geloof? Volg dan de digitale School voor Geloofsverdieping. Ontdek samen met anderen de Bijbels-christelijke traditie.
Lessen in hedendaagse theologie: Dit jaar lezen en bespreken we het boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman. Deze vorming start met een webinar in samenwerking met Ucsia. 
Rouw, verdriet en corona. Vorming met Manu Keirse voor rouwgroepen en rouwbezoekers, en al wie (op)nieuw(e) wegen zoekt om mensen in rouw nabij te zijn. Uiterste inschrijfdatum 20 augustus.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap Brood voor je verdere reis.
Wij hebben veel vragen voor God. Maar af en toe lezen we in de Bijbel een vraag die juist andersom gericht is. Gods stem die ons bevraagt. In de Geloofsschool Antwerpen houden we ons met beide vragen bezig.  Deze eerste avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als thema Naar buiten treden als christenen.
Nathalie Milio, woordvoerder van Mgr. Bonny maakt nu, anderhalf jaar na de start van de pandemie, een voorzichtige balans op. Hoe kan verbindende communicatie, die rekening houdt met eenieders pastorale ervaring en beleving, ons helpen om de weg te wijzen.
Tijdens deze webinar bevraagt David Godecharle bisschoppelijk gedelegeerde Nicole Vennekens over 'Vreugde', een van de Griekse woorden die de bisschop ons aanreikte als sleutelwoord in het boek Handelingen.
Gespreksgroep vanuit het boek van bisschop Johan Bonny Overeind komen met Petrus. In deze gespreksgroep werken we aan de hand van een werkschrift met thema's uit het boek Overeind komen met Petrus. We gaan met elkaar in gesprek over de twee hoofdstukken uit het boek Handelingen van de Apostelen en de vragen die de lepelsnijder stelt.
Zoals elk jaar opent de werkgroep catechumenaat in het bisdom Antwerpen tijdens een van haar vergaderavonden haar deuren. Iedereen die wil kan deze avond kennismaken met de leden van de werkgroep, meer te weten komen over het catechumenaat en informatie krijgen over de begeleiding van doop- en vormselkandidaten.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus. Bijbel Centraal stelt eeuwenoude Bijbelteksten centraal in onze tijd en leefwereld. Dit werkjaar nemen we de brieven van de apostel Paulus onder de loep.
Lessen in hedendaagse theologie: Dit jaar lezen en bespreken we het boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman. Deze vorming start met een webinar in samenwerking met Ucsia. 
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 16.00u.
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 19.30u.
Wil je meer weten over je geloof? Volg de digitale School voor Geloofsverdieping. Ontdek samen met anderen de Bijbels-christelijke traditie.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap Brood voor je verdere reis.
Vicariale studiedag voor alle beroepspastores van vicariaat Kempen. Corona heeft haar sporen nagelaten. Welke invloed heeft de pandemie voor de toekomst. We hebben het gevoel te moeten herbeginnen. Als wij als Kerk willen herbeginnen, dan willen we dat bij Jezus Christus. 
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij eerste communiewerkingen uit voor een avond van ontmoeting, gesprek en inspiratie.
Op de herdenkingsdag van de heiligverklaring van pater Damiaan nodigen we iedereen uit voor een inspirerende avond over verkondiging vandaag.
Wat zijn sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media voor pastoraal? Een noodzakelijk kwaad of een medium dat een meerwaarde kan betekenen voor de werking? Namiddagsessie in vicariaat Kempen.
Wat zijn sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media voor pastoraal? Een noodzakelijk kwaad of een medium dat een meerwaarde kan betekenen voor de werking? Avondsessie op het TPC.

Tijdens deze webinar gaat Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde, nader in op het woord 'Van de weg', het laatste van de twaalf Griekse woorden die de bisschop aanduidde als sleutelwoord in Handelingen.

Deze tweede avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als thema 'Wie is Jezus voor ons?'
In juni 2020 verscheen het nieuwe Directorium voor catechese. We lezen in deze reeks van 4 avonden samen de hoofdlijnen en gaan in gesprek over vragen.
Lezing door Dr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter van The Talitha Group en docent Universiteit Leiden. Deze lezing heeft tot doel de discussie omtrent de relatie tussen wetenschap en geloof breder open te trekken en de verhouding tussen beiden (minstens) een meer betekenisvolle context te geven. 
Facebook
Website
Copyright © 2021 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp