Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws zomer 2021
Laat je deze zomer verrassen door uniek religieus erfgoed in de vicariaten Antwerpen en Kempen. Kunstkringen is dé zomeractiviteit van het driejarig project Handelingen en nodigt ons uit om ‘op weg te gaan’ :
Te voet: in de voetsporen van Paulus ontdek je relevante kunstwerken in het historische centrum van Antwerpen
Met de fiets:  je komt op verschillende plekken kunstzinnige weetjes op het spoor over het leven van Petrus
Met de auto: in de slipstream van de Geest kies je een route in het noorden of het zuiden van ons bisdom en ontdek je bijzondere kunst.

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia van het bisdom van deze maand. 

In een XL-editie van ons zomerdossier stellen we je graag Kunstkringen voor. Vier routes – een wandeltocht, een fietstocht en twee autoparcours – nodigen ons uit om op ontdekkingstocht te gaan in ons eigen bisdom.

Jong en gelovig zijn in tijden van corona is al helemaal een uitdaging. Ook voor Sara Ainyia. Ze heeft Italiaanse en Nigeriaanse roots, is zeventien jaar, studeert wiskunde-wetenschappen, woont in Turnhout en is actief in haar kerkgemeenschap als misdienaar.

Het bisdom Antwerpen is nog steeds op zoek naar een gedreven, hands-on boekhouder (80% of 100%). Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 15 augustus!

 

Het bisdom Antwerpen is op zoek naar een 50% ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor dekenaat Noorderkempen’ (m/v). Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 10 september!

 

Het diocesaan seminarie van Antwerpen is op zoek voor het onderhoud, de schoonmaak en hulp bij het cateringgebeuren naar een 'Medewerk(st)er onderhoud/schoonmaak/bedrijfscatering'.  Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken!

Het ministerieel besluit van 23 juni 2021 bekrachtigt de bijkomende versoepelingen voor de erediensten na het Overlegcomité van 18 juni 2021: vieren met 200 gelovigen binnen en 400 buiten de kerk zonder voorwaarden.
Eindelijk zomervakantie: tijd om even te vertragen en te bezinnen. Op deze groei-pagina ontdekt u het zomeraanbod van en in bisdom Antwerpen en een selectie partnerinitiatieven.

Emmanuel Ikeobi wordt de nieuwe vicaris van het vicariaat Antwerpen. In deze functie vervangt hij Bart Paepen. Bart blijft pastoor van de kathedraal en wordt vanaf 1 september ook bisschoppelijk gedelegeerde voor Evangelisatie en Nieuwe Media.   

Op dinsdag 13 juli ontving monseigneur Bonny mgr. Augustine Kasujja. De bisschop van Antwerpen verwelkomde de 75-jarige Ugandese diplomaat en aartsbisschop voor de laatste keer in het bisdom: eind augustus gaat de apostolische nuntius voor België en Luxemburg immers met pensioen. Samen brachten ze een bezoek aan Jef Smet, de oudste priester van België.

Eind augustus gaat Simonne Van Deun, onthaalmedewerkster bij het bisdom sinds 1 oktober 2018, met pensioen. Na een carrière van 44 jaar bij de KBC-bank ontpopte ze zich in een mum van tijd tot een vaste waarde en vertrouwd gezicht van de receptie van ons bisdom.

De gilde van Sint-Yvo eert haar patroonheilige met een reeks videoconferenties. Antwerpse Confraternitas Sancti Yvonis bestaat bijna 400 jaar en viert die bijzondere verjaardag met een reeks videoconferenties over Fratelli tutti. 

Wat jeugdwerk betreft, gelden vanaf 25 juni 2021 tot 31 augustus 2021 specifieke zomerregels. Hier zetten we ze voor jou nog eens op een rijtje.

Omdat onze aarde het nodig heeft, nodigt de campagne van Ecokerk groepen, organisaties en gezinnen uit om actie te ondernemen op weg naar een duurzame toekomst. Elke concrete actie maakt een verschil! Ook de werkgroep Ecokerk-Attent bisdom Antwerpen ontwikkelde een extra aanbod, ontdek het hier.  #ik7mee.   
Benieuwd welke kampen en reizen IJD voor jou in petto heeft deze zomer?  De zomer wordt anders, maar toch maken we er samen het allerbeste van! Zomervuur en Zomerzin zijn al voorbij, maar er zijn nog altijd andere vakantie activiteiten waaraan je aan kan deelnemen. 
Hier vind je initiatieven - waaronder een doe- en luisterwandeling-  en artikels n.a.v. de nieuwe Werelddag voor Grootouders en Senioren van 25 juli.

In deze zelfstudie-online-cursus nodigen we je uit voor een ontdekkingstocht doorheen het boek Handelingen aan de hand van de ‘vlaggetjes’ van onze bisschop.

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Sinds jouw doopsel begon jouw weg met Jezus. Hier kan je samen met je tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideeën vinden voor die weg met Jezus. Samen met jou kunnen ook zij groeien in het geloof. Zo kan je thuis samen op weg blijven gaan.

Wij hebben veel vragen voor God. Maar af en toe lezen we in de Bijbel een vraag die juist andersom gericht is. Gods stem die ons bevraagt. In de Geloofsschool Antwerpen houden we ons met beide vragen bezig. Samen en telkens onder begeleiding van sprekers. De Geloofsschool Antwerpen is een reeks van acht avonden.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus: schrijf jij nog wel eens een brief? Voor de eerste christenen was dat hun belangrijkste communicatiemiddel. De apostel Paulus is de eerste die in zijn pen kruipt. En hoe! Hij neemt bepaald geen blad voor de mond.  Zijn eerlijke brieven vormen een oorspronkelijke kijk op 'christen zijn' en op 'als christen in de wereld staan'.
Wil je meer weten over je geloof? Volg dan de digitale School voor Geloofsverdieping. Ontdek samen met anderen de bijbels-christelijke traditie.
Rouw, verdriet en corona. Vorming met Manu Keirse voor rouwgroepen en rouwbezoekers, en al wie (op)nieuw(e) wegen zoekt om mensen in rouw nabij te zijn.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap 'Brood voor je verdere reis'.
Wij hebben veel vragen voor God. Maar af en toe lezen we in de Bijbel een vraag die juist andersom gericht is. Gods stem die ons bevraagt. In de Geloofsschool Antwerpen houden we ons met beide vragen bezig.  Deze eerste avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als thema 'Naar buiten treden als christenen' .
Verbindende kerkelijke communicatie na de COVID-19-pandemie. Deze lezing kadert in de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw' in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi.
Tijdens deze webinar bevraagt David Godecharle bisschoppelijk gedelegeerde Nicole Vennekens over 'Vreugde', één van de Griekse woorden die de bisschop ons aanreikte als sleutelwoord in het boek Handelingen.
Gespreksgroep vanuit het boek van bisschop Johan Bonny 'Overeind komen met Petrus'. In deze gespreksgroep werken we aan de hand van een werkschrift met thema's uit het boek 'Overeind komen met Petrus'. We gaan met elkaar in gesprek over de twee hoofdstukken uit het boek Handelingen van de Apostelen en de vragen die de lepelsnijder stelt.
Zoals elk jaar opent de werkgroep catechumenaat in het bisdom Antwerpen tijdens één van haar vergaderavonden haar deuren. Iedereen die wil kan deze avond kennismaken met de leden van de werkgroep, meer te weten komen over het catechumenaat en informatie krijgen over de begeleiding van doop- en vormselkandidaten.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus. Bijbel Centraal stelt eeuwenoude Bijbelteksten centraal in onze tijd en leefwereld. Dit werkjaar nemen we de brieven van de apostel Paulus onder de loep.
Lessen in hedendaagse theologie: Dit jaar lezen en bespreken we het boek 'Alle dingen nieuw' van Erik Borgman. Deze vorming start met een webinar in samenwerking met Ucsia. 
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 16.00u.
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 19.30u.
Wil je meer weten over je geloof? Volg de digitale School voor Geloofsverdieping. Ontdek samen met anderen de bijbels-christelijke traditie.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap 'Brood voor je verdere reis'.
Vicariale studiedag voor alle beroepspastores van vicariaat Kempen. Corona heeft haar sporen nagelaten. Welke invloed heeft de pandemie voor de toekomst. We hebben het gevoel te moeten herbeginnen. Als wij als Kerk willen herbeginnen, dan willen we dat bij Jezus Christus. 
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij eerste communiewerkingen uit voor een avond van ontmoeting, gesprek en inspiratie.
Op de herdenkingsdag van de heiligverklaring van pater Damiaan nodigen we iedereen uit voor een inspirerende avond over verkondiging vandaag.
Wat zijn sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media voor pastoraal? Een noodzakelijk kwaad of een medium dat een meerwaarde kan betekenen voor de werking? Namiddagsessie in vicariaat Kempen.
Wat zijn sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media voor pastoraal? Een noodzakelijk kwaad of een medium dat een meerwaarde kan betekenen voor de werking? Avondsessie op het TPC.

Tijdens deze webinar gaat Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde, nader in op het woord 'Van de weg', het laatste van de twaalf Griekse woorden die de bisschop aanduidde als sleutelwoord in Handelingen.

Deze tweede avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als thema 'Wie is Jezus voor ons?
In juni 2020 verscheen het nieuwe Directorium voor catechese. We lezen in deze reeks van 4 avonden samen de hoofdlijnen en gaan in gesprek over vragen.
Lezing door Dr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter van The Talitha Group en docent Universiteit Leiden. Deze lezing heeft tot doel de discussie omtrent de relatie tussen wetenschap en geloof breder open te trekken en de verhouding tussen beiden (minstens) een meer betekenisvolle context te geven. 
Facebook
Website
Copyright © 2021 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp