Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws januari 2022
Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis, Lichtmis of nog 'de ontmoeting of opdracht van de Heer'. Die dag herdenken we de opdracht of presentatie van de Heer in de tempel, waarbij Jezus als eerstgeborene werd opgedragen aan God. Op deze pagina tellen we af en reiken we u inspiratie aan bij deze feestdag.

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia uit het bisdom van deze maand. 

Ik wens je alle goeds. We wensen het dezer dagen aan wie we tegenkomen. Voor christenen vallen die dromen en verlangens voor het eigen ik wellicht niet samen met wat de Geest in gedachten heeft voor elk van ons. Wat verlangt God van mij? Geestelijke begeleiding kan daarbij helpen. Lees het dossier in Relevant

“Wees niet bang, durf die stap te zetten.” Het is een krachtige boodschap van seminarist Glenn Van Regenmortel (27) uit Lier voor zoekende jongeren in het geloof. Glenn zit in zijn derde jaar priesteropleiding aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en gaat voluit voor het priesterschap. 

Het jaarboek van het bisdom Antwerpen 2022, een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het bisdom, is uit. Je kan het nog steeds bestellen in de webshop van Halewijn of via het formulier uit het novembernummer van Relevant.

Veertig dagen na Kerstmis vieren we Maria-Lichtmis of nog 'de ontmoeting of opdracht van de Heer'. Op deze pagina tellen we af en reiken we u inspiratie aan bij deze feestdag.
Voor een actueel overzicht van de geldende maatregelen voor erediensten kan je hier terecht.
Met dit bericht brengen we je op de hoogte van een tijdelijke wijziging binnen de organisatiestructuur van ons bisdom. Vicaris-generaal Bruno Aerts heeft de bisschop een tijdje geleden gevraagd om een sabbatical op te nemen.
Op dinsdagavond 11 januari organiseerde de werkgroep best practices van ons bisdom haar tweede online avond van dit werkjaar met als thema: hoe kunnen we vanuit de pastorale eenheid mensen persoonlijk nabij zijn, tijdens maar vooral ook na COVID-19? 
Op zondag 23 januari 2022 om 15 uur, gaat in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen de jaarlijkse oecumenische gebedsdienst door naar aanleiding van de Week van de Eenheid in samenwerking met de Antwerpse Raad van Kerken (ARK).
Ben je als jonge leerkracht op zoek naar inspiratie? Of wil je graag deelnemen aan een zinvolle activiteit? Welkom bij IJD Antwerpen!
Filmaanbod Handelingen 'In de naam van Jezus'. Mgr. Bonny en 12 pastorale eenheden belichten in deze reeks 12 namen van Jezus uit Handelingen. Ontdek de laatste aanwinsten van de PE Mozes en PE Martha en Maria over respectievelijk ‘de Rechtvaardige’ en ‘Jezus van Nazareth’. 
Noteer alvast 6 juni 2022 in je agenda. Op Pinkstermaandag 2022 organiseert bisdom Antwerpen een diocesane ontmoetingsdag Handelingen onder het motto 'Als een lopend vuurtje'. Ontdek het campagnebeeld, bekijk het filmpje en lees de warme uitnodigingsbrief van onze bisschop.
De data van de gespreksmomenten met onze bisschop zijn gewijzigd door corona. Bekijk de nieuwe momenten om na te denken en in gesprek te gaan over de toekomst van de Kerk in ons bisdom en handen en voeten te geven aan 'Stap mee en spreek'!
Dit jaar organiseert IJD een gloednieuwe manier van kennismaking tussen de verschillende Inspirelli-gebieden.
Welkom op het allereerste Inspirelli-weekend van 12 t.e.m. 13 februari!

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 1 verduidelijken we begrippen als valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming. 

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 2 onderscheiden we 9 facetten van een kerkgebouw. Ze zijn te onderscheiden, maar nooit te scheiden, zoals de slijpvlakken van een diamant.

David Godecharle staat stil bij de Handelingen van de apostelen en geeft een eerste lezing van het boek, waarbij zowel de historische context, de literaire opbouw en inhoudelijke thema’s aan bod komen.

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Sinds jouw doopsel begon jouw weg met Jezus. Hier kan je samen met je tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideeën vinden voor die weg met Jezus. Samen met jou kunnen ook zij groeien in het geloof. Zo kan je thuis samen op weg blijven gaan.

In deze module vind je het werkschrift bij het boek Overeind komen met Petrus in digitale vorm. In deze lessenreeks bieden we je bij vijf hoofdstukken uit het boek opdrachten aan.
Pakket 'Catechese Inspireert': via een afwisselend programma van 6 vormingsavonden bieden we je inspiratie voor je weg met gezinnen, jongeren, groepen en de geloofsgemeenschap. Elke vormingsavond is ook afzonderlijk te volgen.
In deze reeks van 7 avonden gaan we na een algemene inleiding telkens in op een literaire fantasyserie en haar band met het christendom en geloof. Elke vormingsavond is ook afzonderlijk te volgen.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus: schrijf jij nog wel eens een brief? Voor de eerste christenen was dat hun belangrijkste communicatiemiddel. De apostel Paulus is de eerste die in zijn pen kruipt. En hoe! Hij neemt bepaald geen blad voor de mond.  Zijn eerlijke brieven vormen een oorspronkelijke kijk op 'christen zijn' en op 'als christen in de wereld staan'.
'Koers zetten met Petrus': een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Samen in een vraag gaan staan, is de eerste winst van elke dialoog. In de nieuwe reeks webinars willen we die werkvorm verkennen en uitdiepen: welke lessen en inzichten kunnen Petrus en de lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? In die benadering schuwen we relevante crosslinks niet en durven we gerust ook over het theologische en exegetische muurtje kijken. 
In dit eerste virtuele infocafé voor uitvaartvoorgangers staan we stil bij onze ervaringen en bij de vele uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
In dit eerste virtuele infocafé voor lectoren staan we stil bij het 'lector-zijn' en wisselen we uit over onze ervaringen en vragen.
Mgr. Bonny licht het driejarig pastoraal project toe dat momenteel in het bisdom Antwerpen loopt. Hoofdbedoeling van dit project is om aansluiting te vinden bij de geboortetijd van de Kerk.
Vorming voor begeleiders van gespreksgroepen bij 'Overeind met Petrus'. Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen. In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtegang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek. 
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers. (online)
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’
Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Lees je mee? Deze avond richten we onze aandacht op The Silmarillion en Unfinished Tales van JRR Tolkiens.
Op deze vormingsavond nemen Martha Hoffenkamp en Bart Willemen je mee in de praktijk van catechese bij kinderen en jongeren.

Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’. Een maandelijkse boekvoorstelling in de kapelaansacristie. Dit keer stelt deken Ronald Sledsens een boek voor dat hem raakte.

Spirituele tradities en cultuur: Een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Deze keer staan secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese en stafmedewerker voor catechese Bart Willemen en nationaal directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen Anaïs Fayt samen met David Godecharle stil bij gemeenschapsopbouw voor jong en oud (summaria).
Deze derde avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Jongeren en Kerk (pedagogie van mededogen)' meegekregen. De avonden zijn als zelfstandige bijeenkomsten te volgen. 
Een vormings- en ontmoetingsreeks met good practices voor iedereen die betrokken is bij doopinitiatie, zowel van gezinnen met een baby als kinderen op schoolleeftijd en volwassenen.
Kristof Struys (°1972) is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hij is president van het Johannes XXIII-seminarie, waar de kandidaat-priesters van alle Vlaamse bisdommen worden opgeleid. We zullen stilstaan bij twee perspectieven, namelijk het christelijk geloof in verrijzenis enerzijds en het geloof in reïncarnatie anderzijds
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’.
Start je als medewerker in een catechesewerking van een geloofsgemeenschap? Draai je al even mee en zoek je nog inspiratie? Welkom op deze vormingsavond over catechese bij en voor volwassenen!
Studiedag voor pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ieder van ons heeft een levensverhaal dat uniek is. Elk verhaal kan op verschillende manieren verteld worden. Een narratieve benadering van de pastorale zorg.
Tijdens deze vormingsavond verkennen we enkele eenvoudige werkvormen om te komen tot een goede bezinning na het evangelie. Deze vormingsavond is bedoeld voor gemandateerde gebedsleiders in het bisdom Antwerpen. 

 

Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’: Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day van Jim Forest. Albrecht De Preter stelt het boek voor op zondag 13 maart 2022 om 15.30 u. 
Webinar: Een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Welke lessen en inzichten kunnen Petrus en De Lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? David Godecharle gaat daarover in gesprek met Katrien Cornette.
Deze derde avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Digitale evangelisatie' meegekregen. Op deze avond bekijken we verschillende methodes van evangelisatie.
Aan de hand van enkele werkvormen die we voorstelden op 10 maart, oefenen we in het opstellen van een bezinning na het evangelie. Deelnemers aan deze twee praktijkavonden dienen de vorming op 10 maart gevolgd te hebben.
An Verheyen en Lea Verstricht gaan aan de slag met de inzichten van het SPES-onderzoek. Programma volgt later. 

In deze digitale reeks van 7 avonden gaan we telkens in op een literaire fantasyserie en diens band met het christendom en geloof. Deze avond richten we onze aandacht op The Chronicles of Narnia van CS Lewis.

Op deze vormingsavond nemen Bart Willemen en enkele getuigen uit de praktijk je mee in de verloofden- en huwelijkscatechese.
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’.
Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’: Thuis in de muziek. Een oefening in menselijk­heid door Alicja Gescinska. Sebastiaan van Steenberge stelt het boek voor op zondag 10 april 2022 om 15.30 u.
Facebook
Website
Copyright © 2022 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp